Έξι Νέα Γραφήματα Στο Excel 2016

Six New Charts Excel 2016

Οι απεικονίσεις γραφημάτων που αντιπροσωπεύουν αναλύσεις δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικά για όσους ασχολούνται με αυτά. Στο Excel είχαμε αρκετά διαθέσιμα γραφήματα που μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για απεικονίσουμε τα δεδομένα μας. Τώρα στο Excel 2016 έχουν προστεθεί άλλα νέα έξι γραφήματα τα οποία θα περιγραφούν παρακάτω.

Μπορούμε να επιλέξουμε να εισάγουμε Γραφήματα Ιεραρχίας (Hierarchy Chart)όπως τα Γραφήματα Treemap ή Sunburst ή να εισάγουμε Γραφήματα Στατιστικών (Statistical Charts) όπως Ιστόγραμμα (Histogram) ή Πλαίσιο και Whisker (Box and Whisker).

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε την περιοχή δεδομένων που θέλουμε να απεικονίσουμε σε γράφημα και έπειτα να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γραφήματα (Charts) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Charts

Για να μπορέσουμε να δούμε τα έξι νέα Γραφήματα (Chart) που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Excel 2016, μπορούμε είτε να επιλέξουμε το κουμπί Προτεινόμενα Γραφήματα (Recommended Charts) όπως εμφανίζεται και παρακάτω, είτε να επιλέξουμε το κάτω δεξιό βέλος της περιοχής Γραφήματα (Charts).

Recommended Charts

Είτε με το ένα, είτε με τον άλλο τρόπο, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, ενεργοποιούμε το tab Όλα Τα Γραφήματα (All Charts) για να δούμε όλα τα Γραφήματα (Charts) αλλά ειδικότερα τα νέα Γραφήματα (Charts) που είναι διαθέσιμα στο Microsoft Excel 2016.

Από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή Γραφήματος (Insert Chart), επιλέγουμε το Γράφημα (Chart) που θέλουμε να οπτικοποιήσουμε τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας. Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Μετοχές (Chart). Χρησιμοποιούμε αυτό το Γράφημα (Chart) για να εμφανίσουμε την τάσης απόδοσης μία μετοχής με το χρόνο. Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο Γραφήματος (Chart) όταν έχουμε τρεις σειρές τιμών: Υψηλό (High), Χαμηλό (Low) και Κλείσιμο (Close).

Stock Chart

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Treemap (Chart). Χρησιμοποιούμε αυτό το Γράφημα (Chart) για σύγκριση τιμών στα επίπεδα της ιεραρχίας και για να εμφανίσουμε αναλογίες εντός των ιεραρχικών επιπέδων ως ορθογώνια. Τον χρησιμοποιούμε όταν τα δεδομένα είναι οργανωμένα ιεραρχικά και έχουν λιγότερες κατηγορίες.

Tree Map Chart

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Sunburst (Chart). Χρησιμοποιούμε αυτό το Γράφημα (Chart) για σύγκριση τιμών στα επίπεδα της ιεραρχίας και για να εμφανίσουμε αναλογίες εντός των ιεραρχικών επιπέδων ως δακτυλίων. Τον χρησιμοποιούμε όταν τα δεδομένα είναι οργανωμένα ιεραρχικά και έχουν πολλές κατηγορίες.

Sunburst Chart

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Ιστόγραμμα (Histogram). Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο γραφήματος για να εμφανίσουμε την κατανομή των δεδομένων που είναι ομαδοποιημένα σε θέσεις αποθήκευσης.

Histogram Chart

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Πλαίσιο και Whisker (Box And Whisker). Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο γραφήματος για να εμφανίσουμε παραλλαγές μέσα σε ένα σύνολο δεδομένων. Το χρησιμοποιούμε όταν υπάρχουν πολλαπλά σύνολα δεδομένων τα οποία σχετίζονται μεταξύ τους με κάποιον τρόπο.

Box And Whisker Chart

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το Γράφημα (Chart) Καταρράκτης (Waterfall). Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τύπο γραφήματος για εμφάνιση της συγκεντρωτικής επίδρασης μιας σειράς θετικών και αρνητικών τιμών. Τον χρησιμοποιούμε όταν έχουμε δεδομένα που αναπαριστούν εισροές και εκροές, όπως οικονομικά δεδομένα.

Waterfall Chart

Τώρα με το Excel 2016, έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα Γραφήματα (Charts), όταν θελήσουμε να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τα Έξι Νέα Διαθέσιμα Γραφήματα (Six New Charts) στο Excel 2016.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 22, 2015, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Έξι Νέα Γραφήματα Στο Excel 2016.

Comments are closed.