Δημιουργία Αριθμημένης Λίστας Σε Έγγραφο Του Word

Creating A Numbering List in a Word Document

Σε προηγούμενή μου ανάρτηση, είχα αναφέρει για την Δημιουργία Λίστας Κουκκίδων Σε Έγγραφο του Word (Create A Bullet List In A Microsoft Word Document). Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφέρω για τη Δημιουργία Αριθμημένης Λίστας Σε Έγγραφο Του Word (Creating A Numbering List in a Word Document).

Πολλές φορές σε ένα έγγραφο, έχουμε μία λίστα που περιέχει αντικείμενα τα οποία και θα πρέπει να παραπέμπουν κάπου αλλού στο έγγραφο, ή απλώς να αριθμηθούν. Μπορούμε να αριθμήσουμε είτε λίστα είτε παράγραφοι που έχουμε σε μία παράγραφο. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Στην παρακάτω εικόνα έχω δημιουργήσει μία Λίστα (List) από τις Ημέρες (Days) της Εβδομάδος (Week).

List Of Names

Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξω την Λίστα (List) και να εντοπίσω την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράγραφος (Paragraph) του tab Κεντρική (Home).

Paragraph

Αφού η λίστα έχει επιλεγεί, επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Αρίθμηση (Numbering) από την περιοχή Παράγραφος (Paragraph) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού της εντολής Αρίθμηση (Numbering) με όλες τις διαθέσιμες εντολές, όπου και έχουμε στη διάθεσή μας μία ποικιλία από προκαθορισμένες Αριθμήσεις (Numbering) να επιλέξουμε.

Number Formats

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το είδος της Αρίθμησης (Numbering) που θέλουμε, και αυτομάτως η λίστα μας θα αριθμηθεί σύμφωνα με αυτό που επιλέξαμε.

Numbering Library

Στο κάτω μέρος του πτυσσόμενο μενού της εντολής Αρίθμηση (Numbering) έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής τρείς επιλογές που μπορούμε να επιλέξουμε και είναι οι εξής:

  • Αλλαγή Επιπέδου Λίστας (Change List Level)
  • Προσδιορισμός Νέας Μορφοποίησης Αριθμών (Define New Number Format)
  • Ορισμός Τιμής Αρίθμησης (Set Numbering Value)

Στην παρακάτω εικόνα, εφόσον και έχω επιλέξει την λίστα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Αλλαγή Επιπέδου Λίστας (Change List Level), απλώς επιλέγοντάς της.

Change List Level

Από το πτυσσόμενο μενού της εντολής Αρίθμησης (Numbering), εάν επιλέξουμε την εντολή Προσδιορισμός Νέας Μορφοποίησης Αριθμών (Define New Number Format), θα εμφανιστεί και το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου όπου θα μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Στυλ Αριθμών (Number Style): Με την επιλογή του βέλους στα δεξιά της εντολής μπορούμε να αλλάξουμε το Στυλ Αριθμών (Number Style) σε κάτι άλλο εκτός από τα προκαθορισμένα.
  • Γραμματοσειρά (Font): Με την επιλογή της εντολής Γραμματοσειρά (Font), μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος, χρώμα, κτλ., από την Αρίθμηση (Numbering) που έχουμε επιλέξει.
  • Μορφή Αριθμών (Number Format): Στην περιοχή κειμένου, μπορούμε να παρεμβάλουμε με το Στυλ Αρίθμησης (Number Style), με τη δημιουργία δικού μας.
  • Στοίχιση (Alignment): Μπορούμε να αλλάξουμε τη Στοίχιση της Αρίθμησης (Numbering Alignment), σε Αριστερό (Left), Κεντρικό (Centered) ή Δεξιό (Right)

Το μόνο που απομένει να κάνουμε για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις είναι να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου Προσδιορισμός Νέας Μορφοποίησης Αριθμών (Define New Number Format), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Define New Number Format

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Ορισμός Τιμής Αρίθμησης (Set Numbering Value), από το πτυσσόμενο μενού της Αρίθμησης (Numbering), όπου και απευθείας εμφανίζεται το αντίστοιχο παράθυρο διαλόγου όπου και μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

  • Έναρξη Νέας Λίστας (Start New List): Με την επιλογή της εντολής αυτής, μπορούμε να παρεμβάλουμε στην Αρίθμηση της Λίστας (Numbering List), χωρίζοντας της Λίστα (List) και δημιουργώντας μία Νέα Λίστα (New List).
  • Συνεχόμενη Με Την Προηγούμενη Ενότητα (Continue From Previous List): Με την επιλογή της εντολής, μπορούμε να ξεκινήσουμε την Αρίθμηση (Numbering) από την Προηγούμενη Λίστα (Previous List).
  • Ορισμός Τιμής Σε (Set Value To): Μπορούμε να Ορίσουμε την Τιμή Αρίθμησης (Set Value Numbering) στην Αρίθμηση (Numbering) που θέλουμε.

Πάλι, οποιαδήποτε ρύθμιση και εάν κάνουμε, στο τέλος πατάμε στο κουμπί ΟΚ, έτσι ώστε να εφαρμοστούν.

Set Numbering Value

Στην επόμενη ανάρτησή μου, θα περιγράψω τη διαδικασία Δημιουργία Λίστας Πολλαπλών Επιπέδων (Create A Multilevel List) σε ένα Έγγραφο του Word.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video σχετικά με τη διαδικασία Δημιουργία Αριθμημένης Λίστας σε Έγγραφο Του Word (How To Create A Numbering List in a Microsoft Word Document).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 22, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Αριθμημένης Λίστας Σε Έγγραφο Του Word.

Comments are closed.