Τι Είναι Η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία Στο Outlook 2016;

What Is Clutter In Outlook 2016?

Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter): Ο διακομιστής αλληλογραφίας ελέγχει όλα τα ηλεκτρονική μηνύματα τα οποία διαβάζουμε, ελέγχει επίσης και αυτά που δεν διαβάζουμε. Όταν καταφθάνουν νέα ηλεκτρονικά μηνύματα, τα μηνύματα τα οποία συνήθως παραβλέπουμε, αγνοούμε τοποθετούνται στον Φάκελος Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder).

  • Μπορούμε να μάθουμε στην Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) τις προτιμήσεις μας.
  • Μπορούμε να δούμε πώς η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) φιλτράρει τα μηνύματα.
  • Μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter).

What Is Clutter in Outlook 2016

Εάν έχουμε αγοράσει το Office 2016 και δεν έχουμε συνδρομή Office 365, δεν έχουμε πρόσβαση σε χαρακτηριστικά όπως η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter).

Η δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) μπορεί πρωτίστως να εξοικονομήσουμε χρόνο για τα πιο σημαντικά μας μηνύματα. Μας βοηθάει για να φιλτράρουμε τα χαμηλής προτεραιότητας μηνύματα. Ο διακομιστής αλληλογραφίας ελέγχει όλα τα μηνύματα τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία δεν διαβάζουμε. Εάν ενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) τότε η διεργασία αυτή γίνεται αυτοματοποιημένη. Όταν νέα μηνύματα καταφθάνουν, αυτά τα οποία συνήθως αγνοούμε, αποθηκεύονται στον Φάκελο Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter). Εάν χρησιμοποιούμε την δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) συχνά, αυτό γίνεται καλύτερο και καλύτερο. Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter), μπορούμε επίσης να το απενεργοποιήσουμε.

Για να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter), θα πρέπει να συνδεθούμε στη σελίδα του Office 365 με τα διαπιστευτήρια σύνδεσής μας. Αφού συνδεθούμε, στην πάνω αριστερή γωνία επιλέγουμε το κουμπί Έναρξη Εφαρμογών (App Launcher) και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε το κουμπί Αλληλογραφία (Mail) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Office 365 - Mail

Τότε, από την δεξιά γωνία επιλέγουμε το εικονίδιο Ρυθμίσεις (Settings) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται και κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Ρυθμίσεις Εφαρμογών (My App Settings) επιλέγουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail). Αφού το επιλέξουμε, στα αριστερά της οθόνης εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου βλέπουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) ενεργοποιημένη, όπου κάτω από την κατηγορία Αυτόματη Επεξεργασία (Automatic Processing) επιλέγουμε την κατηγορία Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Clutter Settings

Τότε από το μέσο του παραθύρου βλέπουμε την κατηγορία Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) με τις ακόλουθες πληροφορίες:

Κατά τη Λήψη Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (When E-mail is received):

  • Διαχωρισμός Στοιχείων Προσδιορισμένων Ως Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Separate Items Identified As Clutter)
  • Να Αποστέλλονται Ειδοποιήσεις Σε Εμένα Σχετικά Με Μηνύματα Που Διαχωρίζονται ως Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Send Me Notifications About Message That Are Separated As Clutter)

Για να ενεργοποιήσουμε τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter), θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Διαχωρισμός Στοιχείων Προσδιορισμένων Ως Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Separate Items Identified As Clutter) είναι ενεργοποιημένο. Εάν δεν θέλουμε τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) να είναι ενεργοποιημένο απλώς απενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου. Στο τέλος πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) και τελειώσαμε.

Clutter Settings

Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) στο Outlook 2016. Στη πάνω αριστερή γωνία του Outlook 2016 και κάτω από την περιοχή Αγαπημένα (Favorites) μπορούμε να δούμε τον Φάκελο Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder). Στο μέσο του παραθύρου όπου εισέρχονται τα μηνύματά μας, βλέπουμε τα μηνύματα τα οποία συνήθως παραβλέπουμε και αγνοούμε να είναι τοποθετημένα εκεί.

Clutter

Εάν θέλουμε να μετακινήσουμε ένα μήνυμα από τα Εισερχόμενά (Inbox) στο Φάκελο Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder), απλώς το επιλέγουμε και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Τότε, από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Μετακίνηση Στη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Move To Clutter) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε το χαρακτηριστικό Μεταφορά και Απόθεση (Drag & Drop), για να μετακινήσουμε ένα μήνυμα στο Φάκελο Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder).

Move To Clutter in Outlook

Εάν απενεργοποιήσουμε τη δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter), ο Φάκελος Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder) παραμένει στο Outlook. Αφού χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter), αυτό θα πάρει μερικές ημέρες για να προσαρμοστεί απόλυτα στις προτιμήσεις μας. Το σύστημα καταγράφει τις επιλογές μας και χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για να αναγνωρίσει παρόμοια μηνύματα στο μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο η δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) μαθαίνει τις προτιμήσεις μας γρηγορότερα.

Εάν κάνουμε δεξί κλικ πάνω στον Φάκελο Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter Folder) θα εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπου και μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Διαχείριση Δευτερεύουσας Αλληλογραφίας (Manage Clutter). Αφού επιλεγεί, θα μεταφερθούμε στο Outlook Web App έτσι ώστε να διαχειριστούμε τις Επιλογές (Options) για τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter).

Manage Clutter

Προτού τα Ηλεκτρονικά μας Μηνύματα (E-Mails) καταφθάσουν αυτά φιλτράρονται από τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) και την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail). Πρώτα αξιολογείτε και φιλτράρεται από την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail), και έπειτα η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) αναλύει τα εναπομείναντα μηνύματα και φιλτράρει τα μηνύματα που αγνοούμε ή που δεν απαντάμε ανάλογα με τη παρελθοντική συμπεριφορά μας.

Μηνύματα από συγκεκριμένα άτομα, τους εαυτούς μας, οποιοιδήποτε στην αλυσίδα διαχείρισης ή στις καθημερινές αναφορές μας δεν θα αναγνωριστούν ουδέποτε ως Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter).

Το καλό με τη δυνατότητα Δευτερεύουσα Αλληλογραφία (Clutter) είναι ότι μαθαίνει και προσαρμόζεται ανάλογα με τις καθημερινές τακτικές ανάγνωσης των μηνυμάτων μας.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη Δευτερεύουσα Αλληλογραφία Στο Outlook 2016 (Clutter in Outlook 2016).

#smartoffice

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 19, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Τι Είναι Η Δευτερεύουσα Αλληλογραφία Στο Outlook 2016;.

Comments are closed.