Ενεργοποίηση Φύλλου Εργασίας Στο Excel

Activate Worksheet in Excel

Πολλές φορές έχουμε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) στο Excel που περιέχει πολλά Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets). Η πλοήγηση ανάμεσα σε αυτά τα Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets) γίνεται πολύ δύσκολη και χρονοβόρα. Τι κάνουμε τότε; Ευτυχώς στο Excel υπάρχει η εντολή Ενεργοποίηση (Activate), που κάνει τη διαδικασία πλοήγησης ανάμεσα στα φύλλα εργασίας πολύ πιο απλή, καθώς και μερικά πλήκτρα συντόμευσης.

Εάν πλοηγηθούμε στην κάτω αριστερά γωνία του Βιβλίου Εργασίας του Excel (Excel Workbook), θα δούμε να εμφανίζονται κάποιες συμβουλές για πλήκτρα συντόμευσης για να πλοηγηθούμε ανάμεσα στα Φύλλα Εργασίας (Sheets). Αυτά τα πλήκτρα συντόμευσης είναι τα εξής:

  • Ctrl + Αριστερό Κλικ: Θα Κυλίσουμε Στο Πρώτο Φύλλο (Ctrl + Left Click: We Will Scroll To The Last Sheet)
  • Δεξί Κλικ: Θα εμφανιστούν όλα τα Φύλλα (Right Click: We Will Sell All Sheets)

Scroll To The Last Sheet

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε τα Φύλλα Εργασίας (Sheets) που βρίσκονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Δυστυχώς όμως, δεν μπορούμε να τα δούμε όλα, που σημαίνει ότι για να πλοηγηθούμε σε κάποια από αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο του κλικ με το ποντίκι μας, γεγονός χρονοβόρο.

Spreadsheets

Για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε απλά και γρήγορα ανάμεσα στα Φύλλα Εργασίας (Sheets), είναι να πλοηγηθούμε στο κάτω αριστερό μέρος του Βιβλίου Εργασίας (Workbook) και να κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας. Αφού το κάνουμε, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ενεργοποίηση (Activate), που περιέχει όλα τα Ονόματα (Names) από τα Φύλλα Εργασίας (Worksheets) που βρίσκονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Activate Sheet

.Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το Όνομα (Name) του Φύλλου Εργασίας (Worksheet) που θέλουμε να ενεργοποιήσουμε και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, και αμέσως ενεργοποιείται το Φύλλο Εργασίας (Worksheet)

Activate Sheet

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει πώς να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Ενεργοποίηση Φύλλου Εργασίας (Activate Worksheet) στο Excel.

 

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 8, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ενεργοποίηση Φύλλου Εργασίας Στο Excel.

Comments are closed.