Προκαθορισμένες Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο Excel 13

Predefined Header & Footers in Excel 13

Έχω αναφερθεί σε προηγούμενες αναρτήσεις μου σχετικά με το Παράθυρο Διαλόγου Κεφαλίδες & Υποσέλιδα και χρήση Κεφαλίδων & Υποσέλιδων με τη Διάταξη Σελίδας (Page Layout View) και πώς τις δημιουργούμε. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς να χρησιμοποιήσουμε τις Προκαθορισμένες Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Predefined Headers And Footers) στο Excel 13.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την δεξιά περιοχή της κορδέλας επιλέγουμε την εντολή Κείμενο (Text) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Text

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή, και επιλέξουμε την εντολή Κείμενο (Text), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις διαθέσιμες εντολές. Από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή Κεφαλίδες και Υποσέλιδα (Header and Footer)

Header and Footer

Αμέσως μεταφερόμαστε σε Προβολή Διάταξης Σελίδας (Page Layout View), όπου μπορούμε να δούμε τα τμήματα της Κεφαλίδας (Headers) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Επίσης παρατηρούμε να εμφανίζεται το tab Εργαλεία Κεφαλίδας & Υποσέλιδου (Header & Footer Tools), όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το tab Σχεδίαση (Design) για να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε για την Κεφαλίδα & Υποσέλιδο (Header & Footer).

To tab Σχεδίαση Κεφαλίδας & Υποσέλιδου (Header & Footer Design) αποτελείται από τα εξής μέρη:

 • Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer): Κεφαλίδα (Header), Υποσέλιδο (Footer)
 • Στοιχεία Κεφαλίδας & Υποσέλιδου (Header & Footer Elements): Αριθμός Σελίδας (Page Number), Αριθμός Σελίδων (Number Of Pages), Τρέχουσα Ημερομηνία (Current Date), Τρέχουσα Ώρα (Current Time), Διαδρομή Αρχείου (File Path), Όνομα Αρχείου (File Name), Όνομα Φύλλου (Sheet Name), Εικόνα (Picture), Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture)
 • Περιήγηση (Navigation): Μετάβαση Σε Κεφαλίδα (Go To Header), Μετάβαση Σε Υποσέλιδο (Go To Footer)
 • Επιλογές (Options): Διαφορά Σε Πρώτη Σελίδα (Different First Page), Διαφορετικές Μονές & Ζυγές Σελίδες (Different Odd & Even Pages), Κλιμάκωση Με Το Έγγραφο (Scale With Document), Στοίχιση Με Τα Περιθώρια Της Σελίδας (Align With Page Margins)

Header And Footer Tools

Στην παρακάτω εικόνα, και από την περιοχή Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer), έχω επιλέξει την εντολή Κεφαλίδα (Header), όπου εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις προκαθορισμένες Κεφαλίδες (Headers) διαθέσιμες. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το τμήμα της Κεφαλίδας (Header) που θέλουμε να εισάγουμε την προκαθορισμένη Κεφαλίδα (Header) και να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού την προκαθορισμένη Κεφαλίδα (Header).

Predefined Header

Στην παρακάτω εικόνα, και από την περιοχή Κεφαλίδες & Υποσέλιδα (Header & Footer), έχω επιλέξει την εντολή Υποσέλιδα (Footer), όπου εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τα προκαθορισμένα Υποσέλιδα (Footer), διαθέσιμα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το τμήμα Υποσέλιδα (Footer) που θέλουμε να εισάγουμε το προκαθορισμένο Υποσέλιδο (Footer), και να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού το προκαθορισμένο Υποσέλιδο (Footer).

Predefined Footer

Στην περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Στοιχεία Κεφαλίδας & Υποσέλιδου (Header & Footer Elements) όπου μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε. Πάλι θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το τμήμα της Κεφαλίδας (Header) ή του Υποσέλιδου (Footer) που θέλουμε να εισάγουμε το προκαθορισμένο στοιχείο.

 • Αριθμός Σελίδας (Page Number): Εισάγει τον Αριθμό Σελίδας (Page Number).
 • Αριθμός Σελίδων (Number Of Pages): Εισάγει τον Αριθμό Σελίδων (Number of Pages), όπου ενημερώνεται αυτόματα όταν κάνουμε αλλαγές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).
 • Τρέχουσα Ημερομηνία (Current Date): Εισάγει την Τρέχουσα Ημερομηνία (Current Date).
 • Τρέχουσα Ώρα (Current Time): Εισάγει την Τρέχουσα Ώρα (Current Time).
 • Διαδρομή Αρχείου (File Path): Εισάγει το όνομα του αρχείου, καθώς και την πλήρη διαδρομή του αρχείου.
 • Όνομα Αρχείου (File Name): Εισάγει το όνομα του τρέχοντος αρχείου.
 • Όνομα Φύλλου (Sheet Name): Εισάγει το όνομα του τρέχοντος Φύλλου Εργασίας (Sheet).
 • Εικόνα (Picture): Εισάγει μία εικόνα.
 • Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture): Μπορούμε να μορφοποιήσουμε την εικόνα, είτε αλλάζοντας την φωτεινότητα, το κοντράστ ή και το μέγεθος.

Header and Footer Elements

Από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Περιήγηση (Navigation) μπορούμε να:

 • Μετάβαση Σε Κεφαλίδα (Go To Header): Μεταφερόμαστε στην Κεφαλίδα (Header) σε περίπτωση που βρισκόμαστε στο Υποσέλιδο (Footer).
 • Μετάβαση Σε Υποσέλιδο (Go To Footer): Μεταφερόμαστε στο Υποσέλιδο (Footer) σε περίπτωση που βρισκόμαστε στην Κεφαλίδα (Header).

Navigation

Από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Επιλογές (Options), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις ακόλουθες εντολές.

 • Διαφορά Σε Μονές Και Ζυγές Σελίδες (Different Odd & Even Pages): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι οι Μονές Σελίδες (Odd Pages) θα έχουν διαφορετική αρίθμηση από τις Ζυγές Σελίδες (Even Pages) στην Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer).
 • Διαφορά Στην Πρώτη Σελίδα (Different First Page): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι η Κεφαλίδα (Header) και Υποσέλιδο (Footer) θα έχει διαφορετική πρώτη σελίδα από τις υπόλοιπες.
 • Προσαρμογή Μεγέθους Στο Έγγραφο (Scale With Document): Μπορούμε να καθορίσουμε ότι η Κεφαλίδα/Υποσέλιδο (Header/Footer) θα πρέπει να προσαρμόζεται στο μέγεθος της σελίδας όταν χρησιμοποιούμε την εντολή Προσαρμογή Μεγέθους στο Έγγραφο (Shrink To Fit).
 • Στοίχιση Με Τα Περιθώρια Σελίδας (Align With Page Numbers): Μπορούμε να στοιχίσουμε την Κεφαλίδα (Header) ή Υποσέλιδο (Footer) με τα Περιθώρια Σελίδας (Page Margins).

Options

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη χρήση Προκαθορισμένων Κεφαλίδων και Υποσέλιδων (Predefined Headers and Footers) στο Excel 13.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 21, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προκαθορισμένες Κεφαλίδες & Υποσέλιδα Στο Excel 13.

Comments are closed.