Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε Στο Microsoft Office 2016

Tell Me What You Want To Do In Microsoft Office 2016

Ένα νέο χαρακτηριστικό έχει προστεθεί στο Microsoft Office 2016 που ονομάζεται Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do). Το χαρακτηριστικό Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), θα μας καθοδηγήσει κατά την διαδικασία μίας εργασίας που έχουμε να κάνουμε και επίσης θα μας παρέχει επιπρόσθετες πηγές.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το χαρακτηριστικό Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do) στις εξής εφαρμογές:

  • Microsoft Word 2016
  • Microsoft Excel 2016
  • Microsoft PowerPoint 2016
  • Microsoft Outlook 2016

Microsoft Office 2016

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο πλαίσιο κειμένου της περιοχής Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), και να ξεκινήσουμε την πληκτρολόγηση της λέξης κλειδί από αυτό που θέλουμε να κάνουμε.

Στην παρακάτω εικόνα, στην εφαρμογή του Microsoft Word 2016, έχω τοποθετήσει τον εισαγωγέα στην περιοχή κειμένου Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), και έχω ξεκινήσει την πληκτρολόγηση της λέξης Πίνακα. Απευθείας εμφανίζεται μία λίστα από επιλογές ανάλογα με την λέξη κλειδί, όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε και ακολουθούμε τα βήματα.

Microsoft Office 2016

Στην παρακάτω εικόνα, στην εφαρμογή του Microsoft Excel 2016, έχω τοποθετήσει τον εισαγωγέα στην περιοχή κειμένου Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), και έχω ξεκινήσει την πληκτρολόγηση της λέξης Σφάλματα. Απευθείας εμφανίζεται μία λίστα από επιλογές ανάλογα με την λέξη κλειδί, όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε και ακολουθούμε τα βήματα.

Microsoft Office 2016

Στην παρακάτω εικόνα, στην εφαρμογή του Microsoft PowerPoint 2016, έχω τοποθετήσει τον εισαγωγέα στην περιοχή κειμένου Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), και έχω ξεκινήσει την πληκτρολόγηση της λέξης Διάταξη. Απευθείας εμφανίζεται μία λίστα από επιλογές ανάλογα με την λέξη κλειδί, όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε και ακολουθούμε τα βήματα.

Microsoft Office 2016

Στην παρακάτω εικόνα, στην εφαρμογή του Microsoft Outlook 2016, έχω τοποθετήσει τον εισαγωγέα στην περιοχή κειμένου Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), και έχω ξεκινήσει την πληκτρολόγηση της λέξης Αποκλεισμός. Απευθείας εμφανίζεται μία λίστα από επιλογές ανάλογα με την λέξη κλειδί, όπου το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε και ακολουθούμε τα βήματα.

Microsoft Office 2016

Αυτό είναι!!!. Το χαρακτηριστικό Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), είναι πολύ εύχρηστο ειδικά για χρήστες που προσπαθούν να δουλέψουν και να κάνουν πράγματα σε προγράμματα του Microsoft Office. Το χαρακτηριστικό Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do), είναι διαθέσιμο στο Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Project, Visio, και Access.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει το χαρακτηριστικό Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε (Tell Me What You Want To Do) στο Microsoft Office 2016.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 11, 2015, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πείτε Μου Τι Θέλετε Να Κάνετε Στο Microsoft Office 2016.

Comments are closed.