Αποθήκευση Διαφανειών Παρουσίασης ως Εικόνες

Save Slides Of Our Presentation As Images

Έχουμε μία Παρουσίαση που αποτελείται από διαφορετικές Διαφάνειες, και έχουμε φτάσει στο σημείο να αναρωτιόμαστε εάν μπορούμε αυτές τις Διαφάνειες (Slides) να τις αποθηκεύσουμε σε μορφή Εικόνας (Image), για να τις χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά. Είναι δυνατόν να το κάνει αυτό το PowerPoint; Ναι, είναι!!! Έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε τις Διαφάνειές (Slides) μας σε διαφορετικές μορφές τύπου αρχείου Εικόνας (Image Formats) όπως JPG, BMP, κτλ. Απλώς συνεχίστε να διαβάσετε αυτήν ανάρτηση και θα δείτε πώς είναι δυνατόν να γίνει.

Όπως μπορείτε να δείτε και στην παρακάτω εικόνα, έχουμε μία ανοιχτή Παρουσίαση (Presentation), όπου θέλουμε τις Διαφάνειες (Slides) να μετατραπούν σε εικόνες.

Open Presentation

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή Backstage, και από τα αριστερά του μενού να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As), ¨όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

File - Save As

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Πρώτα, θα πρέπει να πλοηγηθούμε στο σημείο που θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο μας, έπειτα να πληκτρολογήσουμε το όνομα του αρχείου.

Save As dialog box

Αφού έχουμε κάνει όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα αριστερά της εντολής Αποθήκευση Ως (Save As), όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Αφού επιλεγεί το πτυσσόμενο μενού, μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες μορφές αρχείου που μπορούμε να αποθηκεύσουμε την Παρουσίασή (Presentation). Για την ανάρτηση αυτή, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασής μας (Presentation) με μορφή Εικόνας (Images). Μπορούμε αν αποθηκεύσουμε τις Διαφάνειές (Slides) με τις εξής μορφές αρχείων.

  • GIF Graphics Interchange (*.gif)
  • Μορφή Ανταλλαγής Αρχείων JPEG (JPEG File Interchange Format (*.jpg))
  • PNG Μορφή Φορητών Γραφικών Δικτύου (PNG Portable Network Graphics Format (*.png))
  • Μορφή Tag Image File TIFF (TIFF Tag Image File Format (*.tif))
  • BITMAP Ανεξάρτητα Από Συσκευή (Device Independent Bitmap (*.bmp))

Για αυτήν την ανάρτηση, έχω επιλέξει τον τύπο αρχείου JPG έτσι ώστε οι Διαφάνειες (Slides) να αποθηκευτούν ως εικόνες, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

JPEG File Format

Αφού έχω επιλέξει τον Τύπο Αρχείου (File Format) που θέλω για τις Διαφάνειες (Slides) για να αποθηκευτούν, απλώς επιλέγω το κουμπί Αποθήκευση (Save) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As). Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται ένα πληροφοριακό παράθυρο διαλόγου του Microsoft PowerPoint που μας πληροφορεί για το εξής:

Ποιες Διαφάνειες Θέλετε Να Εξαγάγετε; (Which Slides Do You Want To Export?)

Μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα ακόλουθα:

  • Όλες Οι Διαφάνειες (All Slides): Όλες οι Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation) θα αποθηκευτούν σε μορφή εικόνας.
  • Μόνο Την Τρέχουσα Διαφάνεια (Just This One): Μόνο η ενεργή Διαφάνεια (Slide) της Παρουσίασης (Presentation) θα αποθηκευτεί σε μορφή εικόνας.
  • Άκυρο (Cancel): Η διαδικασία αποθήκευσης των Διαφανειών (Slides) ως Εικόνες (Images) θα ακυρωθεί.

All Slides - Just This One

Για την ανάρτηση αυτή, έχω επιλέξει να Αποθηκεύσω Όλες Τις Διαφάνειες (Save All Slides) ως Εικόνες (Images) και ξανά ένα Πληροφοριακό Παράθυρο Διαλόγου (Informational Microsoft PowerPoint) που αναφέρει το εξής:

Κάθε Διαφάνεια Της Παρουσίασης Σας Έχει Αποθηκευτεί Ως Ξεχωριστό Αρχείο Στο Φάκελο:..

(Each Slide In Your Presentation Has Been Saves As A Separate File In The Folder: …)

Each Slide Seperate File

Αυτό είναι! Όλες οι Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation) έχουν αποθηκευτεί ως εικόνες όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Η Παρουσίαση (Presentation) του παραδείγματος αποτελούνταν από τέσσερις Διαφάνειες (Slides) και όπως μπορούμε να δούμε τέσσερις εικόνες έχουν δημιουργηθεί.

Save Slides As Images

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το video που περιγράφει τη διαδικασία Αποθήκευση Της Παρουσίασης Ως Εικόνες Στο PowerPoint 13 (Save Our Presentation As Images in PowerPoint 13).

Save Slides Of Our Presentation As Jpegs

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 13, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αποθήκευση Διαφανειών Παρουσίασης ως Εικόνες.

Comments are closed.