Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς Στο Outlook 2016

Direct Replies In Outlook 2016

Συνήθως όταν στέλνουμε ένα Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail), ο μόνος που βλέπει την ηλεκτρονική διεύθυνση όταν απαντάμε είναι αυτός από τον οποίο το αποστείλαμε. Με το Outlook ωστόσο, έχουμε το χαρακτηριστικό Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς (Direct Replies To), όπου μπορούμε να προσθέσουμε όσες διευθύνσεις επιστροφής θέλουμε στο μήνυμα.

Γιατί χρειάζεται αυτό το χαρακτηριστικό;

  • Όταν έχουμε διαφορετικούς λογαριασμούς ταχυδρομείου στη δουλειά, στο σπίτι ή από τη λίστα διανομής της εταιρίας μας από το οποίο θέλουμε όλες οι απαντήσεις που λαμβάνουμε να αποστέλλονται και σε άλλα τμήματα της εταιρίας μας.

Θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Επιλογές (Options) όπου από την δεξιά περιοχή της κορδέλας εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές (Options). Τότε επιλέγουμε την εντολή Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς: (Direct Replies To:) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Mail Options - Direct Replies To

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), όπου στο κάτω μέρος του παραθύρου εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Παράδοσης (Deliver Options). Ακριβώς από κάτω βρίσκεται η εντολή Αποστολή Απαντήσεων Προς (Direct Replies To), όπου απλώς ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής. Ακριβώς στο δεξί μέρος μπορούμε να πληκτρολογήσουμε την Ηλεκτρονική Διεύθυνση (E-mail) που θέλουμε έτσι ώστε να αποστέλλονται οι Απαντήσεις (Replies) εκεί που θέλουμε.

Delivery Options

Στα δεξιά της εντολής Αποστολή Απαντήσεων Προς (Have Replies Sent To), μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Επιλογή Ονομάτων (Select Names), όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποστολή Των Απαντήσεων Σε (Have Replies Sent To). Από αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε να επιλέξουμε Παραλήπτες (Recipients) που ήδη υπάρχουν. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τον Παραλήπτη (Recipient) ή τη Λίστα Διανομής (Distribution List) και έπειτα να πατήσουμε στο κουμπί Απάντηση Σε (Reply To), για να προστεθεί ο Παραλήπτης (Recipient) στην περιοχή κειμένου. Όταν τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Have Replies Sent To

Κάτω από την περιοχή Επιλογές Παράδοσης (Deliver Options) στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties), μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τις εξής εντολές:

  • Παράδοση Όχι Πριν Από (Do Not Deliver Before): Τα μηνύματα αποστέλλονται απευθείας με το που θα πατήσουμε στο κουμπί Αποστολή (Send). Με τη χρήση της εντολής αυτής, μπορούμε να καθυστερήσουμε την αποστολή του μηνύματος με τη ρύθμισης της Ημερομηνίας (Date) και της Ώρας (Time). Αυτό σημαίνει ότι το μήνυμα θα παραμείνει στο Outlook μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα, μέχρι που να πατήσουμε στο κουμπί Αποστολή (Send).
  • Λήξη Μετά Τις (Expires After): Όταν θέλουμε το Outlook να καταργεί αυτόματα που έχουμε στείλει μετά από κάποιες ημέρες, μπορούμε να καθορίσουμε Ημερομηνία Λήξης (Expire Date). Όταν η ημερομηνία λήξης περάσει, το μήνυμα θα επισημανθεί με μία γραμμή και την επόμενη φορά που θα ξεκινήσει το Outlook το μήνυμα θα διαγραφεί.
  • Αποθήκευση Αντιγράφου Απεσταλμένου Μηνύματος (Save Copy Of Sent Message): Εάν ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολή, ένα αντίγραφο του κάθε Μηνύματος (Message) θα αποθηκευτεί στο φάκελο Απεσταλμένα (Sent Items).

Delay Delivery

Όταν ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις που χρειαζόμαστε, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στο Μήνυμά (Message) μας. Τότε από την περιοχή Περισσότερες Επιλογές (More Options) της κορδέλας, παρατηρούμε ότι είναι ενεργοποιημένα τα κουμπιά Καθυστέρηση Παράδοσης (Delay Delivery) και Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς (Direct Replies To), όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

Delay Delivery - Direct Replies To

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς (Direct Replies To) στο Outlook 2016.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on August 18, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Outlook 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κατεύθυνση Απαντήσεων Προς Στο Outlook 2016.

Comments are closed.