Επιλογές Υπολογισμού Στο Excel 2016

Calculate Sheet In Excel 2016

Όταν δουλεύουμε σε ένα Φύλλο Εργασίας (Worksheet), το Excel επανά-υπολογίζει αυτόματα όλους τους τύπος που περιέχουν τιμές στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook). Ωστόσο έχουμε την επιλογή να καθορίσουμε εμείς τι θέλουμε να επαναυπολογίζεται και πότε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να συνεχίσετε να διαβάζεται.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Τύπος (Formulas) και από την δεξιά πλευρά της κορδέλας που ονομάζεται Υπολογισμός (Calculation), παρατηρούμε τις εξής διαθέσιμες εντολές που βρίσκονται εκεί, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

  • Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options)
  • Άμεσος Υπολογισμός (Calculate Now)
  • Υπολογισμός Φύλλου (Calculate Sheet)

Calculation Options

Εάν επιλέξουμε την εντολή Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options), εμφανίζεται το πτυσσόμενο με τις παρακάτω εντολές τις οποίες και μπορούμε να επιλέξουμε:

  • Αυτόματος (Automatic): Όλοι οι υπολογισμοί θα γίνουν αυτόματα στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet)
  • Αυτόματος Εκτός Από Πίνακες Δεδομένων (Automatic Except For Data Tables) Όλοι οι υπολογισμοί εκτός από τους Πίνακες Δεδομένων (Data Tables) στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) θα γίνουν αυτόματα.
  • Μη Αυτόματα (Manual): Εάν επιλέξουμε την εντολή Μη Αυτόματα (Manual), για να μπορέσουμε να κάνουμε τους υπολογισμούς στους Τύπους (Formulas) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Άμεσος Υπολογισμός (Calculate Now). Για να κάνουμε τους υπολογισμούς στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Υπολογισμός Φύλλου (Calculate Sheet)

Calculation Options Drop Down List

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στην εντολή που θέλουμε από το πτυσσόμενο μενού Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options) και αμέσως το σημάδι ελέγχου θα μεταφερθεί στα αριστερά της επιλεγμένης εντολής.

Άλλος τρόπος για να ρυθμίσουμε πώς το φύλλο εργασίας μας θα υπολογίζεται, είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα δεξιά όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Αφού εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options) όπου και επιλέγουμε την κατηγορία Τύποι (Formulas) από τα αριστερά. Τότε από το μέσο του παραθύρου και στο πάνω μέρος παρατηρούμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Υπολογισμού (Calculation Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Options

Κάτω από την περιοχή αυτή βρίσκεται η περιοχή Επιλογές Υπολογισμού (Workbook Calculation) όπου και απαρτίζεται από τις ακόλουθες εντολές:

  • Αυτόματος (Automatic)
  • Αυτόματος Εκτός Πίνακες Δεδομένων (Automatic Except For Data Tables)
  • Μη Αυτόματος (Manual)

Οι εντολές είναι οι ίδιες με τις εντολές που περιγράφηκαν πιο πάνω που βρίσκονται στην περιοχή Υπολογισμός (Calculations) του tab Τύπος (Formulas).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις Επιλογές Υπολογισμού (Calculate Options) σε ένα Βιβλίο Εργασίας (Workbook) του Excel.

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 14, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επιλογές Υπολογισμού Στο Excel 2016.

Comments are closed.