Αλλαγή Πεζών Κεφαλαίων Στο Word 13

Change Capitalization In Word 13 Document

Πολλές φορές, σε ένα Έγγραφο του Word, παρουσιάζεται η ανάγκη να αλλάξουμε το κείμενο μας από Πεζά σε Κεφαλαία και αντίστροφα γρήγορα και εύκολα. Η διαδικασία εναλλαγής Πεζών σε Κεφαλαία γίνεται πολύ απλά με ένα μόνο κλικ, και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να αλλάξουμε σε Πεζά – Κεφαλαία (Change Case) και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλέξει το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραμματοσειρά (Font) να εντοπίσουμε το κουμπί που ονομάζεται Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Case) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Change Case

Αφού επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Case), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής επιλογές:

  • Κεφαλαία – Πεζά Πρότασης (Sentence Case)
  • Πεζά (Lowercase)
  • Κεφαλαία (Uppercase)
  • Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Λέξης Κεφαλαίο (Capitalize Each Word)
  • Εναλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Toggle Case)
  • Κεφαλαία – Πεζά Πρότασης (Sentence Case): Με την επιλογή αυτής της εντολής, γίνεται κεφαλαίο μόνο το πρώτο γράμμα της πρότασης και όλα τα υπόλοιπα γράμματα παραμένουν πεζά, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Sentence Case

Πεζά (Lowercase): Με την επιλογή αυτής της εντολής, όλες οι λέξεις της πρότασης γίνονται πεζά όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Lower Case

Κεφαλαία (Uppercase): Με την επιλογή αυτής της εντολής, όλες οι λέξεις της πρότασης θα γίνουν κεφαλαία όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Upper Case

Το Πρώτο Γράμμα Κάθε Λέξης Κεφαλαίο (Capitalize Each Word): Με την επιλογή αυτής της εντολή, γίνεται κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της κάθε λέξης όπου και οι υπόλοιπες παραμένουν πεζά.

Capitalize Each Word

Εναλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Toggle Case): Με την επιλογή αυτής της εντολής, γίνεται εναλλαγή πεζών και κεφαλαίων. Δηλαδή το πρώτο γράμμα κάθε λέξης γίνεται πεζά και τα υπόλοιπα γράμματα της λέξεως γίνεται κεφαλαία, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Toggle Case

Η διαδικασία Αλλαγής Πεζών – Κεφαλαίων είναι λοιπόν μία πολύ απλή διαδικασία.  Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς να κάνουμε Αλλαγή Πεζών – Κεφαλαίων (Change Capitalization) στο Word 13.

Change Capitalization in a Word 13 Document
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 14, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Πεζών Κεφαλαίων Στο Word 13.

Comments are closed.