Εισαγωγή Καταγραφής Οθόνης Στο PowerPoint 2016

Insert A Screen Recording in a PowerPoint 2016 Presentation

Σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint, και εννοώντας το PowerPoint 13, μπορούσαμε να κάνουμε χρήση της εντολής Στιγμιότυπο (Screen Capture) έτσι ώστε να εισάγουμε ένα στιγμιότυπο της οθόνης μας στην Παρουσίαση (Presentation). Τώρα στο PowerPoint 2016, μπορούμε να εισάγουμε μία Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording) στην Παρουσίασή (Presentation), έτσι ώστε να τη δώσουμε μία πιο επαγγελματική όψη. Για να εισάγουμε μία Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording) στην Παρουσίασή (Presentation) απλώς συνεχίσετε να διαβάσετε παρακάτω. (Σημείωση: Εάν έχουμε το PowerPoint 13, θα πρέπει να έχουμε εγκατεστημένες τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας την εντολή Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording).

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και από την δεξιά περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Πολυμέσα (Media), να επιλέξουμε την εντολή Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording) όπως εμφανίζεται κα στην παρακάτω εικόνα.

Insert - Media - Screen Clipping

Αφού επιλεγεί η εντολή Καταγραφή Οθόνης (Screen Recording), εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου στο πάνω μέρος της Παρουσίασης με τις εξής εντολές διαθέσιμες:

  • Καταγραφή (Record): Απλώς πατάμε στο κουμπί Καταγραφή (Record) για να αρχίσει η καταγραφή της οθόνης.
  • Διάρκεια (Duration): Μπορούμε να δούμε τη χρονική διάρκεια της καταγραφής.
  • Επιλογή Περιοχής (Select Area): Μπορούμε να επιλέξουμε την περιοχή που θέλουμε να καταγράψουμε.
  • Ήχος (Audio): Μπορούμε να καταγράψουμε ή όχι τον ήχο.
  • Καταγραφή Δείκτη (Record Pointer): Μπορούμε να επιλέξουμε εάν θέλουμε να καταγράψουμε τον δείκτη ή όχι.

Record

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την έναρξη της Καταγραφής (Recording) και αμέσως εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου αντίστροφης μέτρησης, που μας ενημερώνει ότι θα πρέπει να πατήσουμε τον ακόλουθο συνδυασμό πλήκτρων για να διακόψουμε την Καταγραφή (Recording): Windows Logo Key + Shift + Q

Windows Logo Key + Shift + Q

Αφού τελειώσουμε με την Καταγραφή (Recording) και την έχουμε σταματήσει, αμέσως το video εισάγεται μέσα στην Παρουσίασή (Presentation) μας, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Όπως έχω αναφέρει και σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, μπορούμε να επεξεργαστούμε το video με τη χρήση του tab Εργαλεία Βίντεο (Video Tools) και ειδικότερα με τα tab Μορφή (Format) και Αναπαραγωγή (Playback).

Video Tools

Στην παρακάτω εικόνα έχω ενεργοποιήσει το tab Μορφή (Format), όπου μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες εντολή έτσι ώστε να μπορέσουμε να Μορφοποιήσουμε (Format) το video.

Playback Tools - Format Tab

Στην παρακάτω εικόνα έχω ενεργοποιήσει το tab Αναπαραγωγή (Playback), όπου μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες εντολή έτσι ώστε να μπορέσουμε να Επεξεργαστούμε (Edit) το video.

Video Tools - Playback

Αυτό είναι! Είναι πολύ απλή η διαδικασία Καταγραφής (Record) και Εισαγωγής (Insert) video σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint 2016.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγή Καταγραφής Οθόνης Στο PowerPoint 2016 (Insert A Screen Recording in a PowerPoint 2016 Presentation).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 5, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Καταγραφής Οθόνης Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.