Αλλαγή Περιθωρίων Στο Excel 13

Changing Margins in Excel 13

Στην Προβολή Διάταξης Σελίδας (Page Layout View), μπορούμε να ελέγξουμε τα Περιθώρια (Margins) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) για να δούμε πού αρχίζει και που τελειώνει η σελίδα, πριν τη στείλουμε για εκτύπωση. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή Backstage (Backstage View) και την Προεπισκόπηση Εκτύπωσης (Print Preview) που βρίσκεται στα δεξιά της οθόνης για να ελέγξουμε τα Περιθώρια (Margins). Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να ρυθμίσουμε και να αλλάξουμε τα Περιθώρια (Margins) του Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet); Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε την εντολή Περιθώρια (Margins) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή Περιθώρια (Margins), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τα προκαθορισμένα Περιθώρια (Margins) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Τα προκαθορισμένα Περιθώρια (Margins) που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε με τις διαστάσεις τους είναι τα ακόλουθα:

  • Κανονικά (Normal)
  • Ευρεία (Wide)
  • Περιορισμένα (Narrow)

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε για να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα προκαθορισμένα Περιθώρια (Margins), είναι να κάνουμε κλικ πάνω σε ένα από τα διαθέσιμα Περιθώρια (Margins), και αμέσως τα περιθώρια αλλάξανε σύμφωνα με τα επιλεγμένα Περιθώρια (Margins).

Page Layout - Margins

Εάν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από τα Προκαθορισμένα Περιθώρια (Default Margins), αλλά να δημιουργήσουμε ένα Προσαρμοσμένο Περιθώριο (Custom Margins), απλώς επιλέγουμε την εντολή Προσαρμοσμένα Περιθώρια (Custom Margins) από το κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και στην πιο πάνω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή Προσαρμοσμένα Περιθώρια (Custom Margins) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) με ενεργοποιημένο το tab Περιθώρια (Margins) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να δημιουργήσουμε Προσαρμοσμένα Περιθώρια (Custom Margins), απλώς επιλέγοντας το Πάνω (Up) και Κάτω (Down) βέλη δίπλα στις εντολές Πάνω (Top), Κάτω (Bottom), Αριστερό (Left) και Δεξιό (Right) στις διαστάσεις που επιθυμούμε να έχουμε. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να καθορίσουμε τις διαστάσεις που θέλουμε να έχουν και τα Περιθώρια (Margins) της Κεφαλίδας (Header) και Υποσέλιδου (Footer) για το Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) μας.

Margins

Στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) στην καρτέλα Περιθώρια (Margins) και κάτω από την περιοχή που αναγράφει Στοίχιση Στο Κέντρο Της Σελίδας (Center On Page), μπορούμε να ρυθμίσουμε πώς τα δεδομένα μας θα εμφανίζονται στο Φύλλο Εργασίας (Spreadsheet) όταν το εκτυπώσουμε. Μπορούμε να το Στοιχίσουμε Στο Κέντρο Της Σελίδας (Center On Page) Οριζόντια (Horizontally) και Κατακόρυφα (Vertically), απλώς ενεργοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά ελέγχου δίπλα στις εντολές.   Όποιες αλλαγές κάνουμε αυτές θα είναι ορατές μόνο στην προβολή Backstage και στην εκτύπωση του Φύλλου Εργασίας.

Center On Page

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ στο τέλος για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα Περιθώρια σε ένα Φύλλο Εργασίας (Margins in our Spreadsheet) στο Excel 13.

Changing Margins in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 22, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Περιθωρίων Στο Excel 13.

Comments are closed.