Έναρξη Χρήση Γραφής Στο PowerPoint 2016

Start Inking in PowerPoint 2016

Στο PowerPoint μπορούμε να αναθεωρήσουμε και να κάνουμε σχόλια σε μία Παρουσίαση (Presentation) με τη χρήση Πένα (Pen) και Εργαλεία Γραφής (Ink Tools) που είναι διαθέσιμα. Κάνουμε χρήση αυτής της διαδικασίας για να σχολιάσουμε και να επισημάνουμε περιεχόμενα στη διαφάνεια με τη χρήση πένας και επισήμανσης. Μπορούμε επίσης να σβήσουμε αλλαγές που έχουμε κάνει και να αλλάξουμε το χρώμα και το πάχος της γραμμής ή κειμένου που έχουμε εισάγει κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης. Για να χρησιμοποιήσουμε τα Εργαλεία Γραφής (Ink Tools) στο PowerPoint 2016 απλώς συνεχίστε να διαβάζετε.

Πρώτα από όλα, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και έπειτα από την δεξιά περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Μελάνι (Ink) να επιλέξουμε την εντολή Έναρξη Χρήσης Γραφής (Start Inking) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review - Start Inking

Αφού επιλεγεί η εντολή Έναρξη Χρήσης Γραφής (Start Inking), ένα νέο tab ενεργοποιείται το οποίο ονομάζεται Εργαλεία Γραφής (Pens) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Pen tab

Το tab Εργαλεία Γραφής (Pens) χωρίζεται στα εξής μέρη με τις αντίστοιχες εντολές:

Εγγραφή (Write):

  • Πένα (Pen): Μπορούμε να εισάγουμε μολυβιές με μελάνι.
  • Επισήμανση (Highlighter): Μπορούμε να εισάγουμε μολυβιές με εργαλείο επισήμανσης.
  • Γόμα (Eraser): Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γόμα για να σβήσουμε το μελάνι που έχει σχεδιαστεί στη διαφάνεια.
  • Επιλογή Με Λάσο (Lasso Select): Μπορούμε να επιλέξουμε σχεδιάζοντας ένα σχήμα. Θα επιλεγούν όλα τα στοιχεία εντός του σχεδίου.
  • Επιλογή Αντικειμένων (Select Object): Μπορούμε να επιλέξουμε αντικείμενα, όπως γραφή, σχήματα και περιοχές κειμένου.

Πένες (Pens): Μπορούμε να επιλέξουμε ποιο είδος πένας θα χρησιμοποιήσουμε για να εισάγουμε τις μολυβιές μας.

  • Χρώμα (Color): Μπορούμε να επιλέξουμε το χρώμα της γραμμής που θα ζωγραφίσουμε με την πένα ή την επισήμανση.
  • Πάχος (Thickness): Μπορούμε να επιλέξουμε το πάχος της γραμμής που θα ζωγραφίσουμε με την πένα ή την επισήμανση.

Ink Art:

  • Μετατροπή Σε Σχήματα (Convert To Shapes): Μπορούμε να μετατρέψουμε αυτόματα σχέδια με μελάνι σε σχήματα.

Κλείσιμο (Close):

  • Διακοπή Εγγραφής Με Μελάνι (Stop Inking): Αφού τελειώσουμε επιλέγουμε την εντολή αυτή για να κλείσουν τα Εργαλεία Γραφής (Ink Tools) και να τερματιστεί η γραφή στη σελίδα.

Pen tab

Αυτό είναι λοιπόν τα Εργαλεία Εγγραφής Με Μελάνι (Ink Tools) στο PowerPoint 2016. Μπορείτε να δείτε και το παρακάτω video που περιγράφει αυτό το χαρακτηριστικό.

 

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 5, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Έναρξη Χρήση Γραφής Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.