Προστασία Παρουσίασης στο PowerPoint 13

Protect Your Presentation in PowerPoint 13

Στο Microsoft Office 13, συμπεριλαμβανομένου το Word 13, Excel 13 και στο PowerPoint 13 έχουμε τη δυνατότητα να προστατέψουμε τα έγγραφά μας με κωδικούς πρόσβασης, ακόμα και να τα κρυπτογραφήσουμε. Είναι πολύ απλή διαδικασία να προστατέψουμε τα ευαίσθητα δεδομένα μας στο Microsoft Office 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα χρησιμοποιήσω μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint 13. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε Προβολή Backstage. Αφού βρεθούμε σε Προβολή Backstage, βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Πληροφορίες (Information) είναι επιλεγμένη από το αριστερό μέρος του πτυσσόμενου μενού. Τότε από τα δεξιά του παραθύρου, επιλέγουμε την εντολή Προστασία Παρουσίασης (Protect Presentation) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Protect Presentation

Αφού επιλεγεί η εντολή Προστασία Παρουσίασης (Protect Presentation) εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής διαθέσιμες εντολές:

  • Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final): Με αυτήν την εντολή γνωστοποιούμε στο αναγνώστες μας ότι η παρουσίαση είναι τελική και καθορίζεται μόνο για ανάγνωση.
  • Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password): Για να μπορέσει κάποιος να ανοίξει την παρουσίαση θα χρειαστεί τον κωδικό πρόσβασης που εμείς έχουμε καθορίσει.
  • Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access): Με την εντολή αυτή, εκχωρούμε δικαιώματα πρόσβασης σε άτομα, αλλά δεν θα έχουνε τη δυνατότητα να το επεξεργαστούν, να το αντιγράψουν ή και να το εκτυπώσουν.
  • Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature): Με την εντολή αυτή, εξασφαλίζουμε την ακεραιότητα της παρουσίασης με την προσθήκη αόρατης ψηφιακής υπογραφής.

Mark As Final

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final) και απευθείας ένα Προειδοποιητικό (Warning) παράθυρο διαλόγου της Microsoft εμφανίζεται που μας ειδοποιεί ότι Αυτή Η Παρουσίαση Θα Επισημανθεί Ως Τελική Και, Στη Συνέχεια, Θα Αποθηκευτεί (This Presentation Will Be Marked As Final And Then Saved). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ έτσι ώστε να Σημανθεί Ολοκληρωμένο (Marked As Final).

Mark As Final

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password), και απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κρυπτογράφηση Εγγράφου (Encrypt Document), όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) για να γίνει η Κρυπτογράφηση (Encrypt). Αφού πληκτρολογήσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password), θα χρειαστεί να το πληκτρολογήσουμε ξανά για επιβεβαίωση.

Encrypt With Password

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access), και από τα δεξιά του μενού που εμφανίζεται μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα ακόλουθα:

  • Πρόσβαση Χωρίς Περιορισμούς (Unrestricted Access)
  • Περιορισμένη Πρόσβαση (Restricted Access)
  • SystemPlus – Confidential
  • SystemPlus – Confidential View Only

Restrict Access

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature), και απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποκτήστε Μία Ψηφιακή Υπογραφή (Add A Digital Signature), όπου μας ειδοποιεί για το εξής:

Για να υπογράψετε ένα έγγραφο του Microsoft Office χρειάζεστε ψηφιακή ταυτότητα. Θέλετε να προμηθευτείτε μία τώρα από κάποιον συνεργάτης της Microsoft;

(To Sign A Microsoft Office Document We Need A Digital ID, Would You Like To Get One From A Microsoft Partner Now?)

Θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Ναι (Yes) και να ακολουθήσουμε την υπόλοιπη διαδικασία έτσι ώστε να αποκτήσουμε μία Ψηφιακή Υπογραφή (Digital ID).

Get A Digital ID

Με όλες τις παραπάνω εντολές, έχουμε τη δυνατότητα να Προστατέψουμε την Παρουσίαση (Protect Presentation). Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω οι ίδιες εντολές είναι διαθέσιμες και στο Microsoft Word 13 και στο Microsoft Excel 13.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει πώς μπορούμε να Προστατέψουμε την Παρουσίαση μας στο PowerPoint 13 (Protect Our Presentation in PowerPoint 13).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 20, 2015, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προστασία Παρουσίασης στο PowerPoint 13.

Comments are closed.