Δημιουργία Πακέτου Παρουσίασης Για CD

Create PowerPoint Package For CD

Package Presentation For CD

Πολλές φορές, όταν δημιουργούμε μία Παρουσίαση (Presentation) του PowerPoint, συνήθως πρόκειται να την παρουσιάσουμε κάπου αλλού. Τι συμβαίνει όμως όταν δεν έχουμε στη διάθεσή μας το Laptop μας, έτσι ώστε να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε την Παρουσίαση; Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package For CD). Μπορούμε να αντιγράψουμε την Παρουσίασή (Presentation) σε CD ή και σε συσκευή USB ή ακόμα και να το στείλουμε στους εαυτούς μας μέσω E-mail. Για να δημιουργήσουμε ένα Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package For CD) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε την Παρουσίασή (Presentation) μας έτοιμοι για να δημιουργήσουμε το Πακέτο Παρουσίασης Για CD (PowerPoint Presentation For CD).

Home Tab in PowerPoint

Αφού είναι έτοιμη, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή Backstage. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage, θα πρέπει από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται στα αριστερά να επιλέξουμε την κατηγορία Εξαγωγή (Export) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage View - Export

Αφού επιλεγεί η εντολή Εξαγωγή (Export), στα δεξιά εμφανίζεται η περιοχή Εξαγωγή (Export) όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package Presentation For CD).

Package Presentation For CD

Όταν θα επιλέξουμε την εντολή Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package Presentation For CD) από τα δεξιά, πληροφορούμαστε τις εξής πληροφορίες όπως:

Δημιουργήστε Ένα Πακέτο Για Να Μπορούν Άλλα Άτομα Να Παρακολουθούν Την Παρουσίαση Στους Περισσότερους Υπολογιστές (Create a Package So That Other People Can Watch The Presentation On Most Computers)

Αυτό Το Πακέτο Περιλαμβάνει (This Package Includes):

 • Συνδεδεμένα Ή Ενσωματωμένα Στοιχεία Όπως Βίντεο, Ήχοι Και Γραμματοσειρές (Linked Or Embedded Items Such As Videos, Sounds And Fonts)
 • Οποιαδήποτε Άλλα Αρχεία Τα Οποία Έχουν Προστεθεί Στο Πακέτο (Any Other Files Added To The Package)

Αφού έχουμε διαβάσει τις πληροφορίες, το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την εντολή Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package For CD).

Package Presentation For CD

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Πακέτο Για CD (Package For CD) όπου πληροφορούμαστε ότι μπορούμε να κάνουμε ένα από τα εξής:

Αντιγράψτε Ένα Σύνολο Παρουσιάσεων Σε Ένα Φάκελο Στον Υπολογιστή Σας Ή Σε Ένα CD

Copy A Set Of Presentation To A Folder On Your Computer Or To A CD

 • Όνομα Για CD (Name The CD): Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το πλαίσιο κειμένου για να δώσουμε ονομασία στο CD.

Ακριβώς από κάτω έχουμε την περιοχή Αρχεία Για Αντιγραφή (Files To Be Copied), όπου ότι αρχεία προσθέτουμε στο πακέτο εμφανίζονται στην περιοχή από κάτω.

Στα δεξιά του παραθύρου Πακέτο Για CD (Package For CD), έχουμε στη διάθεσή μας τις ακόλουθες εντολές για χρήση που είναι και οι εξής:

 • Προσθήκη (Add): Αφού πατήσουμε στο κουμπί Προσθήκη (Add), θα πρέπει να πλοηγηθούμε στον υπολογιστή μας για να εισάγουμε τα αρχεία που θέλουμε στο Πακέτο (Pakcage).
 • Κατάργηση (Remove): Επιλέγουμε το Αρχείο (File) που θέλουμε να διαγράψουμε από τη λίστα του Πακέτου (Package) από την περιοχή Αρχεία Για Αντιγραφή (Files To Be Copied) και τότε επιλέγουμε το κουμπί Διαγραφή (Remove).

Package Presentation For CD

Επιλογές (Options): Εάν επιλέξουμε την εντολή Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές (Options) όπου και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ακόλουθες εντολές:

 • Συμπερίληψη Αυτών Των Αρχείων (Include These Files):
 • (Δεν Θα Εμφανίζονται Αυτά Τα Αρχεία Στη Λίστα Αρχείων Για Αντιγραφή)
 • (These Files Will Not Display In The Files To Be Copied List)
 •      Συνδεδεμένα Αρχεία (Linked Files)
 •      Ενσωματωμένες Γραμματοσειρές TrueType (Embedded True Fonts)
 • Βελτίωση Ασφάλειας Και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Enhcance Security And Privacy)
 •      Κωδικός Πρόσβασης Και Άνοιγμα Κάθε Παρουσίασης (Password To Open Each Presentation)
 •      Κωδικός Πρόσβασης Για Τροποποίηση Κάθε Παρουσίασης (Password To Modify Each Presentation)
 • Έλεγχος Παρουσίασης Για Ακατάλληλες ή Ιδιωτικές Πληροφορίες (Inspect Presentation For Inappropriate Or Private Information)

Το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις εντολές που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Package For Cd Options

Θα πρέπει να ελέγξουμε την Παρουσίασή (PowerPoint) μας για κρυμμένα δεδομένα και προσωπικές πληροφορίες, για να αποφασίσουμε εάν είναι κατάλληλο να συμπεριλάβουμε κρυμμένες πληροφορίες όπως το όνομα της εταιρίας μας ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε το παράθυρο διαλόγου Πακέτο Για CD (Package For CD), και έχω επιλέξει την εντολή Επιλογές (Options) όπου και εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου.

Package Presentation For CD - Options

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα και θέλουμε να το αντιγράψουμε στον υπολογιστή μας, θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Αντιγραφή Σε Φάκελο (Copy To Folder) που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία του παραθύρου Πακέτο Για CD (Package For CD) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή Σε Φάκελο (Copy To Folder), όπου πληκτρολογούμε το όνομα, και πλοηγούμαστε για να βρούμε την τοποθεσία αποθήκευσης.

Package Presentation For CD - Copy To Folder

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε Πακέτο Για CD (Package For CD), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Αντιγραφή Σε CD (Copy To CD) που βρίσκεται επίσης στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Πακέτου Για CD (Package For CD) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πληροφοριακό παράθυρο διαλόγου που μας ενημερώνει για τα εξής:

Microsoft PowerPoint Informational Box

 • Επιλέξατε Να Συγκεντρώσετε Όλα Τα Συνδεδεμένα Αρχεία Της Παρουσίασής Σας Σε Πακέτο, Ώστε Το PowerPoint Να Αντιγράψει Τα Συνδεδεμένα Αρχεία Στον Υπολογιστή Σας. Πρέπει Να Συμπεριλάβετε Συνδεδεμένα Αρχεία Στο Πακέτο Σας Μόνο Εάν Θεωρείτε Αξιόπιστη Την Προέλευση Κάθε Συνδεδεμένου Αρχείου
 • (You Choose To Package All Linked Files In Your Presentation, So Powerpoint Will Copy The Linked Files To Your Computer. You Should Include Linked Files In Your Package Only If You Trust The Source Of Each Linked File)
 • Θέλετε Να Συμπεριλάβετε Συνδεδεμένα Αρχεία Στο Πακέτο Σας;
 • (Do You Want To Include Linked Files In Your Package?)

Αφού το διαβάσουμε επιλέγουμε το κουμπί Ναι (Yes) ή Όχι (No) για να δημιουργηθεί το Πακέτο (Package) ή όχι.

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Αντιγραφή Σε Φάκελο (Copy To Folder), όπου και μπορούμε να δούμε όλα τα Αρχεία (Files) που συμπεριλαμβάνονται στο Πακέτο (Package).

Package For CD

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργία Πακέτου Παρουσίασης Για CD (Create PowerPoint Package For CD).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 23, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Πακέτου Παρουσίασης Για CD.

Comments are closed.