Εισαγωγή Εξίσωσης Στο Word 2016

Insert An Equation in Word 2016

Είστε μαθηματικός τύπος που γράφει Εξισώσεις (Equation); Έχετε ποτέ βρεθεί στην ανάγκη να γράψετε μία Εξίσωση (Equation) σε ένα έγγραφο του Word και να το παρουσιάσετε; Εδώ κάνει την εμφάνισή του το Microsoft Office. Η εντολή Εισαγωγή Εξίσωσης (Insert Equation) είναι διαθέσιμε στο Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint και Microsoft Outlook. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη χρήση της Εισαγωγής Εξίσωσης (Insert Equation) σε έγγραφο του Word 16.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από το δεξιό μέρος της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Σύμβολα (Symbols), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Equation

Αφού εντοπιστεί, επιλέγουμε την εντολή Εξίσωση (Equation) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Απευθείας εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής προκαθορισμένες Εξισώσεις (Equations) για να χρησιμοποιήσουμε.

Equation

Area Of Circle: The area of a circle is the number of square units inside that circle. If each square in the circle to the left has an area of 1 cm2, you could count the total number of squares to get the area of this circle. Thus, if there were a total of 28.26 squares, the area of this circle would be 28.26 cm2.

Area Of Circle

Binomial Theorem: The Binomial Theorem is a quick way of expanding (or multiplying out) a binomial expression that has been raised to some (generally inconveniently large) power.

Binomial Theorem

Expansion Of Sum: You can take the sum of a finite number of terms of a geometric sequence. And, for reasons you’ll study in calculus, you can take the sum of an infinite geometric sequence, but only in the special circumstance that the common ratio r is between –1 and 1; that is, you have to have | r | < 1.

Expansion Of Sum

Fourier Series: A Fourier series is an expansion of a periodic function f(x) in terms of an infinite sum of sines and cosines. Fourier series make use of the orthogonality relationships of the sine and cosine functions. The computation and study of Fourier series is known as harmonic analysis and is extremely useful as a way to break up an arbitrary periodic function into a set of simple terms that can be plugged in, solved individually, and then recombined to obtain the solution to the original problem or an approximation to it to whatever accuracy is desired or practical.

Fourier Series

Αφού μία Εξίσωση (Equation) έχει εισαχθεί στο Έγγραφο του Word, εμφανίζεται ένα νέο tab που ονομάζεται Σχεδίαση (Design) και είναι μέρος του κυρίως tab Εργαλεία Εξίσωσης (Equation Tools) όπως εμφανίζεται όπως και στην παρακάτω εικόνα. Το tab Σχεδίαση (Design) αποτελείται από τις εξής περιοχές:

  • Εργαλεία (Tools): Μπορούμε να εισάγουμε μία νέα Εξίσωση (Equation), να μετατρέψουμε την επιλογή σε μορφή 2-Διαστάσεων (2-Dimensional Form), μετατρέψουμε την επιλογή σε μορφή 1 Διάστασης (1-Dimensional Form ) ή κάνουμε χρήση μη μαθητικού κειμένου σε περιοχή μαθηματικών.
  • Σύμβολα (Symbols): Μπορούμε να εισάγουμε Σύμβολα (Symbols) στην Εξίσωση (Equation) τα οποία δεν είναι διαθέσιμα στο πληκτρολόγιό μας.
  • Δομές (Structures): Μπορούμε να κάνουμε κλικ στην Δομή (Structure) που θέλουμε, όπως Κλάσμα (Fraction) ή Ριζικό (Radical), και τότε να κάνουμε κλικ στην επιλογή που θέλουμε.

Equation Tools

Από το κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού της εντολής Εξίσωσης (Equation) έχουμε τις εξής διαθέσιμες εντολές για χρήση:

  • Περισσότερες Εξισώσεις Από Το Office.com (More Equations from Office.com): Αφού επιλεχθεί εμφανίζεται ένα νέο πτυσσόμενο μενού με περισσότερες Εξισώσεις (Equations) για να χρησιμοποιήσουμε.
  • Εισαγωγή Νέας Εξίσωσης (Insert New Equation): Αφού επιλεχθεί μπορούμε να εισάγουμε μία νέα Εξίσωση (Equation).
  • Εξίσωση Γραφής (Ink Equation): Μπορούμε να εισάγουμε μία Μαθηματική Εξίσωση (Mathematical Equation) χρησιμοποιώντας τη γραφή μας, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Απλώς ζωγραφίζουμε την Εξίσωση (Equation) και αφού τελειώσουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) για να εισαχθεί η Εξίσωση (Equation) στο Έγγραφο του Word.

Ink Equation

Αυτό είναι!!! Η διαδικασία εισαγωγής μίας Εξίσωσης (Equation) σε ένα Έγγραφο Του Word είναι πολύ απλή. Το μόνο που χρειάζεται να ξέρεις είναι να γνωρίζεις να γράψεις την Εξίσωση (Equation).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Εξίσωσης Σε Έγγραφο Του Word (Insert An Equation In A Word Document).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 8, 2015, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Εξίσωσης Στο Word 2016.

Comments are closed.