Κεφαλίδα & Υποσέλιδο Σε Προβολή Διάταξης Σελίδας

Header And Footer using Page Layout View

Όπως αναφέρθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer) με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου στο Excel 13, έχω περιγράφει τι ακριβώς είναι οι Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer) και πώς να τις δημιουργήσουμε με τη χρήση του παραθύρου διαλόγου. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα περιγράψω πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer) με τη χρήση της Προβολής Διάταξης Σελίδας (Page Layout View).

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Βιβλίου Εργασίας (Workbook Views), επιλέγουμε την Προβολή Διάταξη Σελίδας (Page Layout View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Workbook Views - Page Layout

Αφού περάσουμε σε Προβολή Διάταξη Σελίδας (Page Layout View) μπορούμε να δούμε την περιοχή της Κεφαλίδας (Header). Η περιοχή αυτή χωρίζεται σε τρία μέρη το Αριστερό (Left), στο Κεντρικό (Center) και στο Δεξιό (Right). Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στην περιοχή που θέλουμε να καταχωρίσουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες.

Click To Add Header

Στην παρακάτω εικόνα, έχω καταχωρίσεις τις απαιτούμενες πληροφορίες στο Αριστερό (Left), στο Κεντρικό (Center) και στο Δεξιό (Right) μέρος της Κεφαλίδας (Header).

Header

Εάν πλοηγηθούμε στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook), θα μπορέσουμε να δούμε και την περιοχή του Υποσέλιδου (Footer), που επίσης χωρίζεται σε τρία διαφορετικά μέρη, στο Αριστερό (Left), στο Κεντρικό (Center) και στο Δεξιό (Right), όπως και στην Κεφαλίδα (Header). Εδώ ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με την Επικεφαλίδα (Header), εννοώντας πως κάνουμε κλικ στην περιοχή που θέλουμε για να καταχωρίσουμε τις πληροφορίες.

Click To Add Footer

Στην παρακάτω εικόνα, μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί και στην Κεφαλίδα (Header) και στο Υποσέλιδο (Footer).

Header and Footer

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία δημιουργίας Κεφαλίδας (Header) και Υποσέλιδου (Footers) σε Προβολή Διάταξης Σελίδας (Page Layout View).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 14, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κεφαλίδα & Υποσέλιδο Σε Προβολή Διάταξης Σελίδας.

Comments are closed.