Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης Στο Excel 2016

Browser View Options In Excel 2016

Στο Excel 2016, έχουμε την επιλογή να καθορίσουμε πώς θέλουμε το Βιβλίο Εργασίας (Workbook) θα προβάλλεται σε έναν Περιηγητή Ιστού (Browser Window). Έτσι μπορούμε να επιλέξουμε τι θέλουμε να εμφανίζεται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) όταν πρόκειται να προβληθεί για άλλα άτομα. Εδώ κάνει την εμφάνισή του η εντολή Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options In Excel 2016) στο Excel 2016. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage, βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Πληροφορίες (Info) είναι επιλεγμένη από τα αριστερά και από το μέσο του πτυσσόμενου μενού πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options). Εδώ πληροφορούμαστε ότι μπορούμε Να Επιλέξουμε Στοιχεία Του Βιβλίου Εργασίας Που Θα Είναι Ορατά Στους Χρήστες Όταν Προβάλλεται Στο Web (Pick What Users Can See When This Workbook Is Viewed On The Web).

Browser View Options

Όταν επιλέξουμε την εντολή Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options), εμφανίζεται το ομώνυμο παράθυρο διαλόγου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο αυτό απαρτίζεται από δύο tab, το tab Εμφάνιση (Show) και το tab Παράμετροι (Parameters). Στην παρακάτω εικόνα είναι επιλεγμένο το tab Εμφάνιση (Show) όπου και μπορούμε να επιλέξουμε τα φύλλα εργασίας και τα καθορισμένα αντικείμενα που θέλουμε να εμφανίζονται όταν τα προβάλλουμε σε περιηγητή ιστού.

Στην παρακάτω εικόνα έχει επιλεγεί η εντολή Ολόκληρο Το Βιβλίο Εργασίας (Entire Workbook) και ακριβώς από κάτω παρατηρούμε ότι όλα τα Φύλλα Εργασίας (Sheets) του Βιβλίου Εργασίας (Workbook) είναι ενεργοποιημένα.

Browser View Options - Show

Στην παρακάτω εικόνα, έχω επιλέξει το πτυσσόμενο μενού, όπου και μπορούμε να επιλέξουμε είτε ένα από τα παρακάτω:

  • Ολόκληρο Το Βιβλίο Εργασίας (Entire Workbook)
  • Φύλλα (Sheets)
  • Στοιχεία Στο Βιβλίο Εργασίας (Items in the Workbook)

Browser View Options - Show

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Φύλλα (Sheets), και ακριβώς από κάτω έχουμε την επιλογή να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε Φύλλα (Sheets) που βρίσκονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Browser View Options - Show

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το πτυσσόμενο μενού Στοιχεία Στο Βιβλίο Εργασίας (Items In The Workbook), και ακριβώς από κάτω έχουμε την επιλογή να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε Αντικείμενα (Items) που βρίσκονται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Browser View Options - Show

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το tab Παράμετροι (Parameters). Αφού ενεργοποιηθεί το tab Παράμετροι (Parameters), μπορούμε είτε να Προσθέσουμε (Add) μία Παράμετρος (Parameter) που βρίσκεται στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook) με τη χρήση του κουμπιού Προσθήκη (Add). Αφού προσθέσουμε παράμετρους στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options) μπορούμε είτε να κάνουμε Διαγραφή (Delete) είτε Διαγραφή Όλων (Delete All) σε περίπτωση που έχουμε προσθέσει αρκετούς Παράμετρους (Parameters).

Browser View Options - Parameters

Αφού έχουμε κάνει όλες τις ρυθμίσεις που θέλουμε στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης (Browser View Options In Excel 2016), πατάμε στο κουμπί Οκ για να επιστρέψουμε στο Βιβλίο Εργασίας (Workbook).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει την εντολή Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης Στο Excel 2016 (Browser View Options In Excel 2016).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 4, 2016, in Excel 365 Greek, Microsoft Office 365 ProPlus Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επιλογές Προβολής Του Προγράμματος Περιήγησης Στο Excel 2016.

Comments are closed.