Εμφάνιση Τυχαίου Ονόματος Στο Excel 13

How To Display A Random Name in Excel 13

Θέλουμε να κάνουμε μία κλήρωση σε έναν τυχερό σε μία εκδήλωση που έχουμε διοργανώσει. Πώς το κάνουμε; Γράφουμε τα ονόματα σε χαρτάκια και τα βάζουμε σε ένα κουτί, και φωνάζουμε κάποιον να τραβήξει το τυχερό χαρτάκι; Ξεπερασμένη τεχνική!!!

Καταχωρούμε τη λίστα με τα ονόματα στο Excel και δημιουργούμε τον κατάλληλο Τύπο (Function) που όταν πατάμε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο από το πληκτρολόγιο του υπολογιστή και το αφήνουμε, εμφανίζεται το όνομα του τυχερού. Τόσο απλό. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα που περιγράφει πώς δημιουργούμε τον Τύπο (Function).

Στην παρακάτω εικόνα έχω πληκτρολογήσει μία λίστα από ονόματα στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έναν Συνάρτηση (Formula), που θα επιλέγει τυχαία ένα όνομα κάθε φορά, απλώς με το πάτημα ενός συγκεκριμένου πλήκτρου.

List Of Names

Το επόμενο βήμα είναι να ενεργοποιήσουμε το κελί στο οποίο θέλουμε να καταχωρήσουμε την Συνάρτηση (Formula) και πληκτρολογούμε το παρακάτω:

=INDEX(A2:A17,RAND()*16)

Formula Bar

INDEX(…): Αποδίδει μία τιμή ή αναφορά του κελιού στην τομή μιας συγκεκριμένη γραμμής και στήλης σε μια δεδομένη περιοχή.

A2:A17 είναι η περιοχή κελιών που περιέχει τα ονόματα

RAND(): Αποδίδει έναν τυχαίο αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 0 και μικρότερο του 1, ομοιόμορφα κατανεμημένο (αλλάζει κατά την επανάληψη του υπολογισμού)

16 είναι τα ονόματα

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει το κελί Β17, που περιέχει τον τύπο που μόλις δημιουργήσαμε. Μπορούμε να δούμε τη συνάρτηση να έχει ενεργοποιηθεί στο κελί, καθώς επίσης και την περιοχή κελιών που περιέχει τα ονόματα.

Activated Cell

Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να βεβαιωθούμε ότι το κελί που περιέχει την Συνάρτηση (Formula) είναι ενεργοποιημένο, όπου για αυτό το παράδειγμα είναι το κελί Β17. Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο F9 συνεχόμενα, και όποτε το αφήνουμε ένα Τυχαίο Όνομα (Random Name) θα εμφανιστεί.

Random Name

Αυτό είναι, έχουμε βρει τον τυχερό μας.

Παρακάτω μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να εμφανίσουμε ένα τυχαίο όνομα στο Excel.

How To Display A Random Name in Excel

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 17, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Τυχαίου Ονόματος Στο Excel 13.

Comments are closed.