Έξυπνη Αναζήτηση στο Microsoft Office 2016

Smart Lookup in Microsoft Office 2016

Smart Lookup

Έχετε ξεμείνει από ιδέες;

Αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα;

Ψάχνετε για Ιδέες, αλλά δεν ξέρετε που να τις αναζητήσετε;

Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο στο Microsoft Office 2016, το οποίο είναι η Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε, να χρησιμοποιήσουμε την Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) και τότε θα δούμε ορολογίες, εικόνες και άλλα αποτελέσματα πηγών από διάφορες διαθέσιμες online πηγές. Για να χρησιμοποιήσουμε την Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup), θα πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επιλέξουμε το κείμενο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε για την Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup), έπειτα να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) Και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Ιδέες (Insights), να επιλέξουμε την εντολή Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review - Insights - Smart Lookup

Απευθείας στα δεξιά της οθόνης μας, εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights) που περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι συσχετισμένες με το κείμενο που είχαμε επιλέξει. Στο παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights), μπορούμε να πλοηγηθούμε πάνω, κάτω έτσι ώστε να εντοπίσουμε τις πληροφορίες που θέλουμε.

Το παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights) είναι χωρισμένο στα εξής δύο tab:

  • Εξερεύνηση (Explore): Το χρησιμοποιούμε για να εξερευνήσουμε όλες τις σχετιζόμενες πληροφορίες σύμφωνα με το επιλεγμένο κείμενο.
  • Ορισμός (Define): Το χρησιμοποιούμε για να δούμε την ορολογία του επιλεγμένου κειμένου.

Στην παρακάτω εικόνα, και στο παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights), έχω επιλεγμένο το tab Εξερεύνηση (Explore) και έχω πλοηγηθεί πάνω, κάτω για να μπορέσω να προβάλλω και τις υπόλοιπες πληροφορίες. Εάν κάνουμε κλικ στην εντολή Περισσότερα (More), θα εμφανιστεί ο Περιηγητής Ιστού (Explorer) για να εμφανιστούν και οι υπόλοιπες πληροφορίες. Μπορούμε επίσης να δούμε και διαθέσιμες εικόνες από την Αναζήτηση Εικόνων στο Bing.

Insights Task Pane - Explorer

Στην παρακάτω εικόνα, και στο παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights), έχω επιλέξει το tab Ορισμός (Define) όπου και παρατηρούμε τον ορισμό της επιλεγμένης λέξης, όπου σε αυτήν την περίπτωση η λέξη ήταν Greece.

Insights Task Pane - Define

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιώ την εφαρμογή του Excel, και έχω επιλέξει το κελί με τη λέξη NPV, και από το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή που ονομάζεται Ιδέες (Insights) έχω επιλέξει την εντολή Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup). Απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights) περιέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με τη συνάρτηση NPV.

Review - Insights - Smart Lookup

Στην παρακάτω εικόνα, χρησιμοποιώ την εφαρμογή του PowerPoint, και έχω επιλέξει το κελί με τη πρόταση Print A File With Tracked Revisions, και από το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή που ονομάζεται Ιδέες (Insights) έχω επιλέξει την εντολή Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup). Απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Ιδέες (Insights) περιέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη πρόταση.

Review - Insights - Smart Lookup

Αυτό είναι!!! Έχουμε στη διάθεσή μας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες μπροστά μας. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε την Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) και για οτιδήποτε αναζητούμε, θα παρουσιαστεί μπροστά μας απευθείας.

Η εντολή Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) είναι διαθέσιμη στο Word 2016, Excel 2016 και PowerPoint 2016.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει την εντολή Έξυπνη Αναζήτηση (Smart Lookup) στο Microsoft Office 2016.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 26, 2015, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Έξυπνη Αναζήτηση στο Microsoft Office 2016.

Comments are closed.