Εξαγωγή Αρχείων Σε Διαφορετικό Τύπο στο Microsoft Office 2016

Export Files in Different Format in Microsoft Office 2016

Εάν αποθηκεύουμε έγγραφο για άλλους ανθρώπου για να το ανοίξουνε ή να το διαβάσουνε χρησιμοποιώντας εφαρμογές εκτός του Microsoft Office, ή ακόμα όταν θέλουμε να το ανοίξουμε σε άλλον υπολογιστή, θα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο αρχείου που θα πρέπει να το αποθηκεύσουμε έτσι ώστε να αναγνωστεί. Ο τρόπος που αποθηκεύουμε ένα έγγραφο και στη μορφή που το αποθηκεύουμε εξαρτάται από το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.

Στην παρακάτω εικόνα έχω ξεκινήσει την εφαρμογή Microsoft Word 2016 και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) όπου περνάμε σε προβολή Backstage και αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού από τα αριστερά επιλέγω την εντολή Εξαγωγή (Export).

Microsoft Word 2016 - Export

Αφού επιλεγεί η εντολή Εξαγωγή (Export), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εξαγωγή (Export), όπου στο μέσο του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Δημιουργία Εγγράφου PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) ή να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type). Για αυτήν την ανάρτηση έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) όπου και από τα δεξιά του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

Τύποι Αρχείων Εγγράφων (Document File Types):

 • *.docx (Μορφή Εγγράφου Word) – (Word Document Format)
 • *.odt (Κείμενο OpenDocument) – (Open Document Format)
 • *.doc (Έγγραφο Word) – (Word Document 97 -2003 Format)
 • *.dotx (Πρότυπο) (Template Documents)

Άλλοι Τύπων Αρχείων (Other File Types):

 • *.txt (Απλό Κείμενο) – (Plain Text)
 • *.mht, *.mhtml (Ιστοσελίδα Ενός Αρχείου) – (Single File Web Page)
 • *.rtf (Μορφή Εμπλουτισμένου Αρχείου) – (Rich Text Format)

Άλλοι Τύπων Αρχείων (Other File Types):

Αποθήκευση Ως Αρχείο Άλλου Τύπου (Save As Another Type): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Αποθήκευση Ως (Save As): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Change File Type

Στην παρακάτω εικόνα έχω ξεκινήσει την εφαρμογή Microsoft Excel 2016 και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) όπου περνάμε σε προβολή Backstage και αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού από τα αριστερά επιλέγω την εντολή Εξαγωγή (Export).

Microsoft Excel 2016 - Export

Αφού επιλεγεί η εντολή Εξαγωγή (Export), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εξαγωγή (Export), όπου στο μέσο του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Δημιουργία Εγγράφου PDF/XPS (Create PDF/XPS Document) ή να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type). Για αυτήν την ανάρτηση έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) όπου και από τα δεξιά του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type):

 • *.xlsx (Βιβλίο Εργασίας) – (Excel Spreadsheet Format)
 • *.ods (Υπολογιστικό Φύλλο OpenDocument) – (Open Document Spreadsheet)
 • *.xlsm (Βιβλίο Εργασίας Με Δυνατότητα Μακροεντολών) – (Macro-Enabled Workbook)
 • *.xls Βιβλίο Εργασίας του Excel 97-2003) – (Excel 97-2003 Workbook)
 • *.xlxt (Πρότυπο) – (Template)
 • *.xlsb Δυαδικό Βιβλίο Εργασίας) – (Binary Workbook)

Άλλοι Τύπων Αρχείων (Other File Types):

 • *.txt (Κείμενο Με Οριοθετημένο Tab) – (Text – Tab Delimited)
 • *.prn (Μορφοποιημένο Κείμενο Διαχωριστικό Διαστήματος) – (Formatted Text – Space Delimited)
 • *.csv (Οριοθετημένο Με Κόμματα) – (Comma Delimited)

Άλλοι Τύπων Αρχείων (Other File Types):

Αποθήκευση Ως Αρχείο Άλλου Τύπου (Save As Another Type): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Αποθήκευση Ως (Save As): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Change File Type

Στην παρακάτω εικόνα έχω ξεκινήσει την εφαρμογή Microsoft PowerPoint 2016 και έχω επιλέξει το tab Αρχείο (File) όπου περνάμε σε προβολή Backstage και αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού από τα αριστερά επιλέγω την εντολή Εξαγωγή (Export).

Microsoft PowerPoint 2016 - Export

Αφού επιλεγεί η εντολή Εξαγωγή (Export), εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Εξαγωγή (Export), όπου στο μέσο του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Δημιουργία Εγγράφου PDF/XPS (Create PDF/XPS Document), Δημιουργία Βίντεο (Create Video), Πακέτο Παρουσίασης Για CD (Package Presentation For CD), Δημιουργία Σημειώσεων Ακροατηρίου (Create Handouts) ή να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type). Για αυτήν την ανάρτηση έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Τύπου Αρχείου (Change File Type) όπου και από τα δεξιά του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε έναν από τους παρακάτω τύπους αρχείων:

Τύποι Αρχείων Παρουσίασης (Presentation File Types):

 • *.pptx (Παρουσίαση) – (Presentation)
 • *.odp (Παρουσίαση του OpenDocument) – (Open Document Presentation)
 • *.ppsx (Προβολή Του PowerPoint) – (PowerPoint Show)
 • *.ppt (Παρουσίαση Του PowerPoint 97-2003) – (PowerPoint 97-2003 Presentation)
 • *.potx (Πρότυπο) – (Template)
 • *. pptx (Παρουσίαση Εικόνων PowerPoint) – (PowerPoint Picture Presentation)

Τύποι Αρχείων Εικόνας (Image File Types):

 • *.png (Portable Network Graphics)
 • *.jpg (Μορφή Ανταλλαγής Αρχείων) – (File Interchange Format)

Άλλοι Τύπων Αρχείων (Other File Types):

Αποθήκευση Ως Αρχείο Άλλου Τύπου (Save As Another Type): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Αποθήκευση Ως (Save As): Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Ως (Save As), όπου έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τύπους αρχείων. Εδώ θα πρέπει να καθορίσουμε την τοποθεσία και το όνομα του αρχείου.

Change File Type

Έτσι λοιπόν, η Εξαγωγή (Export) ενός Αρχείου (File) σε διαφορετικό Αρχείο άλλου Τύπου στις Εφαρμογές (Applications) του Microsoft Office.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Εξαγωγής Αρχείων Σε Διαφορετικό Τύπο στο Microsoft Office (Export File In Different Format).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 5, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, Office 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εξαγωγή Αρχείων Σε Διαφορετικό Τύπο στο Microsoft Office 2016.

Comments are closed.