Συγχώνευση Σχημάτων Στο PowerPoint 2016

Combine Shapes in PowerPoint 2016

Πολλές φορές τα προκαθορισμένα Σχήματα (Shapes) που έχουμε εισάγει σε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint δεν έχουν το αποτέλεσμα που θέλουμε. Τι κάνουμε λοιπόν;

Εδώ κάνει την εμφάνιση του η εντολή Συγχώνευση Σχημάτων (Combine Shapes). Μπορούμε να συγχωνεύσουμε δύο Σχήματα (Shapes) που έχουμε εισάγει στην Παρουσίασή (Presentation) μας, και εάν θέλουμε να το επεξεργαστούμε περισσότερο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Επεξεργασία Σημείων (Edit Points). Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω πώς μπορούμε να Συγχωνεύσουμε Σχήματα (Combine Shapes) στο PowerPoint 2016.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Απεικονίσεις (Illustrations) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Illustration

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Σχήματα (Shapes), όπου εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα Σχήματα (Shapes) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Insert Shape

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εισάγει δύο σχήματα, ένα Αστέρι και μία Καρδιά, όπου το ένα επικαλύπτει το άλλο. Έπειτα επέλεξα τα δύο σχήματα χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+ Αριστερό Πλήκτρο Ποντικιού (Ctrl + Left Mouse Click) έτσι ώστε να επιλεγούν και τα δύο σχήματα.

Combined Shapes

Αφού επιλεγούν τα δύο Σχήματα (Shapes), αυτόματα εμφανίζεται το tab Εργαλεία Σχεδίασης (Drawing Tools) και ειδικότερα το tab Μορφοποίηση (Format) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Από τη στιγμή που το tab Μορφοποίηση (Format) είναι ενεργοποιημένο, εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εισαγωγή Σχημάτων (Insert Shapes).

Format - Insert Shapes

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Εισαγωγή Σχημάτων (Insert Shapes) στην κορδέλα, επιλέγουμε την εντολή Συγχώνευση Σχημάτων (Merge Shapes) όπου εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής διαθέσιμες εντολές:

  • Ένωση (Union)
  • Συνδυασμός (Combine)
  • Τμήμα (Fragment)
  • Τομή (Intersect)
  • Αφαίρεση (Subtract)

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Ένωση (Union), όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Merge Shapes

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Συνδυασμός (Combine), όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Merge Shapes - Combine

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Τμήμα (Fragment), όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Merge Shapes - Fragment

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Τομή (Intersect),όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Merge Shapes - Intersect

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Αφαίρεση (Subtract), όπου και μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα.

Merge Shapes - Substract

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την κατάλληλη εντολή για Συγχώνευση Σχημάτων (Merge Shapes) που κρίνουμε εμείς απαραίτητη.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Συγχώνευση Σχημάτων (Combine Shapes) στο PowerPoint 2016.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 12, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Συγχώνευση Σχημάτων Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.