Εισαγωγή Παραπομπής Σε Έγγραφο του Word 2016

Cross Reference in a Word 2016 Document

Αρκετές φορές, σε ένα μεγάλο έγγραφο καθοδηγούμε τους αναγνώστες να μετακινηθούν μέσα στο έγγραφο για να βρούνε περισσότερες πληροφορίες για ένα ορισμένο θέμα. Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Παραπομπή (Cross-reference). Μπορούμε να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Επικεφαλίδες (Headers), Υποσέλιδα (Footnotes), Αρίθμηση Σελίδων (Page Numbers), Υποσημείωση (Endnotes), Εξισώσεις (Equations) και Αντικείμενα (Figures). Για να δημιουργήσουμε Παραπομπές (Cross-references) σε Έγγραφα του Word 2016, απλώς συνεχίστε να διαβάζετε παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στο σημείο του εγγράφου που θέλουμε να εισαχθεί η Παραπομπή (Cross Reference). Έπειτα επιλέγουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text). Αφού εντοπισθεί επιλέγουμε την εντολή Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Links - Cross Reference

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου Παραπομπή (Cross-reference) απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη.

Cross Reference

Τύπος Παραπομπής (Reference Type): Μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της Παραπομπής (Cross Reference) που θέλουμε. Οι παρακάτω επιλογές είναι διαθέσιμες:

 • Αριθμημένα Στοιχεία (Numbered Item)
 • Επικεφαλίδα (Heading)
 • Σελιδοδείκτης (Bookmark)
 • Υποσημείωση (Footnote)
 • Σημείωση Τέλους (Endnote)
 • Εξίσωση (Equation)
 • Αντικείμενο (Figure)

Εισαγωγή Ως Υπερσύνδεσης (Insert As Hyperlink): Μπορούμε να επιλέξουμε εάν η Παραπομπή (Cross-reference) θα εισαχθεί ως Υπερσύνδεσμος (Hyperlink) ή όχι.

Εισαγωγή Παραπομπής Σε (Insert Reference To): Μπορούμε να ορίσουμε πού θα αναφέρεται η Παραπομπή (Cross-reference). Οι επιλογές διαθέσιμες είναι οι παρακάτω:

 • Αριθμός Σελίδας (Page Number)
 • Αριθμό Παραγράφου (Paragraph Number)
 • Αριθμό Παραγράφου (Χωρίς Περιβάλλον) Paragraph Number (No Context)
 • Αριθμό Παραγράφου (Πλήρες Περιβάλλον) Paragraph Number (Full Context)
 • Κείμενο Παραγράφου (Paragraph Text)

Να Συμπεριληφθεί Επάνω / Κάτω (Include Above/Below): Μπορούμε να επιλέξουμε που θα εισαχθεί η Παραπομπή (Cross-reference) είτε Επάνω (Above) είτε Κάτω (Below) από τα τη λίστα που αναφέρθηκε πιο πάνω.

Για Το Αριθμημένο Στοιχείο (For Which Numbered Item): Ανάλογα με το τι έχουμε επιλέξει από τον Τύπο Παραπομπής (Reference Type), και από το τι έχουμε στο έγγραφό μας, μία λίστα με όλα τα στοιχεία θα εμφανιστούν σε αυτό το πλαίσιο κειμένου.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Τύπος Παραπομπής (Reference Type), και αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Reference Type

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εισαγωγή Παραπομπής Σε (Insert Reference To), όπου απευθείας εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα στοιχεία. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Insert Reference To

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει Τύπος Παραπομπής (Reference Type): Επικεφαλίδα (Heading), Εισαγωγή Παραπομπής Σε (Insert Reference To): Κείμενο Επικεφαλίδας (Heading Text), και απευθείας κάτω από το πλαίσιο κειμένου Για Την Επικεφαλίδα (For Which Heading), όλες οι Επικεφαλίδες (Headings) στο έγγραφό μας εμφανίζονται. Το μόνο που μένει πια να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την Επικεφαλίδα (Heading) που θέλουμε να εισαχθεί η Παραπομπή (Reference) και να πατήσουμε το κουμπί Εισαγωγή (Insert) και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο (Close), έτσι ώστε να εισαχθεί η Παραπομπή (Cross-reference).

For Which Heading

Αφού εισαχθεί η Παραπομπή (Cross-reference) στο σημείο που θέλουμε, το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πλοηγηθούμε από πάνω του όπου και ειδοποιούμαστε το εξής:

 • Τρέχων Έγγραφο (Current Document): Ότι η Παραπομπή (Cross-reference) βρίσκεται στο τρέχων έγγραφο.
 • Ctrl + Click: Για να χρησιμοποιήσουμε την σύνδεση στην Παραπομπή (Cross-reference).

Ctrl + Click

Μία Παραπομπή (Cross Reference) λοιπόν, είναι μία παρουσία μέσα στο έγγραφο που παραπέμπει σε συσχετιζόμενες πληροφορίες που βρίσκονται μέσα στο ίδιο το έγγραφο.  Ένα πολύ χρήσιμο χαρακτηριστικό που επεξηγεί αρκετά πράγματα μέσα στο έγγραφο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγής Παραπομπής Σε Έγγραφο Του Word 2016 (Insert A Cross-reference In A Word 2016)

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 17, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Word 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Παραπομπής Σε Έγγραφο του Word 2016.

Comments are closed.