Εισαγωγή Γραφικών SmartArt Στο PowerPoint 2016

Insert SmartArt Graphics in PowerPoint 2016

Τα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics) είναι μία οπτική απεικόνιση των πληροφοριών μας έτσι ώστε να μπορέσουμε να απεικονίσουμε τις πληροφορίες και τις ιδέες μας. Για να εισάγουμε ένα Γραφικό SmartArt (Graphic SmartArt), το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

SmartArt Graphic

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Εισαγωγή (Insert) και να εντοπίσουμε την περιοχή της κορδέλας Απεικονίσεις (Illustrations) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Presentation - Insert Tab Illustration

Τότε από την περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) επιλέγουμε την εντολή SmartArt. Απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt Graphic) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt Graphic) περιλαμβάνει οκτώ κατηγορίες από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε και είναι οι εξής:

 • Όλα (All): Περιλαμβάνει όλα τα γραφικά.
 • Λίστα (List): Το χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση μη συνεχόμενων πληροφοριών
 • Διεργασία (Process): Το χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση των βημάτων σε μια διαδικασία ή μια λωρίδα χρόνου.
 • Κύκλος (Cycle): Το χρησιμοποιούμε για εμφάνιση μιας συνεχούς διαδικασίας
 • Ιεραρχία (Hierarchy): Το χρησιμοποιούμε για την δημιουργία ενός οργανογράμματος και για την εμφάνιση ενός δέντρου αποφάσεων.
 • Σχέση (Relationship): Το χρησιμοποιούμε για την απεικόνιση συνδέσεων.
 • Πίνακας (Matrix): Το χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση των συσχετισμών μεταξύ των τμημάτων μέσα σε ένα σύνολο.
 • Πυραμίδα (Pyramid): Το χρησιμοποιούμε για την εμφάνιση των αναλογικών σχέσεων με το μεγαλύτερο στοιχείο που βρίσκεται στην κορυφή ή τη βάση..
 • Εικόνα (Picture): Το χρησιμοποιούμε για να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε με μία εικόνα.

Illustrations - SmartArt

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Λίστα (List) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Διεργασία (Process) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Κύκλος (Cycle) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Ιεραρχία (Hierarchy) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Σχέση (Relationship) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Πίνακας (Matrix) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Πυραμίδα (Pyramid) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την κατηγορία Εικόνα (Picture) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Γραφικού SmartArt (Choose A SmartArt), όπου στο μέσο του παραθύρου παρατηρούμε όλα τα διαθέσιμα Γραφικά SmartArt (SmartArt Graphics), όπου κάνουμε κλικ στην επιλογή μας και από τα δεξιά του παραθύρου έχουμε μία προεπισκόπηση του επιλεγμένου SmartArt μαζί με μία σύντομη περιγραφή του.

Choose A SmartArt Graphic

Αφού εισάγουμε ένα Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic) στην Παρουσίασή (Presentation) μας, ενεργοποιείται το tab Σχεδίαση (Design) με όλες τις διαθέσιμες εντολές που μπορούμε να προσαρμόσουμε το Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic) σύμφωνα με τις ανάγκες μας.

Design Tab

Το tab της Σχεδίασης (Design) απαρτίζεται από τα εξής μέρη με τις εξής εντολές:

Δημιουργία Γραφικού (Create Graphic):

 • Προσθήκη Σχήματος (Add Shape): Μπορούμε να προσθέσουμε σχήμα στο Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic).
 • Προσθήκη Κουκίδας (Add Bullet): Μπορούμε να προσθέσουμε κουκκίδα κειμένου στο Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic).
 • Παράθυρο Κειμένου (Text Pane): Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε το Παράθυρο Κειμένου (Text Pane).
 • Προβιβασμός (Promote): Μπορούμε να αυξήσουμε το επίπεδο του επιλεγμένου κειμένου ή κουκκίδας.
 • Υποβιβασμός (Demote): Μπορούμε να μειώσουμε το επίπεδο του επιλεγμένου κειμένου ή κουκκίδας.
 • Από Δεξιά Προς Τα Αριστερά (Right To Left): Μπορούμε να εναλλάξουμε τη διάταξη του Γραφικού SmartArt (SmartArt Graphic) μεταξύ της διάταξης από αριστερά προς τα δεξιά και από δεξιά προς τα αριστερά.
 • Μετακίνηση Επάνω (Move Up): Μπορούμε να μετακινήσουμε την τρέχουσα επιλογή προς τα εμπρός στην ακολουθία.
 • Μετακίνηση Κάτω (Move Down): Μπορούμε να μετακινήσουμε την τρέχουσα επιλογή προς τα κάτω στην ακολουθία.
 • Διάταξη (Layout): Μπορούμε να αλλάξουμε τη Διάταξη Κλάδου (Layout) για το επιλεγμένο σχήμα.

Create Graphic

Διατάξεις (Layouts): Μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού διαφορετική Διάταξη (Layout) για το Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic).

Layouts

Στυλ SmartArt (SmartArt Styles): Μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού διαφορετικό Στυλ SmartArt (SmartArt Style) για το Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic) και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Αλλαγή Χρωμάτων (Change Colors) για να αλλάξουμε το χρώμα στο Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic).

SmartArt Styles

Επαναφορά (Reset):

 • Επαναφορά Γραφικού (Reset Graphic): Μπορούμε να απορρίψουμε όλες τις αλλαγές μορφοποίησης που κάναμε στο Γραφικό SmartArt.
 • Μετατροπή Σε Κείμενο (Convert To Text): Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα Γραφικό SmartArt (SmartArt Graphic) σε Κείμενο (Text) έτσι για να αφαιρέσουμε όλα τα σχήματα και να δημιουργήσουμε μία αριθμημένη λίστα από το κείμενο.
 • Μετατροπή Σε Σχήματα (Convert To Shapes): Μπορούμε να μετατρέψουμε ένα Γραφικό SmartArt σε Σχήματα (Shapes), έτσι ώστε να μπορέσει να μετακινηθεί, να αλλάξει μέγεθος ή να διαγραφεί ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα σχήματα.

Reset

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στο Microsoft Word, Microsoft Excel και Microsoft Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εισαγωγή Γραφικού SmartArt στο PowerPoint 2016 (Insert A SmartArt Graphic in Microsoft PowerPoint 2016)

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 5, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εισαγωγή Γραφικών SmartArt Στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.