Αλλαγής Προβολής του Γραμματοκιβωτίου μας στο Outlook 13

Change The View Of Our Inbox in Outlook 13

Όταν ανοίγουμε για πρώτη φορά το Outlook, το Γραμματοκιβώτιό (Mail Box) εμφανίζεται με την προκαθορισμένη προβολή. Τι συμβαίνει όμως όταν θέλουμε να αλλάξουμε την Προβολή (View), σε μία άλλη που είναι πιο εύχρηστη για εμάς; Τι συμβαίνει όταν θέλουμε να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερες από μία Προβολές (Views), για να επιλέγουμε αυτή που βολεύει καλύτερα; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα για να δημιουργήσουμε και να αποθηκεύσουμε τις Προβολές (Views) στο Outlook 13.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View), να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση Τρέχουσας Προβολής Ως Νέας Προβολής (Save Current View As A New View).

Save Current View

Αφού επιλεγεί η εντολή Αποθήκευση Τρέχουσας Προβολής Ως Νέας Προβολής (Save Current View As A New View) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή Προβολής (Copy View) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο, απλώς πληκτρολογούμε το όνομα της προβολής που θέλουμε κάτω από την περιοχή Όνομα Νέας Προβολής (Name of New View).

Η Νέα Προβολή (New View) μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα από τα ακόλουθα:

 • Αυτόν Το Φάκελο, Ορατό Σε Όλους (This Folder, Visible To Everyone)
 • Αυτόν Το Φάκελο, Ορατό Μόνο Σε Εμένα (This Folder, Visible Only To Me)
 • Όλους Τους Φακέλους Αλληλογραφία Και Δημοσίευση (All Mail And Post Folders)

Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου δίπλα στην εντολή που θέλουμε για να εφαρμόσουμε την προβολή.

Copy View

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τις Προβολές (Views) που έχουμε δημιουργήσει. Για να εφαρμόσουμε μία από τις Προβολές (Views), απλώς επιλέγουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View) κάνουμε κλικ πάνω στην Προβολή (View) που θέλουμε να εφαρμόσουμε.

Saved Views

Εάν θέλουμε να Διαγράψουμε μία Προβολή (Delete A View) που έχουμε δημιουργήσει, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι ένα δεξί κλικ πάνω στην Προβολή (View) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να κάνουμε ένα από τα εξής:

 • Ρυθμίσεις Προβολής (View Settings): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προχωρημένες Ρυθμίσεις Προβολής (Advanced View Settings) όπου μπορούμε να κάνουμε πολλές ρυθμίσεις.
 • Μετονομασία (Rename): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία Προβολής (Rename View) για να μετονομάσουμε την Προβολή (View).
 • Διαγραφή (Delete): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου επιβεβαίωσης Διαγραφής (Delete).
 • Προσθήκη Συλλογής Στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Add Gallery To Quick Access Toolbar)

View Settings

Άλλος τρόπος για να Διαγράψουμε (Delete) μία Προβολή (View) που έχουμε δημιουργήσει μαζί με άλλες εντολές, είναι να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View) να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται την εντολή Διαχείριση Προβολών (Manage Views) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Όλων Των Προβολών (Manage All Views) όπου μπορούμε να δούμε τις διαθέσιμες Προβολές (Views) που έχουμε στη διάθεσή μας. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την Προβολή (View) που θέλουμε και από το δεξιό μέρος του παραθύρου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Δημιουργία (New): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Νέας Προβολής (Create New View) για να δημιουργήσουμε μία Νέα Προβολή (New View).
 • Αντιγραφή (Copy): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Προβολής Για Προχωρημένους (Advanced View Settings) με περισσότερες επιλογές τροποποίησης στη διάθεσή μας.
 • Τροποποίηση (Modify): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία Διαγραφής (Rename View) για να μετονομάσουμε την επιλεγμένη Προβολή (View).
 • Μετονομασία (Rename): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετονομασία Διαγραφής (Rename View) για να μετονομάσουμε την επιλεγμένη Προβολή (View).
 • Διαγραφή (Delete): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαγραφή Προβολής (Delete View) για να μετονομάσουμε την επιλεγμένη Προβολή (View).

Manage All Views

Έτσι λοιπόν η διαδικασία Αλλαγής Προβολής του Γραμματοκιβωτίου μας στο Outlook 13 (Change The View Of Our Inbox in Outlook 13), είναι μία πολύ απλή και εύκολη διαδικασία. Μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες Προβολές (Views) θέλουμε για να κάνουμε τη ζωή μας πολύ εύκολη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει Πώς Μπορούμε Να Δούμε Το Γραμματοκιβώτιό μας Στο Outlook 13 Με Τον Τρόπο Που Θέλουμε (View Our Mail Box The Way That We Want in Outlook 13).

Change The View Of Our Inbox in Outlook 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 2, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγής Προβολής του Γραμματοκιβωτίου μας στο Outlook 13.

Comments are closed.