Απόκρυψη & Επανεμφάνιση Φύλλων Εργασίας Στο Excel 13

Hide & Unhide Sheets in Excel 13

Στην προηγούμενη ανάρτησή μου, περιέγραψα πώς μπορούμε να Αποκρύψουμε (Hide) και να Επανεμφανίσουμε (Unhide) Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns) στο Excel 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να Αποκρύψουμε και να Επανεμφανίσουμε Φύλλα Εργασίας (Hide & Unhide Worksheets) σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) στο Excel 13.

Πρώτα θα πρέπει να πλοηγηθούμε με το ποντίκι μας πάνω από το φύλλο εργασίας το οποίο θέλουμε να αποκρύψουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας πάνω στο φύλλο. Απευθείας εμφανίζεται το μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα όπου και επιλέγουμε την εντολή Απόκρυψη (Hide).

Hide Sheet

Απευθείας το επιλεγμένο φύλλο εργασίας έχει κρυφτεί όπως εμφανίζεται κα παρακάτω. Στην παραπάνω εικόνα είχαμε τρία φύλλα εργασίας στο βιβλίο εργασίας, και στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε ότι έχουμε τώρα δύο.

Hidden Sheets

Τώρα για να Επανεμφανίσουμε (Unhide) το κρυμμένο φύλλο εργασίας, θα πρέπει να μετακινηθούμε με το ποντίκι μας πάνω από τα φύλλα εργασίας και να κάνουμε πάλι ένα δεξί κλικ. Το μενού συντόμευσης εμφανίζεται και πάλι όπου αυτήν την φορά επιλέγουμε την εντολή Επανεμφάνιση (Unhide).

Unhide Sheets

Αφού επιλέξουμε την εντολή Επανεμφάνιση (Unhide) από το μενού συντόμευσης εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Επανεμφάνιση (Unhide). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, όλα τα Φύλλα Εργασίας (Worksheets) που μπορεί να έχουμε αποκρύψει εμφανίζονται μέσα σε αυτό. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να Επανεμφανίσουμε (Unhide) και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ.

Unhide Sheet

Στην παρακάτω εικόνα, βλέπουμε το παράθυρο διαλόγου Επανεμφάνιση (Unhide), με τα δύο διαθέσιμα φύλλα εργασίας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι όπως ανέφερα και πιο πάνω, να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε να Επανεμφανίσουμε (Unhide) και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ. Το κρυμμένο φύλλο εργασίας θα εμφανιστεί και πάλι στο Βιβλίο Εργασίας.

Multiple Hidden Sheets

Άλλος τρόπος για να κάνουμε Απόκρυψη (Hide) και Επανεμφάνιση (Unhide) φύλλο ή φύλλα εργασίας στο Βιβλίο Εργασίας μας είναι από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) να επιλέξουμε την εντολή Μορφοποίηση (Format) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί το κουμπί Μορφοποίηση (Format) εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού, όπου πλοηγούμαστε στην περιοχή Αναγνωσιμότητα (Visibility) και έπειτα από την περιοχή Απόκρυψη & Επανεμφάνιση (Hide & Show), εμφανίζεται το υπομενού όπου και επιλέγουμε είτε την εντολή Απόκρυψη (Hide) είτε την εντολή Επανεμφάνιση (Unhide) ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε.

Visibility Hide & Unhide

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει για την Απόκρυψη & Επανεμφάνιση Φύλλων Εργασίας (Hide & Unhide Sheets) στο Excel 13.

Hide & Unhide Sheets in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 3, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Απόκρυψη & Επανεμφάνιση Φύλλων Εργασίας Στο Excel 13.

Comments are closed.