Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο Excel 13

Header and Footer Dialog box Excel 13

Οι Κεφαλίδες (Headers) και τα Υποσέλιδα (Footers) είναι κείμενο που εκτυπώνεται στα πάνω και κάτω περιθώρια του φύλλου εργασίας. Οι Κεφαλίδες (Headers) και τα Υποσέλιδα (Footers) μπορούν να περιέχουν τίτλους, ημερομηνίες, αρίθμηση σελίδων ή ακόμα και να περιέχουν γραφικά. Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε διαφορετικές Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers) για Μονές (Odd) και Ζυγές (Even) σελίδες ή ακόμα και να καθορίσουμε διαφορετική Κεφαλίδα (Headers) και Υποσέλιδο (Footers) για την Πρώτη Σελίδα (First Page).

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι Κεφαλίδες (Headers) εκτυπώνονται στο πάνω μέρος των περιθωρίων και τα Υποσέλιδα (Footers) εκτυπώνονται στο κάτω μέρος των περιθωρίων. Οι Κεφαλίδες (Headers) και τα Υποσέλιδα (Footers) έχουν την ίδια λειτουργία σε όλες τις εφαρμογές της Microsoft.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να δημιουργήσουμε Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers) στο Excel 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers) με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header Footer). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Διάταξη Σελίδας (Page Layout), και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία της περιοχής όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα,

Page Layout - Page Setup

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup), όπου πρέπει να επιλέξουμε το tab Κεφαλίδες/Υποσέλιδα (Header/Footer) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Στο πάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) και στο tab Κεφαλίδα/Υποσέλιδα (Header/Footer), έχουμε στο πάνω μέρος την περιοχή Κεφαλίδα (Header) και στο μέσο του παραθύρου έχουμε την περιοχή του Υποσέλιδου (Footer). Εάν είχαμε επεξεργαστεί την Κεφαλίδα (Header) θα είχαμε μία προεπισκόπηση αυτής στο πάνω μέρος του παραθύρου διαλόγου. Εάν είχαμε επεξεργαστεί το Υποσέλιδο (Footer) θα είχαμε προεπισκόπηση αυτής στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

Page Setup - Headers & Footer

Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στην εντολή Κεφαλίδα (Header) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όλες οι προκαθορισμένες Κεφαλίδες (Header) θα εμφανιστούν, όπου απλώς επιλέγουμε την προκαθορισμένη Κεφαλίδα (Header) που θέλουμε.

Predefined Header

Εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται δίπλα στην εντολή Υποσέλιδο (Footer) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όλες οι προκαθορισμένες Υποσέλιδο (Footer) θα εμφανιστούν, όπου απλώς επιλέγουμε την προκαθορισμένη Υποσέλιδο (Footer) που θέλουμε.

Predefined Footer

Για να δημιουργήσουμε μία προσαρμοσμένη Κεφαλίδα (Header), θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Προσαρμογή Κεφαλίδας (Custom Header), που βρίσκεται στο μέσο του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κεφαλίδα (Header) το οποίο είναι χωρισμένο σε τρία διαφορετικά τμήματα. Το Αριστερό Τμήμα (Left Section), το Κεντρικό Τμήμα (Center Section) και το Δεξιό Τμήμα (Right Section). Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στο τμήμα που θέλουμε για να επεξεργαστούμε την Κεφαλίδα (Header).

Header

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα διαθέσιμα κουμπιά εντολών, τα οποία είναι τα ίδια και για την περιοχή του Υποσέλιδου (Footer) και τα οποία είναι τα εξής:

Μορφοποίηση Κειμένου (Format Text): Μπορούμε να μορφοποιήσουμε το κείμενο που έχουμε εισάγει είτε στην Κεφαλίδα (Header) είτε στο Υποσέλιδο (Footer).

 • Αριθμός Σελίδας (Page Number): Εισάγει τον Αριθμό Σελίδας (Page Number).
 • Αριθμός Σελίδων (Number Of Pages): Εισάγει τον Αριθμό Σελίδων (Number of Pages), όπου ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνουμε αλλαγές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).
 • Τρέχουσα Ημερομηνία (Current Date): Εισάγει την Τρέχουσα Ημερομηνία (Current Date).
 • Τρέχουσα Ώρα (Current Time): Εισάγει την Τρέχουσα Ώρα (Current Time).
 • Διαδρομή Αρχείου (File Path): Εισάγει το όνομα του αρχείου, καθώς και την πλήρη διαδρομή του αρχείου.
 • Όνομα Αρχείου (File Name): Εισάγει το όνομα του τρέχοντος αρχείου.
 • Όνομα Φύλλου (Sheet Name): Εισάγει το όνομα του τρέχοντος Φύλλου Εργασίας (Sheet).
 • Εικόνα (Picture): Εισάγει μία εικόνα.
 • Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture): Μπορούμε να μορφοποιήσουμε την εικόνα, είτε αλλάζοντας την φωτεινότητα, το κοντράστ ή και το μέγεθος.

Οτιδήποτε αλλαγές κάνουμε, θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου για να εφαρμοστούν.

Για να δημιουργήσουμε ένα προσαρμοσμένο Υποσέλιδο (Footer), θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Προσαρμογή Υποσέλιδου (Custom Footer), που βρίσκεται στο μέσο του παραθύρου διαλόγου Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup) και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω.

Footer

Στο κάτω μέρος του tab Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer), έχουμε στην διάθεσή μας τις εντολές οι οποίες περιγράφονται παρακάτω, όπου μπορούμε είτε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε, έτσι ώστε να εφαρμοστούν.

Header and Footer Elements

 • Διαφορά Σε Μονές Και Ζυγές Σελίδες (Different Odd & Even Pages): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι οι Μονές Σελίδες (Odd Pages) θα έχουν διαφορετική αρίθμηση από τις Ζυγές Σελίδες (Even Pages) στην Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer).
 • Διαφορά Στην Πρώτη Σελίδα (Different First Page): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι η Κεφαλίδα (Header) και Υποσέλιδο (Footer) θα έχει διαφορετική πρώτη σελίδα από τις υπόλοιπες.
 • Προσαρμογή Μεγέθους Στο Έγγραφο (Scale With Document): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι η Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer) θα πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος της σελίδας όταν χρησιμοποιούμε την εντολή Προσαρμογή Μεγέθους στο Έγγραφο (Shrink To Fit).
 • Στοίχιση Με Τα Περιθώρια Σελίδας (Align With Page Numbers): Μπορούμε να στοιχίσουμε την Κεφαλίδα (Header) ή Υποσέλιδο (Footer) με τα Περιθώρια Σελίδας (Page Margins).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει πώς να δημιουργήσουμε Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers) με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer) στο Excel 13.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 7, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο Excel 13.

Comments are closed.