Δημιουργία και Προβολή Προσαρμοσμένης Προβολής Παρουσίασης Στο PowerPoint 13

Create And Present A Custom Show in PowerPoint 13

Στο PowerPoint 13, μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Προσαρμοσμένη Προβολή Παρουσίασης (Custom Show), όπου είναι μία ξεχωριστή Παρουσίαση (Presentation) που συμπεριλαμβάνει Διαφάνειες (Slides) από την αρχική Παρουσίαση (Presentation). Όταν δημιουργούμε μία Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show), παρουσιάζουμε ένα ανεξάρτητο γκρουπ από Διαφάνειες (Slides) της Παρουσίασης (Presentation). Για να δημιουργήσουμε μία Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show) θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή Παρουσίασης (Custom Show) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έναρξη Προβολής Παρουσίασης (Start Slide Show) να επιλέξουμε την εντολή Προσαρμοσμένη Προβολή Παρουσίασης (Custom Slide Show) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Custom Slide Show

Αφού επιλεγεί η εντολή Προσαρμοσμένη Προβολή Παρουσίασης (Custom Slide Show), εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με την εντολή Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Shows) όπου και την επιλέγουμε.

Custom Shows

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Shows) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου για να δημιουργήσουμε μία Προσαρμοσμένη Προβολή Παρουσίασης (Custom Slide Show) θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Δημιουργία (New) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του παραθύρου.

Custom Shows - New

Αφού επιλεγεί το κουμπί Δημιουργία (New) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Ορισμός Προσαρμοσμένης Προβολής (Define Custom Show) όπου μπορούμε αν κάνουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο κειμένου που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής Όνομα Προβολής Παρουσίασης (Slide Show Name), μπορούμε να καταχωρίσουμε το όνομα που θέλουμε για την Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show).

Ακριβώς από κάτω, μπορούμε να δούμε τις Διαφάνειες Σε Παρουσίαση (Slides In Presentation). Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε τα κουμπιά ελέγχου που βρίσκονται δίπλα στις Διαφάνειες (Slides) που θέλουμε να κάνουμε Προσθήκη (Add) στις Διαφάνειες Σε Προσαρμοσμένη Προβολή (Slides In Custom Show), που βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου.

Define Custom Show

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε στο παράθυρο διαλόγου Ορισμός Προσαρμοσμένης Προβολής (Define Custom Show), όλες τις Διαφάνειες (Slides) που έχουμε προσθέσει στο Διαφάνειες Σε Προσαρμοσμένη Προβολή (Slides In Custom Show). Στα δεξιά της περιοχής Διαφάνειες Σε Προσαρμοσμένη Προβολή (Slides In Custom Show), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Πάνω (Up) και Κάτω (Down) βέλη για να αναδιατάξουμε τη σειρά των Διαφανειών (Slides) ή να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Καταργήσουμε (Delete) για να καταργήσουμε μία Διαφάνεια (Slide) από την περιοχή αυτή. Αφού τελειώσουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ, που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Ορισμός Προσαρμοσμένης Προβολής (Define Custom Show), για να δημιουργήσουμε την Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show).

Define Custom Show

Αμέσως επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Shows), όπου μπορούμε να δούμε τις αποθηκευμένες Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Shows). Στα δεξιά του παραθύρου μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Δημιουργία (New): Μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Νέα Προσαρμοσμένη Προβολή (New Custom Show)
  • Επεξεργασία (Edit): Μπορούμε να Επεξεργαστούμε (Edit) μία υπάρχουσα Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show)
  • Αφαίρεση (Remove): Μπορούμε να Αφαιρέσουμε (Remove) μία υπάρχουσα Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show)
  • Αντιγραφή (Copy): Μπορούμε να Αντιγράψουμε (Copy) μία υπάρχουσα Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show)
  • Κλείσιμο (Close): Μπορούμε να Κλείσουμε (Close) το παράθυρο
  • Εμφάνισης (Show): Επιλέγουμε την Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom Show) για Εμφάνιση (Show)

Custom Shows - New

Τώρα από την το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Έναρξη Προβολής Παρουσίασης (Start Slide Show), εάν επιλέξουμε την εντολή Προσαρμοσμένη Προβολή Παρουσίασης (Custom Slide Show), από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται παρατηρούμε τώρα το όνομα της Προσαρμοσμένης Προβολής (Custom Show) που δημιουργήσουμε πρωτύτερα.   Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε και θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή της Προσαρμοσμένης Προβολής (Custom Show).

Name Of Custom Show

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει τη Δημιουργία και Προβολή Προσαρμοσμένης Προβολής Παρουσίασης Στο PowerPoint 13 (Create And Present A Custom Show in PowerPoint 13)

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 12, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία και Προβολή Προσαρμοσμένης Προβολής Παρουσίασης Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.