Περιοχή Παραθύρου στο PowerPoint 13

Windows Area in PowerPoint 13

Έχετε ποτέ θελήσει, να εναλλαχθείτε μεταξύ ανοιχτών Παρουσιάσεων στο PowerPoint; Έχετε ποτέ θελήσει να τακτοποιήσετε τα παράθυρα σε Επικάλυψη (Cascade); Απλώς διαβάσετε την παρακάτω ανάρτηση, και θα δείτε πώς μπορούν να γίνουν αυτά μαζί με κάποιες άλλες χρήσιμες εντολές.

Θα πρέπει να ανοίξουμε τις Παρουσιάσεις (Presentations), έπειτα να επιλέξουμε το tab Προβολή (View), και έπειτα να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (View) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτήν της περιοχής της κορδέλας, μπορούμε να κάνουμε τα ακόλουθα που θα περιγραφούν παρακάτω:

  • Νέο Παράθυρο (New Window): Μπορούμε να ανοίξουμε ένα δεύτερο παράθυρο για το έγγραφό μας, ώστε να μπορούμε να εργαστούμε σε διαφορετικά σημεία ταυτόχρονα.
  • Τακτοποίηση Όλων (Arrange All): Μπορούμε να παραθέσουμε τα ανοιχτά παράθυρά μας, ώστε να μπορούμε να τα δούμε όλα ταυτόχρονα.
  • Παράθυρα Σε Επικάλυψη (Cascade): Μπορούμε να δούμε όλα τα ανοιχτά παράθυρα να επικαλύπτονται στην οθόνη.
  • Μετακίνηση Διαίρεσης (Move Split): Μπορούμε να μετακινήσουμε τους διαχωριστές, που διαχωρίζουν τα διάφορα τμήματα του παραθύρου.
  • Εναλλαγή Παραθύρων (Switch Windows): Μπορούμε να μεταβούμε γρήγορα σε ένα άλλο ανοιχτό παράθυρο.

View Window

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ήδη ανοίξει μία παρουσίαση που ονομάζεται Autoexec 5th Presentation.pptx, και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Νέο Παράθυρο (New Window) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

New Window

Απευθείας εμφανίζεται μία νέα έκδοση της ίδιας ανοιχτής Παρουσίασης (Presentation), που ονομάζεται Autoexec 5th Presentation.pptx2, όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε σε διαφορετικά σημεία την ίδια χρονική στιγμή.

Second Presentation

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτές τρεις Παρουσιάσεις (Presentations), και τότε έχω επιλέξει την εντολή Τακτοποίηση Όλων (Arrange All) όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα.

Arrange All

Απευθείας, οι τρεις ανοιχτές Παρουσιάσεις (Presentations) που έχουν παρατεθεί δίπλα, δίπλα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα δούμε όλα.

Arranged Windows

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ανοιχτές τρεις Παρουσιάσεις (Presentations), και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Παράθυρα Σε Επικάλυψη (Cascade) όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα.

Cascade

Απευθείας, οι τρεις ανοιχτές Παρουσιάσεις (Presentations) έχουν επικαλυφθεί στην οθόνη, έτσι ώστε όπως εμφανίζονται στην παρακάτω εικόνα.

Cascaded Windows

Για να μετακινηθούμε μεταξύ ανοιχτών Παρουσιάσεων (Presentation), απλώς επιλέγουμε την εντολή Εναλλαγή Παραθύρων (Switch Windows) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται με όλες τις ανοιχτές Παρουσιάσεις (Presentations), όπου απλώς επιλέγουμε αυτήν που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε. Όπως φαίνεται και παρακάτω, η ενεργή Παρουσίαση (Presentation) είναι αυτή που έχει το σημάδι ελέγχου στα αριστερά του ονόματος της Παρουσίασης (Presentation).

Switch Windows

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την περιοχή Παράθυρο στο PowerPoint 13.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 19, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Περιοχή Παραθύρου στο PowerPoint 13.

Comments are closed.