Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης Στο PowerPoint 13

Slide Setup Options In PowerPoint 13

Στο PowerPoint, έχουμε διάφορες επιλογές για το πώς θα ρυθμίσουμε και θα αναπαράγουμε την Προβολή της Παρουσίασή μας. Για παράδειγμα, μπορούμε να ρυθμίσουμε έτσι ώστε η προβολή της παρουσίασης να γίνει σε πλήρης οθόνης, ή να ρυθμίσουμε μία προβολή σε κέντρο πληροφοριών. Μπορούμε να ρυθμίσουμε έτσι ώστε η παρουσίαση να επαναλαμβάνεται και να διακόπτεται μόνο όταν πατήσουμε το πλήκτρο Esc, μαζί με πολλές άλλες εντολές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να γίνει η Προβολή Παρουσίασης (Slide Show). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα: 

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έναρξη Προβολής Παρουσίασης (Start Slide Show) επιλέγουμε την εντολή Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης (Set Up Slide Show).

Set Up Show

Αφού επιλεγεί η εντολή Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης (Set Up Slide Show) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Προβολής (Set Up Show) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα και που χωρίζεται σε διάφορα τμήματα με διαφορετικές εντολές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε να επιλέξουμε ή όχι τις επιθυμητές επιλογές που θέλουμε για την παρουσίασή μας.

Set Up Slide Show

Τύπος Προβολής (Show Type): Από αυτήν την περιοχή μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο της προβολής που θέλουμε την παρουσίασή μας..

Show Options

 • Παρουσίαση από Ομιλητή (Πλήρης Οθόνη) – (Presented By A Speaker (Full Screen))
 • Προβολή Με Συμμετοχή Του Χρήστη (Παράθυρο) – (Browsed By An Individual (Window))
 • Προβολή Σε Κέντρο Πληροφοριών (Πλήρης Οθόνη) – (Browsed At A Kiosk (Full Screen))

Επιλογές Προβολής (Show Options): Από αυτήν την περιοχή, μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε να επαναλαμβάνεται η προβολή της παρουσίασης, να προβληθεί χωρίς αφήγηση ή χωρίς κίνηση, όπως επίσης να επιλέξουμε το χρώμα της πένα ή του δείκτη λέιζερ.

Show Options

 • Συνεχής Επανάληψη που Διακόπτεται με Esc – (Loop continuously Until ‘Esc’)
 • Προβολή Χωρίς Αφήγηση – (Show Without Narration)
 • Προβολή Χωρίς Κίνηση – (Show Without Animation)
 • Απενεργοποίηση Της Επιτάχυνσης Γραφικών Μέσω Υλικού – (Disable Hardware Graphics Acceleration)
 • Χρώμα Πένας – (Pen Color)
 • Χρώμα Δείκτη Λέιζερ – (Laser Pointer Color)

Εμφάνιση Διαφανειών (Show Slides): Από αυτήν την περιοχή μπορούμε να προσαρμόσουμε ποιες διαφάνειες θέλουμε να παρουσιάζονται στην παρουσίασή.

Set Up Slide Show

 • Όλες – (All)
 • Από – (From)
 • Προσαρμοσμένη Προβολή – (Custom Show)

Διαδοχή Διαφανειών (Advance Slides): Μπορούμε να προβάλλουμε τις διαφάνειες μη αυτόματα ή να χρησιμοποιήσουμε χρονισμό που τυχόν έχουμε ορίσει.

Show Slides

 • Μη Αυτόματη – (Manually)
 • Χρήση Χρονισμού Κάθε Διαφάνειας – (Using Timings, If Present)

Πολλαπλές Οθόνες (Multiple Monitors): Μπορούμε να καθορίσουμε σε ποια οθόνη θα εμφανιστούν οι διαφάνειες μας, να αλλάξουμε την ανάλυση και να κάνουμε χρήση της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View).

Multiple Monitors

 • Οθόνη Προβολής Παρουσίασης – (Slide Show Monitor)
 • Ανάλυση – (Resolution)
 • Χρήση Προβολής Παρουσιαστή – (Use Presenter View)

Όποιες ρυθμίσεις κάνουμε στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Προβολής (Set Up Show), πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης (Slide Show Options) στο PowerPoint 13.

Slide Show Options in PowerPoint 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 15, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ρυθμίσεις Προβολής Παρουσίασης Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.