Εισαγωγή Βιβλιογραφίας Σε Έγγραφο του Word 13

Insert Bibliography in a Word 13 Document

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, αναφέρθηκα πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Αναφορά (Citation) σε έγγραφο του Word 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στο πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και να εισάγουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα όμως, τι είναι μία Βιβλιογραφία (Bibliography);

Είναι μία λίστα από πηγές που χρησιμοποιούνται ως αναφορές στο έγγραφό μας. Την Βιβλιογραφία (Bibliography) που δημιουργούμε την εισάγουμε στο τέλος του εγγράφου μας. Για να δημιουργήσουμε μία Βιβλιογραφία (Bibliography) θα πρέπει να έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) στο έγγραφό μας. Παρακάτω θα αναφερθώ στη διαδικασία εισαγωγής Βιβλιογραφίας (Bibliography) σε ένα έγγραφο του Word 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναφορές (References) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Αναφορές & Βιβλιογραφίες (Citations & Bibliography) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Βιβλιογραφία (Bibliography) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Ένα πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται όπου βλέπουμε κάποια ενσωματωμένα στυλ για Βιβλιογραφία (Bibliography), Αναφορές (References) και Αναφορές Έργων (Work Cited), που είναι στη διάθεσή μας να χρησιμοποιήσουμε. Εάν έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) μόνοι μας, απλώς χρησιμοποιούμε την εντολή Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (Insert Bibliography) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού.

References - Citations & Bibliography

Εάν δεν έχουμε δημιουργήσει Αναφορές (Citations) στο έγγραφό μας και έχουμε χρησιμοποιήσει την εντολή Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (Insert Bibliography) από το κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού, στο έγγραφό μας εμφανίζεται το κείμενο Δεν Έχουν Καθοριστεί Πηγές Στο Τρέχον Έγγραφο (There Are No Sources In The Current Document).

There Are No Sources

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εισαγωγή Βιβλιογραφίας (Insert Bibliography) από το πτυσσόμενο μενού και απευθείας η Βιβλιογραφία (Bibliography) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας.

Example of Bibliography

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Προκαθορισμένο Στυλ Βιβλιογραφίας (Built In Bibliography) και απευθείας η Βιβλιογραφία (Bibliography) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας.

Bibliography

Εάν κάνουμε κλικ οπουδήποτε μέσα στην Βιβλιογραφία (Bibliography), Αναφορά (Reference) ή Αναφορές Έργων (Work Cited), αυτό θα ενεργοποιηθεί όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν είχαμε αλλάξει πληροφορίες σε κάποια από τις πηγές, επιλέγοντας την εντολή Ενημέρωση Παραπομπών και Βιβλιογραφίας (Update Citations And Bibliography), όλες οι νέες πληροφορίες θα εμφανιστούν στη Βιβλιογραφία (Bibliography), Αναφορά (Reference) ή Αναφορές Έργων (Work Cited),

Update Bibliography

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Προκαθορισμένο Στυλ Αναφορών (Built In Reference) και απευθείας η Αναφορά (Reference) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας.

References

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το Προκαθορισμένα Στυλ Αναφορών Έργων (Built In Works Cited) και απευθείας οι Αναφορές Έργων (Works Cited) έχει εισαχθεί στο έγγραφό μας.

Works Cited

Όσες περισσότερες πηγές έχουμε στο έγγραφό μας, τόσο το μεγαλύτερο και πιο πληροφοριακό η Βιβλιογραφία (Bibliography) μας θα είναι.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το πώς μπορούμε να εισάγουμε μία Βιβλιογραφία σε ένα Έγγραφο του Word.

Insert Bibliography in a Word 13 Document

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 4, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Βιβλιογραφίας Σε Έγγραφο του Word 13.

Comments are closed.