Μέγεθος Σελίδας Φύλλου Εργασίας Στο Excel 13

Paper Sizes of Worksheet in Excel 13

Σε προηγούμενη ανάρτησή μου, είχα αναφερθεί πώς να αλλάξουμε τα Περιθώρια (Margins) του Φύλλου Εργασίας (Spreadsheet) στο Excel 13. Τι συμβαίνει όμως όταν θέλουμε να αλλάξουμε το Μέγεθος (Size) της Σελίδας (Page) μας, να αλλάξουμε τον Προσανατολισμό (Orientation) ή ακόμα και να κάνουμε Σμίκρυνση (Scale To Fit) για να χωρέσει το φύλλο εργασίας μας όταν δώσουμε την εντολή μας για Εκτύπωση (Print); Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ σε όλα τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά καθώς και σε άλλα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) επιλέγουμε την εντολή Μέγεθος (Size) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα προκαθορισμένα Μεγέθη Σελίδας (Page Sizes), όπου εμφανίζονται και οι διαστάσεις τους και μερικά από αυτά είναι τα εξής:

 • Letter
 • Tabloid
 • Legal
 • Executive
 • A3
 • A4
 • B4
 • B5
 • Envelope #10
 • Envelope Monarch

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Περισσότερα Μεγέθη Χαρτιού (More Paper Sizes) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Page Layout - Size

Αφού επιλεγεί η εντολή Περισσότερα Μεγέθη Χαρτιού (More Paper Sizes) από το πτυσσόμενο μενού, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), με ενεργοποιημένο το tab Σελίδα (Page) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Προσανατολισμός (Orientation): Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε είτε τον Κατακόρυφο (Portrait) είτε τον Οριζόντιο (Landscape) Προσανατολισμό (Orientation) για να αλλάξουμε την κατεύθυνση του Φύλλου Εργασίας.

Κλίμακα (Scaling):

 • Ρύθμιση Στο: (Adjust To): Μπορούμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε το ποσοστό μεγέθους του φύλλου εργασίας σε σχέση με το πραγματικό μέγεθος, έτσι ώστε όταν δώσουμε την εντολή να το εκτυπώσουμε, θα εκτυπωθεί με βάση το ποσοστό που ορίσαμε με τη χρήση των βελών αύξηση και μείωση που βρίσκονται δίπλα στην ομώνυμη εντολή.
 • Προσαρμογή Σε (Fit To): Έχουμε τη δυνατότητα να χωρέσουμε το φύλλο εργασίας να προσαρμοστεί σε μία Σελίδα ανά Πλάτος (Wide) και ανά Ύψους (Tall) με τη χρήση των κουμπιών πάνω και κάτω που βρίσκονται δίπλα στην εντολή. Όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την εντολή, το Excel σμικρύνει το μέγεθος έτσι ώστε όλα τα δεδομένα να χωρέσουν σε μία σελίδα.

Μέγεθος Χαρτιού (Paper Size): Μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού τις προκαθορισμένες διαστάσεις χαρτιού. Η διαδικασία είναι η ίδια όπως περιγράφηκε και πιο πάνω.

Ποιότητα Εκτύπωσης (Print Quality): Μπορούμε να επιλέξουμε την ποιότητα εκτύπωσης για το φύλλο εργασίας που θα εκτυπωθεί και που εξαρτάται από τον εκτυπωτή που έχουμε εγκατεστημένο.

Αριθμός Πρώτης Σελίδας (First Page Number): Μπορούμε να καθορίσουμε από πού θέλουμε να ξεκινάει η αρίθμηση των σελίδων για το εκτυπωμένο φύλλο εργασίας, ή μπορούμε να το αφήσουμε στο Αυτόματο (Auto).

Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα εξής κουμπιά:

Εκτύπωση (Print): Αφού επιλεγεί η εντολή, θα περάσουμε σε προβολή backstage για να μπορέσουμε να εκτυπώσουμε το Φύλλο Εργασίας μας (Worksheet).

Προεπισκόπηση Εκτύπωσης Εκτύπωσης (Print Preview): Αφού επιλεγεί η εντολή, μεταφερόμαστε σε προβολή backstage για να προ-επισκοπήσουμε το Φύλλο Εργασίας μας (Worksheet).

Επιλογές (Options): Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ρυθμίσεων Εκτυπωτή (Printer Setup Options), για να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε, θα πρέπει στο τέλος να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου, για να εφαρμοστούν όλες οι ρυθμίσεις.

Page Setup - Page

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει όλες τις ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε στο παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) και συγκεκριμένα στο tab Σελίδα (Page).

Paper Sizes in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 1, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Μέγεθος Σελίδας Φύλλου Εργασίας Στο Excel 13.

Comments are closed.