Δημιουργία Λίστας Κουκκίδας Σε Έγγραφο Του Word

Create a Bullet List in a Word Document

Αρκετές φορές όταν δουλεύουμε σε Έγγραφα του Word, θέλουμε να οργανώσουμε το έγγραφό μας, με τη χρήση Λίστας (Lists). Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να μορφοποιήσουμε λίστες στο έγγραφό μας. Μπορούμε να εισάγουμε Λίστες Κουκκίδων (Bullet Lists), Λίστες Αρίθμησης (Number Lists) και Λίστες Πολλών Επιπέδων (Multilevel Lists) σε έγγραφα του Word. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία εισαγωγή και μορφοποίησης Λίστες Κουκκίδων (Bullet Lists) σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω δημιουργήσει μία λίστα από ημέρες σε ένα Έγγραφο Του Word, όπου και θέλω να δημιουργηθεί μία Λίστα από Κουκκίδες (Bullet List).

List Of Names

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επιλέξουμε τις λέξεις που θέλουμε να δημιουργήσουμε μία Λίστα από Κουκκίδες (Bullet List) και έπειτα από το tab Κεντρική (Home), να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράγραφος (Paragraph) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Paragraph

Έπειτα από την περιοχή Παράγραφος (Paragraph) της κορδέλας, πρέπει να επιλέξουμε το επάνω αριστερό εικονίδιο που ονομάζεται Κουκκίδες (Bullets) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται η Βιβλιοθήκη Κουκκίδων (Bullets Library), όπου και μπορούμε να επιλέξουμε τον τύπο Κουκκίδας (Bullet) που θέλουμε για τη λίστα μας.

Bullet Library

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την Κουκκίδα (Bullet) που θέλουμε, και οι Κουκκίδες (Bullets) θα εισαχθούν στη λίστα μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Bullet Library

Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον τύπο της Κουκκίδας (Bullets) που είναι διαθέσιμα στην Βιβλιοθήκη Κουκκίδων (Bullets Library), από την εντολή Κουκκίδες (Bullets) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ορισμός Νέα Κουκκίδας (Define New Bullet) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή, το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Νέα Κουκκίδας (Define New Bullet) όπου έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής επιλογές:

  • Περιοχή Χαρακτήρας Κουκκίδας (Bullet Character area): Μπορούμε να καθορίσουμε νέα Κουκκίδα (Symbol) επιλέγοντας είτε Σύμβολο (Symbol) είτε Εικόνα (Picture). Εάν επιλέξουμε Σύμβολο (Symbol) θα μπορούμε έπειτα να το μορφοποιήσουμε επιλέγοντας την εντολή Γραμματοσειρά (Font) έπειτα.
  • Στοίχιση (Alignment): Μπορούμε να επιλέξουμε τι Στοίχιση (Alignment) θα έχει η Κουκκίδα (Bullet) επιλέγοντας Αριστερά (Left), Στο Κέντρο (Centered) ή Δεξιά (Right).

Define New Bullet List

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Σύμβολο (Symbol) από την εντολή Καθορισμός Νέας Κουκκίδας (Define New Bullet). Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πλοηγηθούμε στο παράθυρο διαλόγου μέχρι να εντοπίσουμε τον τύπο Κουκκίδας (Bullet) που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ για να εισαχθεί.

Symbol

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εικόνα (Pictures) από το παράθυρο διαλόγου Προσδιορισμός Νέας Κουκκίδας (Define New Bullet). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures), όπου μπορούμε να επιλέξουμε να εισάγουμε μία εικόνα είτε Από Αρχείο (From File), Αναζήτηση Εικόνων Bing (Bing Image Search), Facebook και OneDrive, για να χρησιμοποιηθεί ως Κουκκίδα (Bullet).

Insert Pictures

Στην παρακάτω εικόνα, είχα επιλέξει την εντολή Σύμβολο (Symbol) να οριστεί ως Νέα Κουκκίδα (New Bullet), και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Γραμματοσειρά (Font) από το παράθυρο διαλόγου Προσδιορισμός Νέας Κουκκίδας (Define New Bullet). Στο παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) μπορούμε να μορφοποιήσουμε την Κουκκίδα (Bullet) που έχουμε επιλέξει, όπως να αλλάξουμε το μέγεθός της ή και το χρώμα της.

Font Dialog Box

Η διαδικασία δημιουργίας Λίστας Κουκκίδων (Bullet List) σε έγγραφο του Word είναι μία απλή διαδικασία.

  • Εάν θέλουμε να καταργήσουμε μία Λίστα Κουκκίδων (Bullet List), το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την λίστα και να κάνουμε κλικ πάνω στην εντολή Λίστα Κουκκίδων (Bullet List).
  • Εάν πατήσουμε στο κουμπί Enter, στο τέλος της κάθε γραμμής της Λίστας Κουκκίδων (Bullet List), μία Νέα Κουκκίδα (New Bullet) θα εισαχθεί στη λίστα μας αυτόματα.
  • Εάν πατήσουμε στο κουμπί Enter δύο φορές, στο τέλος της Λίστας Κουκκίδας (Bullet List), θα επιστέψουμε σε Κανονική Μορφοποίηση (Normal Formatting).

Στην επόμενη ανάρτησή μου θα περιγράψω τη διαδικασία Δημιουργίας Λίστας Αρίθμησης Σε Έγγραφο Του Word (Insert Number Lista In A Word Document)

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει Πώς Να Δημιουργήσουμε Μία Λίστα Κουκκίδων Σε Ένα Έγγραφο Του Word (How To Create A Bullet List in a Microsoft Word Document).

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 15, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Λίστας Κουκκίδας Σε Έγγραφο Του Word.

Comments are closed.