Εντολή Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 2016

Change Picture in PowerPoint 2016

Αρκετές φορές σε μία Παρουσίαση του PowerPoint, έχουμε εισάγει μία εικόνα, που στο τέλος δεν είμαστε ικανοποιημένοι μαζί της. Τι κάνουμε για να αλλάξουμε; Την επιλέγουμε, την διαγράφουμε και έπειτα εισάγουμε άλλη ακολουθώντας τη γνωστή διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει μία εντολή στο PowerPoint που μπορούμε πολύ απλά και γρήγορα να αλλάξουμε την εικόνα έτσι ώστε να αποφύγουμε τη χρονοβόρα διαδικασία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Ο πρώτος τρόπος είναι να επιλέξουμε την Εικόνα (Picture) στη Διαφάνεια (Slide) που θέλουμε να αλλάξουμε. Αφού επιλεγεί, κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στην Εικόνα (Picture) όπου απευθείας εμφανίζεται το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Από το Μενού Συντόμευσης (Shortcut Menu) επιλέγουμε την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Picture).

Change Picture

Ο δεύτερος τρόπος είναι να επιλέξουμε την Εικόνα (Picture) πάλι στην Διαφάνεια (Slice). Μόλις επιλεγεί ενεργοποιείται το tab Μορφοποίηση (Format), όπου και θα πρέπει να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Προσαρμογή (Adjust). Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Προσαρμογή (Adjust), επιλέγουμε και πάλι την εντολή Αλλαγή Εικόνας (Change Picture) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Format - Adjust - Change Picture

Οποιονδήποτε τρόπο και εάν επιλέξουμε για την Αλλαγή (Change) της Εικόνας (Picture), στη Διαφάνεια (Slide) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures), όπου έχουμε τις εξής επιλογές για να αντικαταστήσουμε την Εικόνα (Picture).

  • Από Ένα Αρχείο (From A File): Αφού επιλεγεί, πλοηγούμαστε στον υπολογιστή μας έτσι ώστε να βρούμε άλλη Εικόνα (Picture).
  • Αναζήτηση Εικόνων Bing (Bing Image Search): Αφού επιλεγεί, χρησιμοποιούμαι την Αναζήτηση Εικόνων Bing για να αντικαταστήσουμε την Εικόνα (Picture).
  • Facebook: Αφού επιλεγεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες που έχουμε αποθηκευμένες στο Facebook.
  • OneDrive – Προσωπικό (OneDrive – Personal): Αφού επιλεγεί, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εικόνες που έχουμε αποθηκευμένες στο OneDrive.

Insert Pictures

Αφού έχουμε επιλέξει την νέα Εικόνα (Picture) και πατήσουμε στο κουμπί Εισαγωγή (Insert) στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνων (Insert Pictures), η επιλεγμένη Εικόνα (Picture) της Διαφάνειας (Slide) αντικαθίσταται από την καινούργια.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Αλλαγής Εικόνων (Change Picture) σε μία Διαφάνεια (Slide) του PowerPoint.

 

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 22, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εντολή Αλλαγή Εικόνας Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.