Προστασία Βιβλίου Εργασίας Του Excel 2016

Protect An Excel 2016 Workbook

Μπορούμε πολύ εύκολα να προστατέψουμε ένα προσωπικό ή απόρρητο Βιβλίο Εργασίας του Excel, είτε αναθέτοντάς το έναν κωδικό πρόσβασης, είτε περιορίζοντας την πρόσβαση του για επεξεργασία. Σε προηγούμενη ανάρτησή μου ανέφερα για τη Προστασία Εγγράφου του Word 2016. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία Προστασίας Βιβλίου Εργασίας του Excel 2016 (Protect An Excel 2016 Workbook), όπου και η διαδικασία προστασίας είναι περίπου η ίδια, με τη διαφορά ότι μερικές εντολές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή κάποιες διαφορετικές εντολές υπάρχουν. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και από την παρακάτω εικόνα. Αφού περάσουμε σε προβολή backstage, βεβαιωνόμαστε ότι στα αριστερά είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info). Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες οι οποίες και είναι οι εξής:

  • Προστασία Εγγράφου (Protect Document): Μπορούμε Να Ελέγξουμε Τους Τύπους Των Αλλαγών Που Οι Χρήστες Μπορούνε Να Κάνουνε Σε Αυτό Το Έγγραφο
  • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Document): Μπορούμε Πριν Από Τη Δημοσίευση Του Αρχείου Να Ελέγξουμε Εάν Περιέχει Ιδιότητες Εγγράφου Και Όνομα Συντάκτη
  • Διαχείριση Εγγράφου (Manage Document): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών
  • Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options): Μπορούμε Να Επιλέξουμε Τα Στοιχεία Του Βιβλίου Εργασίας Που Θα Είναι Ορατά Στους Χρήστες Όταν Προβάλλεται Στο Web

Backstage View - Info

Για την ανάρτηση αυτή θα επιλέξω την εντολή Προστασία Βιβλίου Εργασίας (Protect Workbook) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής εντολές:

  • Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final)
  • Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password)
  • Προστασία Τρέχοντος Φύλλου (Protect Current Sheet)
  • Προστασία Δομής Βιβλίου Εργασίας (Protect Workbook Structure)
  • Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access)
  • Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature)

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final). Με τη χρήση αυτής της εντολής ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι το βιβλίο εργασίας είναι στην τελική του μορφή και το ορίζουμε μόνο για ανάγνωση. Αφού επιλεγεί η εντολή, ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται, ειδοποιώντας μας ότι το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα επισημανθεί ως τελικό και έπειτα θα αποθηκευτεί. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Οκ και το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα επισημανθεί ως Τελικό (Final).

Mark As Final

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password). Με την χρήση αυτής της εντολής θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κρυπτογράφηση Εγγράφου (Encrypt Document) όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) για να γίνει η Κρυπτογράφηση (Encrypt) του Βιβλίου Εργασίας (Workbook). Ενημερωνόμαστε, ότι εάν ξεχάσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password), δεν θα μπορούμε να ανακτήσουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Encrypt With Password

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προστασία Τρέχοντος Φύλλου (Protect Current Sheet). Με τη χρήση αυτής της εντολή, μπορούμε να ελέγξουμε τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να κάνουν τα διάφορα άτομα στο τρέχον φύλλο.

Protect Current Sheet

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προστασία Φύλλου (Protect Sheet), όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τι θέλουμε να προστατέψουμε στο Φύλλο Εργασίας (Worksheet). Μπορούμε ακόμα και να αναθέσουμε κωδικό πρόσβασης για την κατάργηση της προστασίας του φύλλου.

Protect Workbook

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προστασία Δομής Βιβλίου Εργασίας (Protect Workbook Structure). Με τη χρήση αυτής της εντολής, αποτρέπουμε τις ανεπιθύμητες αλλαγές στη δομή του βιβλίου εργασίας, όπως το να προσθέσουμε κάποιο φύλλο.

Protect Workbook Structure

Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προστασία Δομής Και Παραθύρων (Protect Structure And Windows), όπου απλώς πατάμε στο κουμπί Οκ για να προστατέψουμε τη Δομή (Structure) του Βιβλίου Εργασίας (Workbook).

Protect Structure And Windows

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access). Με την χρήση αυτής της εντολής, εκχωρούμε δικαιώματα πρόσβασης σε άτομα, με παράλληλη κατάργηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας, αντιγραφής ή εκτύπωσης. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε Απεριόριστη Πρόσβαση (Unrestricted Access), Περιορισμένη Πρόσβαση(Restricted Access), Εμπιστευτικό (Confidential) και Εμπιστευτικό Μόνο Για Ανάγνωση (Confidential View Only).

Restrict Access

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δικαίωμα (Permissions), όπως εμφανίζεται παρακάτω, όπου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας και για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Permissions

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature). Με τη χρήση αυτής της εντολής διασφαλίζουμε την ακεραιότητα του Βιβλίου Εργασίας (Workbook) προσθέτοντας μία αόρατη ψηφιακή υπογραφή.

Add Digital Signature

Με την επιλογή της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπογραφή (Sign), όπου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να Υπογράψουμε Ψηφιακά (Digitally Sign) το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) μας.

Digitally Sign

Η διαδικασία Προστασίας Ενός Βιβλίου Εργασίας του Excel 2016 (Protect An Excel 2016 Workbook) είναι αρκετά απλή. Το γεγονός ότι ασφαλίζουμε και προστατεύουμε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα μας κάνει να νιώθουμε αρκετά πιο ασφαλής.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Προστασίας Ενός Βιβλίου Εργασίας του Excel 2016 (Protect An Excel 2016 Workbook

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 20, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προστασία Βιβλίου Εργασίας Του Excel 2016.

Comments are closed.