Συμπερίληψη Συνημμένου Στο Outlook 2016

Insert Attachment in Outlook 2016

Στο Outlook μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία, μηνύματα, εργασίες ή επαφές σε ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message). Τώρα, στο Outlook 2016 η διαδικασία επισύναψης αρχείων που έχουμε χρησιμοποιήσει πρόσφατα είναι μία απλή διαδικασία. Μπορούμε να επισυνάψουμε αρχεία από το OneDrive ή από άλλες Τοποθεσίες Web (Web Locations), όπου αφού το κάνουμε, μπορούμε επίσης να αλλάξουμε τα δικαιώματα των συνημμένων αρχείων ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New E-Mail Message) και να βεβαιωθούμε ότι το tab Μήνυμα (Message) είναι επιλεγμένο και έπειτα εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Συμπερίληψη (Include) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

New Message - Include

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Συμπερίληψη (Include), επιλέγουμε την εντολή Επισύναψη Αρχείου (Attach File) όπου και απευθείας εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το πτυσσόμενο μενού αποτελείται από τις εξής περιοχές:

 • Πρόσφατα Στοιχεία (Recent Items): Εδώ εμφανίζονται όλα τα πρόσφατα αρχεία που έχουμε χρησιμοποιήσει, όπου απλώς επιλέγουμε αυτό που θέλουμε για να εισαχθεί ως συνημμένο.
 • Αναζήτηση Σε Θέσης Web (Browse Web Locations): Μπορούμε να επιλέξουμε στοιχεία να εισαχθούν ως συνημμένα είτε από το OneDrive είτε από άλλες Τοποθεσίες Web (Web Locations)
 • Αναζήτηση Σε Αυτόν Τον Υπολογιστή (Browse PC): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Αρχείο (Insert File) όπου πλοηγούμαστε στον υπολογιστή μας, για να εντοπίσουμε το αρχείο που θέλουμε να εισάγουμε ως συνημμένο.

Attach File

Αυτό είναι! Το συνημμένο αρχείο έχει εισαχθεί στο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Inserted Attachment

Αφού εισαχθεί το συνημμένο, μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού δίπλα στο συνημμένο όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Άνοιγμα (Open)
 • Άνοιγμα Θέσης Αρχείου (Open File Location)
 • Επισύναψη Ως Αντιγράφου (Attach As Copy): Μπορούμε να στείλουμε ένα τοπικό αντίγραφο του αρχείου, αντί για το αρχείο σε μία διαμοιρασμένη τοποθεσία.
 • Αλλαγή Δικαιωμάτων (Change Permissions): Μπορούμε να αποφασίσουμε εάν οι παραλήπτες θα μπορούνε να επεξεργαστούν ή να αναγνώσουνε μόνο το διαμοιρασμένο αρχείο.
 • Γρήγορη Εκτύπωση (Quick Print)
 • Αποθήκευση Ως (Save As)
 • Κατάργηση Συνημμένου (Remove Attachment)
 • Αντιγραφή (Copy)

Attachment Options

Έτσι στο Outlook 2016, η διαδικασία εισαγωγής συνημμένου αρχείο σε Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Message) έχει γίνει πολύ πιο απλή και πιο γρήγορη.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε το video που περιγράφει τη διαδικασία Συμπερίληψης Συνημμένου Στο Outlook 2016 (Insert Attachment in Outlook 2016).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 3, 2015, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Συμπερίληψη Συνημμένου Στο Outlook 2016.

Comments are closed.