Αλλαγή Του Τρόπου Που Δουλεύουμε Με Τις Επαφές Μας Στο Outlook 13

Outlook 13 Options for Contacts

Έχετε ποτέ θελήσει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο δουλεύετε με τις Επαφές (Contacts) σας στο Outlook 13; Έχετε ποτέ θελήσει να αλλάξετε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το Όνομα της Επαφής (Display Name);

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options)

Outlook Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Άτομα (People) από τα αριστερά. Οι επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας εδώ, μας επιτρέπει να ορίσουμε πώς θα αρχειοθετούνται τα ονόματα, εάν θα εμφανίσουμε ένα επιπλέον ευρετήριο ή ακόμα να ορίσουμε να εμφανίζεται η κατάσταση σύνδεσης και φωτογραφίες.

Outlook Options - People

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Άτομα (People) από τις Επιλογές Του Outlook (Outlook Options), μπορούμε Να Αλλάξουμε Τον Τρόπο Εργασίας Με Τις Επαφές Μας (Change The Way We Work With People).

Κάτω από την περιοχή Ονόματα Και Αρχειοθέτηση (Names And Filing):

  • Προεπιλεγμένη Σειρά ‘Ονοματεπώνυμο’ (Default “Full Name” Order): Μπορούμε να καθορίζουμε πώς θα εμφανίζεται το Όνομα της Επαφής (Display Name).
  • Προεπιλεγμένη Σειρά Αρχειοθέτηση Ως (Default “File As” Order).
  • Έλεγχος Για Διπλότυπα Κατά Την Αποθήκευση Νέων Επαφών (Check For Duplicates When Saving New Contacts):

Names And Filing

Κάτω από την περιοχή Ευρετήριο Επαφών (Contacts Index):

  • Εμφάνιση Επιπλέον Ευρετηρίου (Show An Additional Index):

Contacts Index

Κάτω από την περιοχή Κατάσταση Σύνδεσης Και Φωτογραφίας (Online Status And Photographs):

  • Εμφάνιση Κατάστασης Σύνδεσης Δίπλα Στο Όνομα (Display Online Status Next To Name):
  • Εμφάνιση Των Φωτογραφιών Χρήστη Όταν Είναι Διαθέσιμες (Απαιτείται Η Επανεκκίνηση Του Outlook) (Show User Photographs When Available (Requires Restarting Outlook)):
  • Εμφάνιση Μόνο Ονομάτων Στη Σύνοψη Για Τα ΄’Άτομα’ (Απαιτείται Η Επανεκκίνηση Του Outlook) (Show Only Names In The People Peek (Requires Restarting Outlook)):

Online Status And Photographs

Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options), πατάμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου για να εφαρμοστούν οι αλλαγές που κάναμε.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το σχετικό video με τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με τις Επαφές μας στο Outlook 13.

Outlook 13 Options for Contacts

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 28, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Του Τρόπου Που Δουλεύουμε Με Τις Επαφές Μας Στο Outlook 13.

Comments are closed.