Πλήρης Συλλογή Οδηγών Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013

Complete Collection of Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Θέλουμε να κατεβάσουμε δωρεάν Οδηγούς Γρήγορης Έναρξης (Quick Start Guides) που αφοράνε τη σουίτα του Microsoft Office 2013; Αυτοί οι δωρεάν οδηγοί περιέχουν συμβουλές, συντομεύσεις, απεικονίσεις και άλλες πολύ χρήσιμες οδηγίες για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε σχετικά με το Microsoft Office 2013.

Αφού τα κατεβάσουμε, μπορούμε να τα ανοίξουμε είτε με την δωρεά έκδοση του Adobe Reader, είτε εάν χρησιμοποιούμε τα Windows 8, μπορούμε να τα ανοίξουμε και να τα δούμε με την εφαρμογή Windows 8 Reader.

Για να τα κατεβάσουμε, απλώς ακολουθούμε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://support.office.com/en-US/article/Office-2013-Quick-Start-Guides-4a8aa04a-f7f3-4a4d-823c-3dbc4b8672a1?CorrelationId=b8058e6e-c169-40c4-a7ee-2935b59291f3

Αφού ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος μεταφερόμαστε στην παρακάτω τοποθεσία ιστού όπως εμφανίζεται στην εικόνα.

Microsoft Office 2013 Quick Start Guides

Μπορούμε να κατεβάσουμε οποιοδήποτε Office 2013 Γρήγορο Οδηγό Έναρξης (Office 2013 Quick Start Guide) θέλουμε. Οι Οδηγοί Γρήγορης Έναρξης (Quick Start Guides) που έχουμε στη διάθεσή μας είναι τα εξής:

  • Access 2013 Quick Start Guide
  • Excel 2013 Quick Start Guide
  • OneNote 2013 Quick Start Guide
  • Outlook 2013 Quick Start Guide
  • PowerPoint 2013 Quick Start Guide
  • Project 2013 Quick Start Guide
  • Publisher 2013 Quick Start Guide
  • Visio 2013 Quick Start Guide
  • Word 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Access 2013 (Access 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Access 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Excel 2013 (Excel 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Excel 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του OneNote 2013 (OneNote 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

OneNote 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Outlook 2013 (Outlook 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Outlook 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του PowerPoint 2013 (PowerPoint 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

PowerPoint 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Project 2013 (Project 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Downloaded Project 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Publisher 2013 (Publisher 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Publisher 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Visio 2013 (Visio 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Visio 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Word 2013 (Word 2013 Quick Start Guide). Μία νέα ιστοσελίδα εμφανίζεται όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Κατέβασμα Οδηγού Γρήγορης Έναρξης (Download Quick Start Guide), όπου και θα ερωτηθούμε που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τον Οδηγό (Guide) στον υπολογιστή μας.

Word 2013 Quick Start Guide

Στην παρακάτω εικόνα, και αφού έχω κατεβάσει τον Οδηγό Γρήγορης Έναρξης του Word 2013 (Word 2013 Quick Start Guide), το έχω ανοίξει και όλες οι συμβουλές, απεικονίσεις και συντομεύσεις είναι στην διάθεσή μας έτσι ώστε να γνωρίσουμε καλύτερα το περιβάλλον της τρέχουσας εφαρμογής.

Downloaded Word 2013 Quick Start Guide

Ελπίζω να σας φανούν χρήσιμα οι Οδηγοί Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013 (Microsoft Office 2013 Quick Start Guides). Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία κατεβάσματος και ανάγνωσης τους.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 23, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πλήρης Συλλογή Οδηγών Γρήγορης Έναρξης του Microsoft Office 2013.

Comments are closed.