Εισαγωγή Χάρτη 3D Στο Excel 2016

Insert 3D Maps In Excel 2016

Χάρτης 3D -  Excel 2016

Έχω αναφερθεί σε προηγούμενη ανάρτηση μου για το χαρακτηριστικό Power Map Στο Excel 13. Τώρα με το Excel 2016, η απεικόνιση γεωγραφικών δεδομένων είναι πλήρης ενσωματωμένη. Το νέο αυτό χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο στο tab Εισαγωγή (Insert) και κάτω από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαδρομές (Tours).

Το χαρακτηριστικό Χάρτης 3D (3D-Maps) είναι ένα εργαλείο οπτικοποίησης δεδομένων τριών διαστάσεων, που μας επιτρέπει να δούμε πληροφορίες με έναν εντελώς καινούργιο τρόπο. Μας επιτρέπει να δούμε λεπτομέρειες που μπορεί να μην παρατηρούσαμε σε παραδοσιακούς χάρτες δύο διαστάσεων.

Στην παρακάτω εικόνα μπορείτε να δείτε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Χάρτη 3D στο Excel 2016.

Table in Excel

Αφού έχουμε όλα τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, τα επιλέγουμε και έπειτα μεταβαίνουμε στο tab Εισαγωγή (Insert) και από την δεξιά πλευρά της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Διαδρομές (Tours) και επιλέγουμε την εντολή Χάρτης 3D (3D Maps) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε Να Δούμε Τα Γεωγραφικά Δεδομένα Μας Σε Έναν Τρισδιάστατο Χάρτη, Οπτικοποιημένο Με Βάση Το Χρόνο. (We Can See Our Geographic Data On A 3D Map, Visualized Over Time)

Insert - 3D Map

Αφού επιλεγεί η εντολή Χάρτης 3D (Map 3D), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκκίνηση Των Χαρτών 3D (Launch 3D Maps). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να επιλέξουμε είτε μία υπάρχουσα Περιήγηση (Tour) είτε από το κάτω δεξιό μέρος να επιλέξουμε μία Νέα Περιήγηση (New Tour). Για αυτήν την ανάρτηση έχω επιλέξει μία υπάρχουσα Περιήγηση (Tour) που ονομάζεται Power Stations.

Launch 3D Maps

Απευθείας, εμφανίζεται το tab Χάρτης 3D (3D Map) και η περιοχή της κορδέλας απαρτίζεται από όλες τις εντολές που αφορά τον Χάρτη 3D, που έχω επεξηγήσει αναλυτικά σε προηγούμενη ανάρτησή μου Power Map Στο Excel 13. Επειδή, δεν υπήρχαν επιλεγμένα Δεδομένα (Data) δεν υπάρχει διαθέσιμη οπτικοποίηση του Χάρτη (Map). Για το λόγο αυτό στο δεξιό μέρος του παραθύρου 3D Χάρτης (3D-Map), ενημερωνόμαστε ότι Οι Χάρτες 3D Χρειάζονται Δεδομένα Για Να Λειτουργήσουν (3D Maps Needs Data To Work With). Για να μπορέσουμε λοιπόν να εισάγουμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που τα περιέχει.

Power Map Tab

Στην παρακάτω εικόνα, έχω ενεργοποιήσει το Φύλλο Εργασίας (Worksheet) που περιέχει τα δεδομένα, και από το tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαδρομές (Tours), έχω επιλέξει την εντολή Χάρτης 3D (3E Maps). Από το πτυσσόμενο που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη Επιλεγμένων Δεδομένων Στους Χάρτες 3D (Add Selected Data To 3D Maps).

Add Selected Data To Maps

Αφού η εντολή Προσθήκη Επιλεγμένων Δεδομένων Στους Χάρτες 3D (Add Selected Data To 3D Maps), έχει επιλεγεί, η Οπτικοποίηση (Visualization) των επιλεγμένων Δεδομένων (Data) εμφανίζεται στο παράθυρο Χάρτης 3D (3D-Maps), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Για άλλη μία φορά θα πρέπει να αναφέρω ότι περισσότερες λεπτομέρειες για τους Χάρτες 3D (3D-Maps), θα μπορείτε να ανατρέξτε σε προηγούμενη ανάρτησή μου Power Map Στο Excel 13.

Power Maps 3D

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει την εντολή Χάρτης 3D (3D-Maps) στο Excel 2016.

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 8, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Χάρτη 3D Στο Excel 2016.

Comments are closed.