Καθορισμός Δικαιωμάτων Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook 13

Set Permission on E-Mail Messages in Outlook 13

Είναι πολύ εύκολο και απλό να επικοινωνούμε με οποιονδήποτε μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail). Ωστόσο, υπάρχουν φορές που δεν θέλεις μηνύματα που έχεις στείλει να προωθηθούν σε άλλους, να εκτυπωθούν ή να αντιγραφούν. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Information Rights Management (IRM) για να βοηθήσουμε στην αποτροπή ευαίσθητων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να εκτυπωθούν, να προωθηθούν ή να αντιγραφούν από άτομα μη εξουσιοδοτημένα

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New E-Mail Message) και να συμπληρώσουμε όλα τα απαραίτητα πεδία.

New Message

Αφού έχουμε συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, επιλέγουμε το tab Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Options

Από το tab Επιλογές (Options) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Δικαίωμα (Permission), και επιλέγουμε την εντολή Δικαίωμα (Permission) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού και από κάτω εκεί που αναγράφει Ορισμός Δικαιώματος Σε Αυτό Το Στοιχείο (Set Permission On This Item) έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές:

  • Πρόσβαση Χωρίς Περιορισμούς (Unrestricted Access)
  • Χωρίς Προώθηση (Do Not Forward)
  • SYSTEMPLUS – Confidential
  • SYSTEMPLUS – Confidential View Only

Στην παρακάτω εικόνα, η εξ’ ορισμού εντολή είναι Πρόσβαση Χωρίς Περιορισμούς (Unrestricted Access), που σημαίνει ότι μπορούμε να Προωθήσουμε (Forward), Αντιγράψουμε (Copy) κτλ. το Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message).

Set Permission On This Item

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Χωρίς Προώθηση (Do Not Forward) από το πτυσσόμενο μενού Δικαίωμα (Permission) και από το πάνω μέρος παρατηρούμε τις εξής Πληροφορίες (Information).

Χωρίς Προώθηση – Οι Παραλήπτες Μπορούν Να Διαβάσουν Αυτό Το Μήνυμα, Δεν Μπορούν Όμως Να Προωθήσουν, Να Εκτυπώσουν Ή Να Αντιγράψουν Το Περιεχόμενο. Ο Κάτοχος Της Συζήτησης Έχει Πλήρη Δικαιώματα Πρόσβασης Στα Μηνύματα Τους Και Σε Όλες Τις Συζητήσεις (Do No Forward – Recipients Can Read This Message, But Cannot Forward, Print Or Copy Content. The Conversation Owner Has Full Permission To Their Message And All Replies)

Do Not Forward

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή SystemPlus – Confidential από το πτυσσόμενο μενού Δικαίωμα (Permission) και από το πάνω μέρος παρατηρούμε τις εξής Πληροφορίες (Information).

SystemPlus – Confidential – This content is proprietary information intended for internal users only. This content can be modified but cannot be copied and printed.

  • Το Δικαίωμα Έχει Εκχωρηθεί Από (Permission Granted by)

Confidential

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή SystemPlus – Confidential View Only από το πτυσσόμενο μενού Δικαίωμα (Permission) και από το πάνω μέρος παρατηρούμε τις εξής Πληροφορίες (Information).

SystemPlus – Confidential View Only – This content is proprietary information intended for internal users only. This content can be modified but cannot be copied and printed.

  • Το Δικαίωμα Έχει Εκχωρηθεί Από (Permission Granted by)

Confidential View Only

Αυτό είναι, Τώρα μπορούμε να προστατέψουμε ευαίσθητα Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου από την Προώθηση (Forward), Αντιγραφή (Copy) και Εκτύπωση (Print).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τον Καθορισμό Δικαιωμάτων Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Set Permission on E-Mail Messages).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 9, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Καθορισμός Δικαιωμάτων Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στο Outlook 13.

Comments are closed.