Χρώμα – Διαβαθμίσεις Του Γκρι και Μαυρόασπρες Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13

Color-Grayscale and Black & White Print Settings In PowerPoint 13

Οι Παρουσιάσεις (Presentations) είναι σχεδιασμένες για να εμφανίζονται με χρώματα. Αλλά μερικές φορές πρέπει να εκτυπώσουμε τις Διαφάνειες (Slides), τις Σελίδες Σημειώσεων (Handouts) είτε Μαυρόασπρα (Black and White) είτε με Αποχρώσεις του Γκρι (Shades of Gray). Όταν αποφασίσουμε να εκτυπώσουμε με Αποχρώσεις του Γκρι (Grayscale), έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε μεταξύ αποχρώσεων του Γκρι (Gray Tones), μεταξύ Μαύρου και Άσπρου (Black And White). Στο PowerPoint 13, μπορούμε να εκτυπώσουμε ολόκληρη την Παρουσίαση (Presentation), συμπεριλαμβανομένου Διαφάνειες (Slides), Προβολή Διάρθρωσης (Outline), Σελίδες Σημειώσεων (Notes Pages) και Σημειώσεων Ακροατηρίων (Handouts) είτε με Χρώμα (Color), Αποχρώσεις του Γκρι (Grayscale) ή Μαύρο και Άσπρο (Black And White).

Πρώτα από όλα η Παρουσίασή μας θα πρέπει να περιέχει χρώματα και γραφικά όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Αφού είμαστε έτοιμοι, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View). Αφού επιλεγεί το tab Προβολή (View), εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που αναγράφει Έγχρωμη/Διαβαθμίσεις του Γκρι (Color/Grayscale). Αυτή η περιοχή περιέχει τρεις εντολές που είναι οι εξής:

 • Χρώμα (Color): Είναι ενεργοποιημένο εξ’ ορισμού, όπου προβάλλουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας με όλα τα Χρώματα (Full Color).
 • Διαβαθμίσεις του Γκρι (Grayscale): Κάνουμε προβολή της Παρουσίασης σε διαβαθμίσεις του γκρι και μπορούμε να προσαρμόσουμε τη μετατροπή των χρωμάτων σε διαβαθμίσεις του γκρι.
 • Ασπρόμαυρο (Black And White): Κάνουμε προβολή της Παρουσίασης σε άσπρο και μαύρο και μπορούμε να προσαρμόσουμε τη μετατροπή των χρωμάτων σε άσπρο και μαύρο.

View - Color/Grayscale

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έγχρωμη/Διαβαθμίσεις του Γκρι (Color/Grayscale) έχω επιλέξει την εντολή Διαβαθμίσεις του Γκρι (Grayscale).

Απευθείας εμφανίζεται το tab Διαβαθμίσεις του Γκρι (Grayscale) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου έχουμε τις εξής Διαβαθμίσεις του Γκρι (Grayscale) να επιλέξουμε:

Grayscale

 • Αυτόματη (Automatic): Μπορούμε να κάνουμε χρήση Αυτόματης (Automatic) απόδοσης του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Αποχρώσεις Του Γκρι (Grayscale): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Διαβαθμίσεων Του Γκρι (Grayscale) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Ανοιχτές Αποχρώσεις Του Γκρι (Light Grayscale): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Ανοιχτών Διαβαθμίσεων Του Γκρι (Light Grayscale) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Αντιστροφή Αποχρώσεων Του Γκρι (Inverse Grayscale): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Αντιστροφή Διαβαθμίσεων Του Γκρι (Inverse Grayscale) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Γκρι Περίγραμμα Και Άσπρο Γέμισμα (Gray With White Fill): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Γκρι Με Λευκό Γέμισμα (Gray With White Fill) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Μαύρο Περίγραμμα Και Γκρίζο Γέμισμα (Black With Grayscale Fill): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Μαύρου Με Γέμισμα Διαβαθμίσεων Του Γκρι (Black With Grayscale Fill) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Μαύρο Περίγραμμα Και Άσπρο Γέμισμα (Black With White Fill): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Μαύρου Με Λευκό Γέμισμα (Black With White Fill) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Μαύρο (Black): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Μαύρου (Black) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Με Άσπρο (White): Μπορούμε να κάνουμε χρήση απόδοσης Άσπρου (White) του επιλεγμένου αντικειμένου κατά την εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.
 • Αποτροπή Εμφάνισης (Don’t Show): Δεν εμφανίζεται το επιλεγμένο αντικείμενο κατά την ασπρόμαυρη εκτύπωση.

Επιστροφή Στην Έγχρωμη Προβολή (Back To Color View): Κλείνει την προβολή και επιστρέφουμε στην Έγχρωμη Προβολή (Color View).

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει από το tab Διαβαθμίσεις Του Γκρι (Grayscale View) την εντολή Με Αντιστροφή Αποχρώσεων Του Γκρι (Inverse Grayscale), όπου μπορούμε να δούμε τη διαφορά στο επιλεγμένο αντικείμενο.

Grayscale

Στην παρακάτω εικόνα και από το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έγχρωμη/Διαβαθμίσεις του Γκρι (Color/Grayscale) έχω επιλέξει την εντολή Ασπρόμαυρο (Black And White). Εμφανίζεται το tab Ασπρόμαυρο (Black And White) όπου περιέχει τις ίδιες εντολές με το tab Διαβαθμίσεις Του Γκρι (Grayscale View). Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την παραλλαγή που θέλουμε.

Black And White

Μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης από την προβολή Backstage. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) και από την προβολή Backstage να επιλέξουμε την εντολή Εκτύπωση (Print) και έπειτα από την περιοχή Ρυθμίσεις (Settings), ενεργοποιούμε το πτυσσόμενο μενού δίπλα στην εντολή Χρώμα (Color) και επιλέγουμε την ρύθμιση που θέλουμε.

Print Options

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Χρώμα – Διαβαθμίσεις Του Γκρι και Μαυρόασπρες Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13 (Color-Grayscale and Black & White Print Settings In PowerPoint 13)

 

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on August 25, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Χρώμα – Διαβαθμίσεις Του Γκρι και Μαυρόασπρες Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.