Δημιουργία & Αποθήκευση Νέου Θέματος στο PowerPoint 2016

Create & Save Your Own Theme In PowerPoint 2016

Για να δημιουργήσουμε μία επαγγελματική Παρουσίαση (Presentation) για να εξασφαλίσουμε την προσοχή του κοινού, χρησιμοποιούμε Θέματα (Themes). Θέματα Χρώματος (Colors), Γραμματοσειρές (Fonts) και Εφέ (Effects) δεν είναι μόνο διαθέσιμα στο PowerPoint, αλλά είναι επίσης διαθέσιμα στο Excel, Word και Outlook, έτσι ώστε οι Παρουσιάσεις (Presentations), Έγγραφα (Documents), Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets) και Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mails) έχουν μία πιο δομημένη εμφάνιση.

Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα Θέματα (Themes) που είναι διαθέσιμα στο PowerPoint (γεγονός που αμφιβάλλω), μπορούμε επίσης να δημιουργήσουμε ένα δικό μας Θέμα (Theme) που θα περιέχει προσαρμοσμένα Χρώματα (Colors), Γραμματοσειρές (Fonts), Εφέ (Effects) και Φόντο (Backgrounds). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ανοίξουμε ένα προσχεδιασμένο Θέμα (Theme) και να προσαρμόσουμε τις ρυθμίσεις του. Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη Δημιουργία & Αποθήκευση Νέου Θέματος στο PowerPoint 2016 (Create & Save Your Own Theme In PowerPoint).

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views) να επιλέξουμε την εντολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master).

Master Views

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το tab Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) όπου πλοηγούμαστε στην περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Φόντο (Background) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην περιοχή Φόντο (Background) έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής εντολές:

Χρώματα (Colors): Με τη χρήση αυτής εντολής μπορούμε γρήγορα να αλλάξουμε όλα τα Χρώματα (Colors) που χρησιμοποιούνται στη Παρουσίασή (Presentation) μας, με την επιλογή άλλης παλέτας χρωμάτων.

  • Γραμματοσειρές (Fonts): Με τη χρήση αυτής της εντολής μπορούμε να αλλάξουμε το Κείμενο (Text) στην Παρουσίασή (Presentation) με την επιλογή νέου Σετ Γραμματοσειράς (Font Set).
  • Εφέ (Effects): Με τη χρήση αυτής της εντολής μπορούμε να αλλάξουμε την γενική εμφάνιση των αντικειμένων στην Παρουσίασή (Presentation) μας.
  • Στυλ Φόντου (Background Styles): Με τη χρήση αυτής της εντολής μπορούμε να επιλέξουμε ένα Στυλ Φόντου (Background Style) για το Θέμα (Theme).
  • Απόκρυψη Γραφικών Φόντου (Hide Background Graphics): Με τη χρήση αυτής εντολής μπορούμε να αποκρύψουμε τα γραφικά της διαφάνειας που είναι μέρος του Θέματος Φόντου (Background Theme).

Background Area

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Χρώματα (Colors), όπου εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα Χρώματα Παλέτας (Color Palettes). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε.

Colors

Εάν θέλουμε να προσαρμόσουμε τα Χρώματα (Colors), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Προσαρμογή Χρωμάτων (Customize Colors) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού.

Colors

Αφού επιλεγεί η εντολή Προσαρμογή Χρωμάτων (Customize Colors), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Νέων Χρωμάτων Θέματος (Create New Theme Colors), όπου και μπορούμε να τροποποιήσουμε τα Χρώματα (Colors) για το Θέμα (Theme) της Παρουσίασης (Presentation) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Αφού ολοκληρώσουμε τις τροποποιήσεις μπορούμε να πληκτρολογήσουμε και ένα Όνομα (Name) για το Νέο Θέμα Χρωμάτων (New Theme Color) για μελλοντική χρήση και να πατήσουμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

Create New Theme Colors

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Γραμματοσειρές (Fonts) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου και επιλέγουμε την Γραμματοσειρά (Font) που θέλουμε.

Fonts - Customize Fonts

Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού Γραμματοσειρές (Fonts) βρίσκεται η εντολή Προσαρμογή Γραμματοσειρών (Customize Fonts) όπου και μπορούμε να τροποποιήσουμε την επιλεγμένη Γραμματοσειρά (Font). Επίσης μπορούμε να δώσουμε και ένα νέο Όνομα (Name) για μελλοντική χρήση και να πατήσουμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save).

Create New Theme Fonts

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Εφέ (Effects) όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα Εφέ (Effects). Απλώς επιλέγουμε το Εφέ (Effect) που θέλουμε για να εφαρμοστεί.

Effects

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει την εντολή Στυλ Φόντου (Background Styles), όπου και εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα Φόντα (Background) και επιλέγουμε αυτό που θέλουμε.

Background Styles

Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε την εντολή Μορφοποίηση Φόντου (Format Background) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού Στυλ Φόντου (Background Styles). Αφού επιλεγεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση Φόντου (Format Background) όπου και μπορούμε να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε.

Background Styles Task Pane

Αφού έχουμε τροποποιήσει τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο Θέμα (Theme), μπορούμε να το αποθηκεύσουμε ως Νέο Θέμα (New Theme) για μελλοντική χρήση. Για να αποθηκεύσουμε το Τροποποιημένο Θέμα (Modified Theme), θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί Θέματα (Themes) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, και από το κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Τρέχοντος Θέματος (Save Current Theme). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Τρέχοντος Θέματος (Save Current Theme), όπου και πληκτρολογούμε το όνομα για το Νέο Θέμα (New Theme) και τελειώσαμε.

Save Current Theme

Το Νέο Θέμα (New Theme) που δημιουργήσαμε θα είναι διαθέσιμο στο tab Σχεδίαση (Design) και στην περιοχή Θέματα (Themes) του PowerPoint.  Η σχεδόν ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις εφαρμογές του Word, Excel και Outlook.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Δημιουργίας και Αποθήκευσης Νέου Θέματος (Create And Save A New Theme) στο PowerPoint 2016.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 11, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία & Αποθήκευση Νέου Θέματος στο PowerPoint 2016.

Comments are closed.