Διαγραφή Πολλαπλών Κενών Γραμμών & Στηλών στο Excel 13

Delete Multiple Blank Rows & Columns in Excel 13

Συνήθως όταν έχουμε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει πολλά δεδομένα, συνήθως στο τέλος καταλήγουμε με αρκετές κενές Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns). Τι συμβαίνει όμως όταν θέλουμε να διαγράψουμε αυτές τις κενές Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns); Μπορούμε να διαγράψουμε κενές Γραμμές (Rows) ή Στήλες (Columns) μεμονωμένα, απλώς κάνοντας ένα δεξί κλικ πάνω στη Γραμμή (Row) ή Στήλη (Column) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται απλώς επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τι συμβαίνει όμως όταν θέλουμε να διαγράψουμε πολλαπλές Κενές Γραμμές (Rows) ή Στήλες (Columns);

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Right Click - Delete

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή που περιέχει τα δεδομένα μαζί με τις κενές Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Select Area

Έπειτα από το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Επεξεργασία (Edit), επιλέγουμε την εντολή Εύρεση & Επιλογή ( Find & Select) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή που αναγράφει Μετάβαση Ειδικά Σε (Go To Special).

Go To Special

Αφού επιλεγεί η εντολή Μετάβαση Ειδικά Σε (Go To Special), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση Ειδικά Σε (Go To Special). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου αριστερά της εντολής Κενά (Blank) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Τότε επιλέγουμε το κουμπί ΟΚ για να λάβει μέρος η εντολή.

Go To Special- Blanks

Απευθείας, οι κενές Γραμμές (Rows) και Στήλες (Columns) έχουν επισημανθεί όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Area

Τότε από το tab Κεντρική (Home) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κελιά (Cells) και επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή (Delete) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή Γραμμών Φύλλου (Delete Sheet Rows).

Delete Sheet Rows

Αυτό είναι! Οι κενές Γραμμές (Rows) έχουν διαγραφεί από το Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε για να διαγράψουμε κενές Στήλες (Columns). Ακολουθούμε τα βήματα που περιγράφονται παραπάνω αλλά στο τέλος επιλέγουμε την εντολή Διαγραφή Στηλών Φύλλου (Delete Sheet Columns).

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα για τη διαγραφή πολλαπλών κενών Γραμμών (Rows) ή Στηλών (Columns), η διαδικασία είναι πάρα πολύ πιο γρήγορη από τη διαγραφή Γραμμών (Rows) ή Στηλών (Columns) ένα, ένα, ειδικά όταν έχουμε ένα μεγάλο Φύλλο Εργασίας (Worksheet).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για τη Διαγραφή Πολλαπλών Γραμμών και Στηλών Στο Excel 13 (Delete Multiple Empty Rows or Columns in Excel 13).

 

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 5, 2015, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Διαγραφή Πολλαπλών Κενών Γραμμών & Στηλών στο Excel 13.

Comments are closed.