Εισαγωγή Αριθμών Εβδομάδων Στο Ημερολόγιο του Outlook 2016

How to Add Week Numbers to Outlook 2016 Calendar

Πολλά άτομα αναφέρονται σε Αριθμούς Εβδομάδων όταν θέλουν να οργανώσουν ή να κανονίσουν μία συνάντηση. Άλλα άτομα αναφέρονται σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Στο Outlook 2016, όπως και σε προηγούμενές εκδόσεις του, οι Ημερομηνίες (Dates) εμφανίζονται στο Ημερολόγιο (Calendar), αλλά η Αρίθμηση των Εβδομάδων (Week Numbers) είναι απενεργοποιημένες εξ’ ορισμού. Έτσι λοιπόν για να ενεργοποιήσουμε την Αρίθμηση Εβδομάδων (Week Numbers) στο Ημερολόγιό (Calendar) μας στο Outlook, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε το Ημερολόγιο (Calendar) στο Outlook 2016. Μπορούμε να παρατηρήσουμε όλες τις λεπτομέρειες στο Ημερολόγιο (Calendar), και παρατηρούμε ότι εμφανίζονται οι Ημερομηνίες (Dates) μαζί με τις Ημέρες (Days). Για να μπορέσουμε να εισάγουμε τις Ημέρες των Εβδομάδων (Week Numbers) στο Ημερολόγιό (Calendar) μας θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Calendar In Outlook 2016

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά του μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Outlook - File - Options

Αφού επιλεγεί η εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), όπου επιλέγουμε την κατηγορία Ημερολόγιο (Calendar) από τα αριστερά του παραθύρου όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή Επιλογές Εμφάνισης (Display Options).

Outlook Options - Calendar

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Επιλογές Εμφάνισης (Display Options), ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής που αναφέρει το εξής:

Εμφάνιση Αρίθμησης Εβδομάδων Στην Προβολή Μήνα Και Στην Επισκόπηση Ημερομηνιών

Show Week Numbers In The Month View And In The Date Navigator

Display Options in Outlook

Αφού ενεργοποιήσουμε την εντολή, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Αυτό είναι, στα αριστερά της προβολής του Ημερολογίου (Calendar) μας, μπορούμε να δούμε την Αρίθμηση των Εβδομάδων (Week Numbers).

Work Weeks in Outlook Calendar

Στην Επισκόπηση Ημερομηνιών (Date Navigator) μπορούμε επίσης να δούμε την Αρίθμηση των Εβδομάδων (Week Numbers), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Date Navigator in Outlook 2016

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Αριθμών Εβδομάδων (Add Week Numbers) στο Outlook 2016.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 19, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Αριθμών Εβδομάδων Στο Ημερολόγιο του Outlook 2016.

Comments are closed.