Δημοσίευση Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI

How To Publish A Workbook to Microsoft Power BI

Power BI

Το Microsoft Power BI, είναι μία συλλογή από υπηρεσίες και χαρακτηριστικά online, που μας επιτρέπουν να βρούμε και να απεικονίσουμε δεδομένα, να μοιραστούμε ανακαλύψεις και να συνεργαστούμε με άλλους με καινοτόμους τρόπους. Υπάρχουν δύο εμπειρίες διαθέσιμες για το Power BI: η καινούργια εμπειρία που αναφέρεται ως Power BI, και όλες οι προηγούμενες εμπειρίες που αναφέρονται ως Power BI για το Office 365.

What-is-Power-BI-Part-1-with-asterisks

Χάρη στο Power BI, μπορούμε τώρα να μετατρέψουμε τα δεδομένα της εταιρείας μας, σε πλούσιες γραφικές απεικονίσεις έτσι ώστε να οργανωθούν καλύτερα και για να μπορέσουμε να εστιάσουμε στο τι πραγματικά μας ενδιαφέρει.

Για να μάθουμε περισσότερα σχετικά με το Microsoft Power BI, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να διαβάζουμε παρακάτω.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) της εφαρμογής του Excel 2016, για να περάσουμε σε προβολή backstage, όπου από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού να επιλέξουμε την κατηγορία Δημοσίευση (Publish) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Info - Publish

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Δημοσίευση (Publish), στο μέσο παρατηρούμε την εντολή Δημοσίευση Στο Power BI (Publish to Power BI), και στα δεξιά μπορούμε να δούμε την εντολή Μετάβαση Στο Power BI (Go To Power BI) όπου το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να το επιλέξουμε.

Publish To Power BI

Αφού επιλεγεί η εντολή όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, ένα παράθυρο διαλόγου του Microsoft Excel εμφανίζεται όπου αναφέρει το εξής: Επικοινωνία Με Το Διακομιστή Για Πληροφορίες (Contacting The Server For Information).

Go To Power BI

Αφού τελειώσουμε, μεταφερόμαστε στην τοποθεσία ιστού Microsoft Power BI όπως εμφανίζεται και παρακάτω, όπου θα πρέπει να συμπληρώσουμε τα στοιχεία μας (Όνομα ΧρήστηΚωδικός Πρόσβασης) για να συνδεθούμε στην τοποθεσία ιστού Microsoft Power BI.

Microsoft Power BI

Αφού έχουμε καταχωρίσει όλα τα στοιχεία, μία νέα σελίδα εμφανίζεται όπου θα πρέπει απλώς να πατήσουμε στο κουμπί Eίσοδος (Sign In).

Sign In

Αφού έχουμε μεταβεί στην τοποθεσία ιστού Power BI, μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα που εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Στα αριστερά της ιστοσελίδας έχουμε My Workspace (Ο Χώρος Εργασίας Μου), όπου είναι χωρισμένο στις εξής κύριες κατηγορίες μαζί με τις εξής υποκατηγορίες.

Content Pack Library (Βιβλιοθήκη Πακέτου Περιεχομένων)

 • My Organization (Η Οργάνωσή Μου)
 • Services (Υπηρεσίες)
 • Samples (Παραδείγματα)

Import Or Connect To Data (Εισαγωγή ή Σύνδεση Σε Δεδομένα)

 • Files (Αρχεία)
 • Databases & More (Βάσεις Δεδομένων & Περισσότερα)

Στο κάτω μέρος μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Add Your Content (Προσθέστε Το Περιεχόμενό Σας)
 • Find A Partner (Βρείτε Έναν Συνεργάτη)
 • Submit An Idea (Υποβάλετε Μία Ιδέα)

Στο μέσο μέρος του παραθύρου της τοποθεσίας ιστού Power BI μπορούμε να κάνουμε Εισαγωγή Δεδομένων (Get Data) από τα εξής:

 • Local File (Τοπικό Αρχείο)
 • OneDrive – Business (Επιχείρησης)
 • OneDrive – Personal (Προσωπικό)
 • Learn About Importing Files (Μάθετε Για Την Εισαγωγή Αρχείων)

My Workspace

Στο κάτω αριστερό μέρος της ιστοσελίδας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το κουμπί Get Data (Λήψη Δεδομένων), για να κάνουμε εισαγωγή αρχείων στο Power BI. Στην παρακάτω εικόνα έχω ήδη εισάγει δύο αρχεία του Excel ως παραδείγματα.

Uploaded Data To Power BI

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Get Data (Λήψη Δεδομένων), όπου αμέσως εμφανίζεται η επόμενη ιστοσελίδα, όπου μπορούμε να κάνουμε λήψη δεδομένων από τα εξής:

Content Pack Library (Πακέτο Περιεχομένου Βιβλιοθήκης):

 • My Organization (Η Οργάνωσή Μου)
 • Services (Υπηρεσίες)

Import Or Connect To Data (Εισαγωγή ή Σύνδεση Σε Δεδομένα)

 • Files (Αρχεία)
 • Databases (Βάσεις Δεδομένων)

Get Data

Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοίξει ένα Βιβλίο Εργασίας του Excel (Excel Workbook) που έχω «ανεβάσει», όπου μπορούμε να κάνουμε χρήση των διαθέσιμων εντολών έτσι ώστε να βελτιστοποιήσουμε την απεικόνισή του και για να γίνει πιο κατανοητό για άλλους χρήστες.

Visualized Data

Στην παρακάτω εικόνα, έχω «κατεβάσει» ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) από την τοποθεσία ιστού του Power BI, όπου μπορούμε να δούμε όλες τις απεικονίσεις που δημιουργήθηκαν στην τοποθεσία ιστού. Για να μπορέσουμε να δούμε τις απεικονίσεις θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το πρόσθετο Power View στο Excel. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Power View μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://officesmart.wordpress.com/2014/03/21/power-view-in-excel-13/

Η ανάρτηση σχετικά με το Power View, είναι χωρισμένο σε τρία κομμάτια (βεβαιωθείτε ότι θα τα διαβάσατε όλα)

Power View - Example Worksheet

Στις παρακάτω εικόνες έχω επιλέξει διαφορετικά Φύλλα Εργασίας (Worksheets) για να πάρουμε μία ιδέα για τις απεικονίσεις που μπορούν να δημιουργηθούν στο Power BI.

Power View - Example Worksheet

  Power View - Example Worksheet

Χρήσιμοι σύνδεσμοι, όπου μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το Power BI, να κατεβάσετε αρχεία για να πειραματιστείτε:

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημοσίευσης Βιβλίου Εργασίας στην Τοποθεσία Ιστού Microsoft Power BI (Publish Workbook To Microsoft Power BI).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 15, 2015, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημοσίευση Βιβλίου Εργασίας Στο Microsoft Power BI.

Comments are closed.