Δημιουργία Συνάντησης και Σύνδεση Με Την Επαφή Στο Outlook

Create an Appointment and Link the Contact in Outlook

Μία Σύσκεψη (Meeting) είναι μία Συνάντηση (Appointment) όπου προσκαλούμε άτομα ή παρέχουμε πόρους. Μπορούμε να δημιουργήσουμε και να αποστείλουμε προσκλήσεις για Συσκέψεις (Meetings) και για Δέσμευση Πόρων (Reserve Resources) με τη χρήση του Φακέλου του Ημερολογίου (Calendar Folder) στο Outlook (όπου είναι και ο πιο σύνηθες τρόπος), όπου μεταβαίνουμε σε μία Ημερομηνία (Date) και έπειτα προσθέτουμε την Επαφή (Contact) στην Αίτηση Συνάντησης (Meeting Request). Με τη διαδικασία που θα περιγράψω παρακάτω, θα δημιουργήσω μία Συνάντηση (Appointment) με τη χρήση του Φακέλου Επαφών (Contacts Folder). Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίζετε να διαβάζετε.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να ανοίξουμε τον Φάκελο των Επαφών (Contacts Folder) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού το κάνουμε, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας πάνω στο εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του Outlook όπως εμφανίζεται και στην κάτω εικόνα. Αφού βρεθούμε με τον κέρσορα πάνω από το εικονίδιο, κάνουμε ένα δεξί κλικ με το ποντίκι μας, όπου και εμφανίζεται ένα μενού συντόμευσης που περιέχει τις παρακάτω εντολές προς χρήση:

  • Δημιουργία Σύσκεψη (Address New Meeting)
  • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Κείμενο (Copy Here As Appointment With Text)
  • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συντόμευση (Copy Here As Appointment With Shortcut)
  • Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Copy Hear As Appointment With Attachment)
  • Μετακίνηση Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Move Here As Appointment With Attachments)
  • Άκυρο (Cancel)

Drag To Appointment

Στην παρακάτω εικόνα έχω κάνει χρήση της μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι μου την Επαφή (Contact) πάνω από το εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Δημιουργία Σύσκεψης (Address New Meeting). Εάν κάνουμε χρήση της εντολής, ένα νέο παράθυρο Νέας Σύσκεψης (New Meeting) θα εμφανιστεί όπου θα πρέπει να συμπληρώσουμε όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες, όπως Θέμα (Subject), Τοποθεσία (Location), Ώρα Έναρξης και Λήξης (Start and End Time), έτσι ως η Αίτηση Συνάντησης (Meeting Request) να σταλθεί στην Επαφή (Contact) που είχαμε επιλέξει.

Outlook Appointment

Στην παρακάτω εικόνα έχω κάνει χρήση της μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι μου την Επαφή (Contact) πάνω από το εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Κείμενο (Copy Here As Appointment With Text). Εάν κάνουμε χρήση αυτής της εντολής, θα δημιουργήσουμε μία Νέα Συνάντηση (New Appointment) και θα γίνουν Αντιγραφή (Copy) τα στοιχεία της Επαφής (Contacts) στην περιοχή Σημειώσεων (Notes) της Συνάντησης (Appointment).

Outlook Appointment

Στην παρακάτω εικόνα έχω κάνει χρήση της μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι μου την Επαφή (Contact) πάνω από το εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συντόμευση (Copy Here As Appointment With Shortcut). Εάν κάνουμε χρήση αυτής της εντολής, θα δημιουργήσουμε μία Νέα Συνάντηση (New Appointment) και θα γίνει Αντιγραφή Συντόμευσης (Copy Shortcut) των στοιχείων της Επαφής (Contact), έτσι ώστε να μπορούμε να τα εμφανίσουμε σύντομα από την Συνάντηση (Appointment) κάνοντας διπλό κλικ στην συντόμευση.

Outlook Appointment

Στην παρακάτω εικόνα έχω κάνει χρήση της μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι μου την Επαφή (Contact) πάνω από το εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Αντιγραφή Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Copy Hear As Appointment With Attachment). Εάν κάνουμε χρήση αυτής της εντολής, θα προσθέσουμε τις πληροφορίες της Επαφής (Contact) ως Συνημμένο (Attachment) στη φόρμα της Συνάντησης (Appointment).

Outlook Appointment

Εάν κάνουμε χρήση της μεταφοράς και απόθεσης με το ποντίκι την Επαφή (Contact) πάνω από το εικονίδιο του Ημερολογίου (Calendar) και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέξουμε την εντολή Μετακίνηση Εδώ Ως Συνάντηση Με Συνημμένο (Move Here As Appointment With Attachments), θα μετακινήσουμε τις πληροφορίες της Επαφής (Contact) ως Συνημμένο (Attachment) στη φόρμα της Συνάντησης (Appointment).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργία Συνάντησης και Σύνδεσης Με Την Επαφή Στο Outlook (Create an Appointment and Link the Contact in Outlook).

 

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 13, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Συνάντησης και Σύνδεση Με Την Επαφή Στο Outlook.

Comments are closed.