Προστασίας Μίας Παρουσίασης του PowerPoint 2016

Protect A PowerPoint 2016 Presentation

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου περιέγραψα τη διαδικασία Προστασίας Εγγράφου του Word 2016, και Βιβλίο Εργασίας του Excel 2016. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία Προστασίας Μίας Παρουσίασης Του PowerPoint 2016 (Protect A PowerPoint 2016 Presentation). Οι λόγοι προστασίας είναι απλοί και έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage), βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένη η κατηγορία Πληροφορίες (Info) από τα αριστερά του παραθύρου. Έπειτα από το μέσο του πτυσσόμενου μενού παρατηρούμε τις τρείς διαφορετικές κατηγορίες και που είναι οι εξής:

  • Προστασία Παρουσίασης (Protect Presentation): Μπορούμε να ελέγξουμε τους τύπους των αλλαγών που μπορούν να κάνουν οι χρήστες σε αυτήν την Παρουσίαση (Presentation)
  • Έλεγχος Για Θέματα (Inspect Presentation): Μπορούμε πριν από τη δημοσίευση να ελέγξουμε αν η Παρουσίαση (Presentation)περιέχει:

    lΙδιότητες Εγγράφου και Όνομα Συντάκτη (Document Properties, Author’s Name And Cropped Out Image Data)

    lΠεριεχόμενο Η Ανάγνωση Του Οποίου Δεν Είναι Δυνατή Για Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (Content That People With Disabilities Are Unable To Read)

  • Διαχείριση Παρουσίασης (Manage Presentation): Μπορούμε Να Κάνουμε Ανάληψη Ελέγχου Εγγράφου Ή Ανάκτηση Μη Αποθηκευμένων Αλλαγών (Check Out Document Or Recover Unshaved Changes)

Info - Protect Presentation

Για την ανάρτηση αυτή θα επιλέξω την εντολή Προστασία Παρουσίασης (Protect Presentation) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής εντολές:

  • Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final)
  • Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password)
  • Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access)
  • Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature)

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Σήμανση Ολοκλήρωσης (Mark As Final). Με τη χρήση αυτής της εντολής ενημερώνουμε τους αναγνώστες ότι η Παρουσίαση (Presentation) είναι στην τελική του μορφή και το ορίζουμε μόνο για ανάγνωση. Αφού επιλεγεί η εντολή, ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται, ειδοποιώντας μας ότι το Παρουσίαση (Presentation) θα επισημανθεί ως τελική και έπειτα θα αποθηκευτεί. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πατήσουμε στο κουμπί Οκ και το Παρουσίαση (Presentation) θα επισημανθεί ως Τελική (Final).

Mark As Final

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Κρυπτογράφηση Με Κωδικό Πρόσβασης (Encrypt With Password). Με την χρήση αυτής της εντολής θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κρυπτογράφηση Εγγράφου (Encrypt Document) όπου θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password) για να γίνει η Κρυπτογράφηση (Encrypt) της Παρουσίασης (Presentation). Ενημερωνόμαστε, ότι εάν ξεχάσουμε τον Κωδικό Πρόσβασης (Password), δεν θα μπορούμε να ανακτήσουμε την Παρουσίαση (Presentation).

Encrypt With Password

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Περιορισμός Πρόσβασης (Restrict Access). Με την χρήση αυτής της εντολής, εκχωρούμε δικαιώματα πρόσβασης σε άτομα, με παράλληλη κατάργηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας, αντιγραφής ή εκτύπωσης. Μπορούμε να επιλέξουμε είτε Απεριόριστη Πρόσβαση (Unrestricted Access), Περιορισμένη Πρόσβαση(Restricted Access), Εμπιστευτικό (Confidential) και Εμπιστευτικό Μόνο Για Ανάγνωση (Confidential View Only).

Restrict Access

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δικαίωμα (Permissions), όπως εμφανίζεται παρακάτω, όπου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αφού ολοκληρώσουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε, πατάμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε στην Παρουσίαση (Presentation) μας και για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Permissions

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Προσθήκη Ψηφιακής Υπογραφής (Add A Digital Signature). Με τη χρήση αυτής της εντολής διασφαλίζουμε την ακεραιότητα της Παρουσίασης (Presentation)) προσθέτοντας μία αόρατη ψηφιακή υπογραφή.

Add A Digital Signature

Με την επιλογή της εντολής, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπογραφή (Sign), όπου και κάνουμε όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να Υπογράψουμε Ψηφιακά (Digitally Sign) την Παρουσίασή (Presentation) μας.

Digital Signature

Η διαδικασία Προστασίας Μίας Παρουσίασης του PowerPoint 2016 (Protect PowerPoint 2016 Presentation) είναι αρκετά απλή. Το γεγονός ότι ασφαλίζουμε και προστατεύουμε προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα μας κάνει να νιώθουμε αρκετά πιο ασφαλής.

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Προστασίας Μίας Παρουσίασης του PowerPoint 2016 (Protect PowerPoint 2016 Presentation)

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 27, 2016, in Microsoft Office 365 ProPlus Greek, PowerPoint 365 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προστασίας Μίας Παρουσίασης του PowerPoint 2016.

Comments are closed.