Μεταβάσεις Διαφανειών Στο PowerPoint 13

Slide Transitions In PowerPoint 13

Όταν βλέπουμε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint που έχει ειδικά εφέ ανάμεσα στις Διαφάνειες (Slides), σημαίνει ότι έχουμε δει Μεταβάσεις Διαφανειών (Slide Transitions). Οι Μεταβάσεις (Transitions) μπορεί να είναι πολύ απλές ή εντυπωσιακές έτσι ώστε να αποσπάσουμε την προσοχή του ακροατηρίου. Εάν θέλουμε να εφαρμόσουμε Μεταβάσεις (Transitions) σε μία Παρουσίαση του PowerPoint θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Μεταβάσεις (Transitions) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το tab Μεταβάσεις (Transitions) είναι χωρισμένο στα ακόλουθα μέρη.

  • Προεπισκόπηση (Preview): Εδώ μπορούμε να προ-επισκοπήσουμε τις μεταβάσεις των διαφανειών που έχουμε εφαρμόσει.
  • Μετάβαση Σε Αυτήν Τη Διαφάνεια (Transitions To This Slide): Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις διαθέσιμες μεταβάσεις για εφαρμογή στη διαφάνειά μας.
  • Επιλογές Εφέ (Effect Options): Ανάλογα με την Μετάβαση (Transition) που έχουμε εφαρμόσει στη διαφάνεια, υπάρχουν και οι ανάλογες Επιλογές Εφέ (Effect Options) για να επιλέξουμε.
  • Χρονισμός (Timing): Με αυτήν την περιοχή μπορούμε να καθορίσουμε έναν Ήχο (Sound) για αναπαραγωγή κατά την Μετάβαση της Διαφάνειας (Slide Transition), μπορούμε επίσης να καθορίσουμε την Χρονική Διάρκεια αναπαραγωγής του ήχου, και μπορούμε να τα Εφαρμόσουμε Σε Όλες (Apply To All) τις διαφάνειες της Παρουσίασης (Presentation). Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε για τη Μετάβαση Της Διαφάνειας (Slide Transition) να αναπαραχθεί Με Κλικ Του Ποντικιού (On A Mouse Click) ή Μετά Από (Set), όπου καθορίζουμε εμείς το χρονικό διάστημα.

Transitions To This Slide

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το πτυσσόμενο μενού δίπλα στην εντολή Μετάβαση Σε Αυτήν Την Διαφάνεια (Transitions To This Slide), και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Μεταβάσεις (Transition). Οι Μεταβάσεις (Transitions) είναι χωρισμένα σε κατηγορίες όπως Διακριτικά (Subtle), Συναρπαστικά (Exciting) και Δυναμικό Περιεχόμενο (Dynamic Content). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την Μετάβαση (Transition) που θέλουμε και η Μετάβαση (Transition) θα εφαρμοστεί στην Διαφάνεια (Slide), και απευθείας θα έχουμε μία προ-επισκόπησή της. Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία εάν θέλουμε να αλλάξουμε την Μετάβαση (Transition) εάν θέλουμε να το αλλάξουμε σε κάτι άλλο.

Transitions

Οι περισσότερες Μεταβάσεις (Transitions), διαθέτουν Επιλογές Εφέ (Effect Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την Μετάβαση (Transition) Ξεφλούδισμα (Peel Off), και έπειτα από τις Επιλογές Εφέ (Effect Options) εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις επιλογές Αριστερά (Left) και Δεξιά (Right) όπου επιλέγουμε το εφέ που θέλουμε. Όπως ανέφερα μερικές Μεταβάσεις (Transitions) έχουν Επιλογές Εφέ (Effect Options) όπως, Ομαλά Από Δεξιά (Smoothly From Right), Ομαλά Από Αριστερά (Smoothly From Left) και άλλα πολλά.

Effect Options

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το πτυσσόμενο μενού δίπλα της εντολής Ήχος (Sound), και τότε από το πτυσσόμενο μενού παρατηρούμε όλους τους διαθέσιμους Ήχους (Sounds). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον Ήχο (Sound) που θέλουμε να αναπαραχθεί κατά την Μετάβαση (Transition) της Διαφάνειας (Slide).

Sound

Δίπλα στην εντολή Διάρκεια (Duration) μπορούμε να καθορίσουμε πόση διάρκεια η Μετάβαση (Transition) της Διαφάνειας (Slide) θα διαρκέσει. Οι περισσότερες Μεταβάσεις (Transitions) έχουν τη δικιά τους χρονική διάρκεια. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τη χρονική διάρκεια, μπορούμε να τις αλλάξουμε χρησιμοποιώντας το πάνω και κάτω βέλος δεξιά της εντολής Διάρκεια (Duration).

Timing - Duration

Αφού είμαστε ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα μπορούμε να επιλέξουμε το κουμπί Εφαρμογή Σε Όλα (Apply To All) και τότε η Μετάβαση (Transition), Ήχος (Sound), Χρονική Διάρκεια (Duration) θα εφαρμοστούν σε όλες τις Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation).

Timing - Apply To All

Μπορούμε επίσης να καθορίσουμε πώς η Μετάβαση (Transition) θα αναπαραχθεί. Μπορούμε να επιλέξουμε να αναπαραχθεί είτε Με Κλικ Του Ποντικιού (On Mouse Click) ή Μετά Από (After) «όπου εμείς καθορίζουμε το χρόνο». Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα δεξιά της εντολής.

Timing - Advance Slide

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το tab Μετάβαση (Transition) στο PowerPoint 13.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 30, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Μεταβάσεις Διαφανειών Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.