Προσθήκη Αριθμομηχανής στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης Στο Excel 13

Add Windows Calculator in Excel Quick Access Toolbar

Χρησιμοποιείτε συχνά την Αριθμομηχανή (Calculator) των Windows για να κάνετε υπολογισμούς γρήγορα; Έχετε βρεθεί στην ανάγκη να το χρησιμοποιήσετε στο Excel; Με την παρακάτω συμβουλή, θα μπορέσετε να το προσθέσετε γρήγορα στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar) στο Excel, έτσι ώστε να μην χρειάζεστε να εγκαταλείπεται το Excel έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στην Αριθμομηχανή (Calculator). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω:

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το βέλος δεξιά της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar), για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το πτυσσόμενο μενού που ονομάζεται Προσαρμογή Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Customize Quick Access Toolbar), από το κάτω μέρος επιλέγουμε την εντολή Περισσότερες Εντολές (More Commands).

Customize Quick Access Toolbar

Αφού επιλεγεί η εντολή Περισσότερες Εντολές (More Commands) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), με επιλεγμένη την κατηγορία Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar) από τα δεξιά. Τότε κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Επιλογή Εντολών Από (Choose Commands From) επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολή Δημοφιλείς Εντολές (Popular Commands) για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού. Από το πτυσσόμενο μενού τότε επιλέγουμε την εντολή Εντολές Που Δεν Βρίσκονται Στην Κορδέλα (Commands Not In The Ribbon) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Commands Not In The Ribbon

Αφού επιλεγεί, εμφανίζονται όλες οι εντολές που δεν βρίσκονται στην κορδέλα, όπου θα πρέπει να πλοηγηθούμε μέχρι να εντοπίσουμε την εντολή Αριθμομηχανή (Calculator). Αφού την εντοπίσουμε και την επιλέξουμε πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) όπως φαίνεται και παρακάτω, για να προστεθεί στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar).

Quick Access Toolbar - Calculator

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε την Αριθμομηχανή (Calculator) να έχει προστεθεί στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar). Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) για να επιστρέψουμε στο Excel.

Excel Options - Calculator

Μπορούμε να δούμε τώρα την Αριθμομηχανή (Calculator) να βρίσκεται στα δεξιά της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar).

Quick Access Toolbar - Calculator

Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πατήσουμε πάνω στο εικονίδιο, και εμφανίζεται απευθείας η Αριθμομηχανή (Calculator) μπροστά από το φύλλο εργασίας, έτοιμο για υπολογισμούς.

Calculator

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video για το πώς μπορούμε να προσθέσουμε την Αριθμομηχανή των Windows (Windows Calculator) στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar) στο Excel 13.

Add Windows Calculator To Quick Access Toolbar in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 19, 2014, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσθήκη Αριθμομηχανής στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης Στο Excel 13.

Comments are closed.