Προβολή Μεγέθους Γραμματοκιβωτίου Στο Outlook 2016

Check Out the Size Of Our Mailbox in Outlook 2016

Messages

Πολλές φορές θέλουμε να ελέγξουμε το μέγεθος του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox) στο Outlook 2016. To Outlook όχι μόνο μας αφήνει να δούμε το Συνολικό Μέγεθος (Total Size) του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox), αλλά μας επιτρέπει να δούμε το Μέγεθος (Size) του κάθε Φακέλου (Folder) ανεξάρτητα. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσουμε να ελέγξουμε το Μέγεθος (Size) του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox) και οι οποίοι θα περιγραφούν παρακάτω.

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε το tab Κεντρική (Home) του Outlook 2016 και στο μέσο αριστερό μέρος του παραθύρου μπορούμε να παρατηρήσουμε τρεις διαφορετικούς λογαριασμούς Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Accounts) που υπάρχουν.

Mail Accounts

Πρέπει να επιλέξουμε τον λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Account) που θέλουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του με το ποντίκι μας, για να εμφανιστεί το μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται, επιλέγουμε την εντολή Ιδιότητες Αρχείου Δεδομένων (Data File Properties).

Data File Properties

Αφού επιλεγεί η εντολή Ιδιότητες Αρχείου Δεδομένων (Data File Properties), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Properties – Email Account) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου πρέπει να βεβαιωθούμε ότι το tab Γενικές (General) είναι επιλεγμένο. Τότε από το κάτω μέρος του παραθύρου επιλέγουμε την Μέγεθος Φακέλου (Folder Size) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

General - Folder Size

Αφού επιλεγεί η εντολή Μέγεθος Φακέλου (Folder Size), εμφανίζεται και το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου όπου και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα. Σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε τα εξής:

  • Όνομα Φακέλου (Folder Name)
  • Μέγεθος – Χωρίς Υποφακέλους – (Size – Without Subfolders)
  • Συνολικό Μέγεθος – Με Υποφακέλους – (Total Size – Including Subfolders)

Ακριβώς από κάτω, μπορούμε να δούμε όλα τα ονόματα των υποφακέλων που έχουμε δημιουργήσει στο Λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Account) μαζί με το Μέγεθος (Size) του κάθε Φακέλου (Folder).

Mailbox Cleanup - View Mailbox Size

Αφού εξετάσουμε τα αποτελέσματα, πατάμε το κουμπί Κλείσιμο (Close) για να επιστρέψουμε στο προηγούμενο παράθυρο διαλόγου και έπειτα το κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στο Outlook.

Ο άλλος τρόπος για να δούμε το μέγεθος του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox) μας, είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage, η κατηγορία Πληροφορίες (Info) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού και από τα δεξιά του παραθύρου κάτω από τις Πληροφορίες Λογαριασμού (Account Information) εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Ρυθμίσεις Λογαριασμού (Mailbox Settings). Εδώ επιλέγουμε την εντολή που ονομάζεται Εργαλεία (Tools) και από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή Εκκαθάριση Λογαριασμού (Mailbox Cleanup) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

MailBox Settings - Mailbox Cleanup

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εκκαθάριση Γραμματοκιβωτίου (Mailbox Cleanup) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, όπου και επιλέγουμε την εντολή Προβολή Μεγέθους Γραμματοκιβωτίου (View Mailbox Size). Αφού επιλεγεί η εντολή Προβολή Μεγέθους Γραμματοκιβωτίου (View Mailbox Size) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Properties – Email Account), όπου και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που περιγράφει πιο πάνω για να δούμε το Μέγεθος (Size) του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox) μας.

Mailbox Cleanup - View Mailbox Size

Αυτό είναι. Αφού δούμε το Μέγεθος του Γραμματοκιβωτίου (Mailbox Size), μαζί με το Μέγεθος (Size) των Φακέλων (Folders), Υποφακέλων (Subfolders), μπορούμε να αποφασίσουμε εάν θα διαγράψουμε ή μετακινήσουμε αντικείμενα, να αδειάσουμε τον φάκελο των διαγραμμένων, ή ακόμα να αρχειοθετήσουμε αντικείμενα του Outlook σε κάποιο αρχείο.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Προβολής Μεγέθους Γραμματοκιβωτίου Στο Outlook 2016 (Check Out the Size Of Our Mailbox in Outlook 2016)

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 26, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Μεγέθους Γραμματοκιβωτίου Στο Outlook 2016.

Comments are closed.